Partneři sekce:
  • Prefa

Komplexní pohled na problematiku poruch střešní konstrukce najdete v článku Provádění střech.

6a Poriment PS500 jednoduch srovnan do sp du 8 pomoci nivela n ty e min

Plochá střecha: rychlé a pevné řešení pomocí cementové pěny

Nedílnou součástí každé stavby je střecha. Tento nezbytný stavební prvek má mnoho nezastupitelných funkcí pro zbytek stavebního díla, ale i sám o sobě může být velmi zajímavým architektonickým prvkem. Již od 20. let 20. století si designéři budov dobře uvědomují vizuální a celostně-konstrukční výhody zastřešení s malým sklonem, tzv. ploché střechy.

strecha

Střešní doplňky: nepostradatelný společník každého pokrývače

Když se řekne spojení „střešní doplňky“, málokomu se vybaví plné portfolio možností, které skýtají katalogy výrobců. Mezi doplňky se řadí nejen všemožná oplechování, síťky a mřížky proti hmyzu a ptákům, prvky pro spolehlivé zavěšení okapu nebo různé ukončovací či poloviční tašky. Střešní doplňky jsou i větrací tašky či tašky speciální.

střecha šindele

Přehled: Šindele

Střešní asfaltové šindele si v posledních letech vydobyly pevné místo na našem trhu. Jejich životnost se pohybuje od 30 do 60 let a vždy závisí na typu šindele, kvalitě pokládky, konstrukci krovu a řešení odvětrání střechy.

shutterstock 282585302

Bezpečná střecha za všech okolností – jak zajistit bezpečný pohyb?

Každý komín se musí nejen pravidelně kontrolovat, ale také čistit. Kontrola, která musí být provedena odborně způsobilou osobou, spočívá v ověření provozuschopnosti, požární odolnosti, správném napojení na spotřebič, kontrole provedení komínu a jeho prostupu konstrukcemi (ad.). Čištění, které by mělo probíhat častěji než kontrola, spočívá v odstranění pevných usazenin z komínového průduchu a z kouřovodu.