ASB Články na tému

video

Města začínají znovu objevovat a doceňovat řeky, které jimi protékají. Dobře si totiž uvědomují, že pokud nedokáží svým obyvatelům zajistit příjemné prostředí pro život, jejich budoucnost nebude vůbec růžová. Letošní čtvrté číslo časopisu ASB se věnuje právě vztahu měst k řekám a pod vedením nového šéfredaktora přináší i nové rubriky a formáty.

Chybějící kapacity mateřských, základních a středních škol uvrhly desetitisíce rodičů a dětí do nejistoty. Téma se přitom nedotýká pouze resortu školství, ale celkového přístupu k fungování a financování obcí, k územnímu plánování, k bytové výstavbě a ke stavebnímu právu. Letošní třetí číslo časopisu ASB si proto posvítilo na školská zařízení v Česku, na jejich kvality a na budoucnost.

Do prodeje právě přichází první letošní vydání časopisu ASB, které je zcela výjimečné svým ročníkem. Časopis ASB pro vás totiž vydáváme již neuvěřitelným 20. rokem. Velice děkujeme vám, čtenářům, za dlouhodobou přízeň a stejně tak našim partnerům, díky kterým můžeme časopis vydávat a každým rokem zkvalitňovat.

Jolana Říhová -

Již třetím rokem se v posledním vydání časopisu ASB v roce věnujeme tématu udržitelnosti. Ani letos tomu nebude jinak. Každoročně je také součástí závěrečného vydání přehled nejzdařilejších realizací oceněných v České ceně za architekturu. Věnovat se však budeme i dopadům energetické krize, nedostupnému bydlení, představíme množství domácích i zahraničních realizací a nabídneme zajímavé analýzy.

Jolana Říhová -

Tématem letošního čtvrtého čísla časopisu ASB jsou kulturní projekty. V aktuální ekonomické situaci se totiž často jako první omezí investice právě do těchto staveb. Avšak je to právě kultura, která je nositelem historie, identity místa a která podněcuje sounáležitost a kreativitu v nás samých. Výběr realizací si proto klade za cíl představit soudobé projekty kulturních staveb, které se v poslední době podařilo úspěšně realizovat a které se staly významným stimulačním milníkem rozvoje lokality.

Jolana Říhová -

Aktuální vydání časopisu ASB je tentokrát věnováno veřejnému prostoru a občanské vybavenosti v developerských projektech. O developerských projektech se totiž ne vždy mluví v superlativech. Ať už mezi architekty, municipalitami nebo širší veřejností. Příčin je celá řada. V mnoha ohledech se jejich úroveň zvyšuje, stále je však na čem pracovat. Představíme právě takové příklady dobré praxe.

Jolana Říhová -

K realizaci nenosných vnitřních stěn, dělicích příček s aplikací zdiva na bázi bílého pórobetonu je možné použít přesné tvárnice s tloušťkou 100, 125 nebo 150 mm. Přesné tvárnice s tloušťkou 75 mm, 100 mm, 125 a 150 mm se vyrábějí s hladkými styčnými plochami a s tloušťkou 100 a 150 mm i s perem a drážkou.

Aktuální vydání časopisu ASB věnujeme právě problematice bydlení. Ať už na něj totiž nahlížíme jakkoliv, představuje nezpochybnitelnou elementární položku na pyramidě potřeb a nezbytnou součást plnohodnotného života. Jeho nedostatek nebo nedostupnost pak ve společnosti nebývale rezonuje a stává se pro vládu a volené zástupce prioritním tématem.

Rok se s rokem sešel a pro čtenáře je připraveno nové zelené číslo časopisu ASB. Poslední vydání v roce patří již podruhé udržitelnému přístupu v architektuře a stavebnictví. Naleznete v něm jak projekty a realizace z Česka i ze zahraničí, tak i rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo analytické články.

Hlavním tématem říjnového vydání časopisu ASB je bydlení. Představíme vám pestrou paletu možností jeho budoucích podob. Ať už je to návrh cirkulární čtvrti budoucnosti v Norsku, zdařilá revitalizace sociálního bydlení v Montréalu nebo čerstvě oceněná atriová vila v Novém Jičíně. Dále si posvítíme i na největší problémy stavebnictví - nedostatek stavebního materiálu a jeho rostoucí cena.

Pokud jsme v minulém roce mluvili o nejistotě, tento rok nahradily nejistotu přímo turbulence. Jestli jsme před rokem na tomtéž místě polemizovali nad tím, zda se bude krize vyvíjet podle křivky tvaru V nebo U, musíme konstatovat, že následky v podobě radikálně zvýšených cen stavebních materiálů a jejich nedostatku jsme nepredikovali.

Hlavním tématem aktuálního čísla časopisu ASB jsou transferia, vysokorychlostní železnice a veřejné stavby. Přinášíme vám obsáhlý rozhovor s architektem Martinem Krupauerem z ateliéru A8000, pohled odborníků na vítězný návrh nového hlavního nádraží i výstupy hned ze dvou diskusních kulatých stolů. Nechybí novinky ze světa architektury a designu.