Inženýrské sítě

Partneři sekce:

Opotřebované potrubí, které se blíží konci své životnosti, je třeba vyměnit, aby se zabránilo únikům vody a tepla z tepelných sítí. V důsledku nedostatečné izolace dochází k velkým únikům tepla a nedaří se dosahovat požadované teploty teplonosné látky. Rekonstrukcí tepelných sítí se sníží finanční náklady, optimalizuje se provoz sítě, a také se sníží emise do ovzduší, k nimž dochází při výrobě tepla.

Bratislavská čtvrť Ružinov se postupně rozrůstá o novou moderní část. Nové budovy, realizované v rámci projektu Nový Ružinov, budou napojeny na centrální zdroj tepla. Pro připojení na bratislavský rozvod tepla byly navrženy předizolované ocelové trubky NRG RADPOL s difuzní bariérou a signalizačním systémem.

V předchozím díle jsme si nastínili historii kanalizací od starověkého Řecka a Říma až po počátek 20. století, kdy většina velkých měst již aktivně řešila potřebu odvádění odpadních vod sofistikovanějším způsobem než pouze uličními koryty či občasnými odvodňovacími kanálky. Žumpy a hnojiště městských domů se brzy měly stát minulostí – na řádnou čistírnu vody si ovšem lidé museli počkat až do poloviny 20. století. Jak tedy vypadala situace ve větších českých městech?

Zatěžovací zkoušky mostů jsou důležitou součástí správy a sledování mostních konstrukcí. Zkoušky se provádí před uvedením mostu do provozu i v průběhu jeho životnosti, neboť komplexně prověřují stav celé mostní konstrukce a ověřují v praxi teoretické předpoklady prohlídky, diagnostického průzkumu a výpočtů.

OSMA letos uvádí na trh novinku KG2000 Polypropylen SN16, která je předurčena pro uložení v místech s vyššími vrcholovými tlaky, jako jsou například dálniční vozovky, nebo naopak pro místa s vysokou hladinou podzemní vody či pro uložení v extrémních hloubkách.

Škody a ztráty, které českým obcím způsobují přívalové deště, dosahují ročně několika stovek milionů korun. Obce řeší nejen nedostatečnou a poškozenou kanalizační síť, ale v době letních měsíců často i nedostatek vody. Srážková voda totiž namísto zadržení v krajině obvykle odteče do jednotné kanalizace.

Společnost HRDLIČKA v minulém roce zcela přepracovala službu UtilityReport, která zjednodušuje proces vyjádření k existenci sítí na straně žadatele, příjemce žádosti i příslušného stavebního úřadu. Umožňuje snadné rychlé a on-line odeslání hromadných žádostí dotčeným správcům sítí v místě plánované stavby, což žadateli šetří velké množství času i financí. Služba je podporována orgány veřejné moci a aktuálně je v ní zapojeno více než 500 měst a 8 krajů.

Závratný rozvoj nových technologií nám v současné době umožnuje stále dokonalejší zachycení skutečného stavu konstrukcí. Je až nepředstavitelné, jaké možnosti se nám otevírají. Tento jev je možné sledovat v každé oblasti, a to nejen ve stavebnictví. Od diagnostiky staveb a konstrukcí, geotechniky, geofyziky až po geodetické práce se čím dál častěji používá technologie 3D laserového skenování (3D laser scanning). 

Společnost Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o., největší výrobce plastových kanalizačních systémů v České republice, přichází na trh s novinkou. Jedná se o rozšíření produktové řady Skolan dB o trubky s hrdlem délky 3 m a dále byl zařazena celá škála trubek a tvarovek dimenze DN90.

Společnost Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o., největší výrobce plastových kanalizačních systémů v České republice přichází na trh s novinkou. Jedná se o rozšíření produktové řady Skolan dB o trubky s hrdlem délky 3m a dále byl zařazena celá škála trubek a tvarovek dimenze DN90.