Partneři sekce:
A More Efficient Method for Harvesting Hydrogen

Přinese umělá fotosyntéza dostupný a udržitelný vodík? 

Dlouhodobá snaha snížit uhlíkovou stopu vyzvedla na výsluní vodík, který je atraktivní alternativou jako palivo sám o sobě nebo jako součást udržitelných paliv. V současné době se vodík vyrábí z fosilního metanu a při celém procesu je využito velkého množství fosilní energie. Za myšlenkou udržitelnějšího vodíku ovšem stojí běžný proces rostlin, které získávají atomy vodíku z vody pouze za pomoci slunečního záření.

atom molekula

Vědci jsou zmateni. Objevili tvarovatelnou modelínu, která je vodivá jako kov

Vodivé materiály jsou naprosto nezbytné pro výrobu elektronických zařízení – od iPhonu, přes solární panel, až po televize. Zdaleka nejstarší a největší skupinou vodičů jsou kovy: měď, zlato, hliník. Pak, asi před 50 lety, byli vědci schopni vytvořit vodiče vyrobené z organických materiálů pomocí chemické úpravy známé jako „dotování“ (rovněž “dopování” z původního anglického “doping”), tedy vnesení přímesi do materiálu za účelem změny jeho vlastností.

Komunitní energetika

Leadeři využití obnovitelné energie: Jak si stojí země Evropské unie?

Pětina energie spotřebované v rámci Evropské unie – v roce 2021 – pocházela z obnovitelných zdrojů, tedy alespoň dle údajů shromážděných dat. Solární, větrné a další „zelené“ zdroje se údajně podílely až na 21,8 % celkové spotřeby, což byl pokles 0,3 % oproti roku 2020 a jednalo se o vůbec první zaznamenaný pokles od doby sledování využití obnovitelné energie.

Solární panely

Senátoři souhlasí. Povolování malých obnovitelných zdrojů energie bude snazší

Povolování staveb malých obnovitelných zdrojů energie, hlavně fotovoltaických elektráren, bude zřejmě jednodušší. Senát dnes schválil příslušnou novelu energetického zákona, nyní ji dostane k podpisu prezident. Senátoři v souvislosti s novelou požádali vládu, aby v zájmu energetické soběstačnosti ČR zabezpečila dalšími úpravami efektivní uplatňování valorizace provozní podpory pro palivové zdroje elektrické energie.

Bateriové úložiště energie

Budoucnost energetiky: Největší bateriové úložiště v Evropě stojí poblíž Wiltshire

Bateriové úložiště energie ve Wiltshire poblíž Minety, větší než fotbalové hřiště, bylo zkonstruováno firmou Pensa Power, dceřinou společností Shell, a jeho výstavba trvala více než rok. Úložiště bude uchovávat přebytečnou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů a dodávat ji do sítě. Instalace by měla být první z celé řady podobných instalaci po celém Spojeném království.

Komunitní energetika

Komunitní energetika: Cesta k soběstačnosti měst a obcí. Česku však chybí legislativa

Sdílení elektrické energie v komunitách představuje jednu z efektivních cest, jak zvýšit energetickou nezávislost, dostat náklady na elektřinu pod kontrolu a kromě jiného tak směřovat k dosažení uhlíkové neutrality. Zatímco v Česku plnohodnotný rozvoj komunitní energetiky naráží na chybějící legislativu, v jiných evropských státech vypadá v tomto ohledu situace o poznání lépe.

Energetika ohřevu vody

Energetika ohřevu vody

Jediné, co potřebujeme pro snížení naší energetické potřeby a emisí skleníkových plynů, je spotřebovávat méně. Koupel v dvousetlitrové vaně či sprchování s „úspornou“ sprchovou hlavicí zabezpečí hygienickou čistotu našeho těla, avšak při fatálně různé energetické spotřebě. Výměnou starého teplovodního plynového kotle za kondenzační ušetříme maximálně patnáct procent energie, výměnou způsobu mytí až pětadevadesát procent. 

Zelená elektřina – řešení budoucnosti?

Zelená elektřina je označení elektřiny vyrobené výhradně obnovitelnými zdroji, tedy například nejčastěji solárního, větrného nebo vodního původu, může ale jít i o elektřinu z bioplynových stanic či ze zpracování biomasy.

Obr 1

Automatický kotel na biomasu s výrobou elektřiny je revoluci v energetice

Příspěvek navazuje na článek publikovaný v roce 2016 v časopise TZB Haustechnik, kde byla představena mikroelektrárna Wave, jediný kotel na biomasu na trhu, který kromě tepla produkuje elektřinu. Tento příspěvek shrnuje postup projektu v posledních čtyřech letech a popisuje možnosti, které řešení nabízí.

Kudivani

Výpočet energetické náročnosti budovy s podporou BIM

Aktuální výzkumy dokazují, že v Evropské unii je stavební sektor zodpovědný za přibližně 36 % emisí CO2. Z tohoto důvodu jsou obnova existujících budov a udržitelný způsob výstavby nových objektů klíčové v dosažení významných energetických úspor a nízkouhlíkového hospodářství.

Ilustrační foto autor Diego Carneiro

Uhlíkově neutrální města. Nevyhnutelná budoucnost nebo utopie?

Města se na naší uhlíkové stopě podílejí zásadní měrou – zejména díky hospodaření s energiemi. Jaké ekologicky šetrné energetické přístupy lze najít v městském plánování České republiky? Je pro nás reálná uhlíková neutralita staveb?

topení

Aplikace tepelně aktivních panelů v budovách s využitím OZE

ITAP panely – interiérové tepelně aktivní panely s integrovanou aktivní plochou – inovativním způsobem
spojují stávající stavební a energetické systémy do jednoho kompaktního celku a tím vytvářejí kombinované
stavebně-energetické systémy. Jedná se o stavební konstrukce s vnitřním zdrojem energie.