Partneři sekce:
  • Prefa

Komplexní pohled na problematiku poruch střešní konstrukce najdete v článku Provádění střech.

strecha

Střešní doplňky: nepostradatelný společník každého pokrývače

Když se řekne spojení „střešní doplňky“, málokomu se vybaví plné portfolio možností, které skýtají katalogy výrobců. Mezi doplňky se řadí nejen všemožná oplechování, síťky a mřížky proti hmyzu a ptákům, prvky pro spolehlivé zavěšení okapu nebo různé ukončovací či poloviční tašky. Střešní doplňky jsou i větrací tašky či tašky speciální.

střecha šindele

Přehled: Šindele

Střešní asfaltové šindele si v posledních letech vydobyly pevné místo na našem trhu. Jejich životnost se pohybuje od 30 do 60 let a vždy závisí na typu šindele, kvalitě pokládky, konstrukci krovu a řešení odvětrání střechy.

shutterstock 282585302

Bezpečná střecha za všech okolností – jak zajistit bezpečný pohyb?

Každý komín se musí nejen pravidelně kontrolovat, ale také čistit. Kontrola, která musí být provedena odborně způsobilou osobou, spočívá v ověření provozuschopnosti, požární odolnosti, správném napojení na spotřebič, kontrole provedení komínu a jeho prostupu konstrukcemi (ad.). Čištění, které by mělo probíhat častěji než kontrola, spočívá v odstranění pevných usazenin z komínového průduchu a z kouřovodu.

Snímek obrazovky 2021 02 16 161536

Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti

Kvalita vzduchu v místnosti má významný dopad na pohodu zaměstnanců, a proto je rozhodujícím faktorem životního prostředí při navrhování pracovišť. Tři nejdůležitější veličiny, které mají na kvalitu vzduchu v místnosti vliv, jsou: teplota a vlhkost vzduchu a obsah CO₂. Pravidelné měření těchto veličin tvoří základ pro dosažení optimálně upraveného vnitřního klimatu.