ASB Články na téma

časopis ASB

Druhé letošní číslo časopisu ASB se věnuje Čechům a Češkám a jejich vztahu k bydlení. Češi totiž potřebují přes 25 čistých průměrných ročních platů na koupi průměrného bytu v Praze. To je vůbec nejvíce ze všech hlavních měst napříč Evropou. Tato nepříznivá situace s sebou samozřejmě nese řadu aspektů a nových trendů, které se na trhu s bydlením objevují a kterým se v novém čísle věnujeme.

redakce -

Kancelářské stavby prodělávají nejen v posledních dekádách, ale dokonce i jednotkách let tak razantní proměny jako málokterá stavební typologie. Mění se představa zaměstnanců a zaměstnankyň o tom, jak má vypadat jejich pracoviště, kde tráví velkou část svého života, i potřeby a možnosti velkých firem a korporátů. Na proměny administrativních staveb si posvítilo i první číslo časopisu ASB v roce 2024.

redakce -

Města zabírají pouhá dvě procenta zemského povrchu, mají však na svědomí takřka tři čtvrtiny globálních emisí skleníkových plynů a spotřebovávají drtivou většinu veškeré energie a dalších zdrojů. Pokud to tedy s bojem proti změně klimatu myslíme vážně, musí dojít k podstatné změně toho, jak města známe. A právě tomu je věnováno poslední číslo časopisu ASB v roce 2023.

redakce -

Konverze (převážně) průmyslových staveb je jedním ze zásadních témat české architektury a developmentu obecně. A také hlavním tématem letošního pátého čísla časopisu ASB, které právě vychází. Představíme vám množství zajímavých realizací i chystaných projektů. Rovněž přinášíme obsáhlou reportáž z právě dokončené konverze Winternitzových Automatických mlýnů v Pardubicích.

redakce -

Města začínají znovu objevovat a doceňovat řeky, které jimi protékají. Dobře si totiž uvědomují, že pokud nedokáží svým obyvatelům zajistit příjemné prostředí pro život, jejich budoucnost nebude vůbec růžová. Letošní čtvrté číslo časopisu ASB se věnuje právě vztahu měst k řekám a pod vedením nového šéfredaktora přináší i nové rubriky a formáty.

Chybějící kapacity mateřských, základních a středních škol uvrhly desetitisíce rodičů a dětí do nejistoty. Téma se přitom nedotýká pouze resortu školství, ale celkového přístupu k fungování a financování obcí, k územnímu plánování, k bytové výstavbě a ke stavebnímu právu. Letošní třetí číslo časopisu ASB si proto posvítilo na školská zařízení v Česku, na jejich kvality a na budoucnost.

Časopis ASB vám přináší již 20 let komplexní přehled novinek z české i světové architektury, stavebnictví a developmentu. Vydržet přitom tolik let na turbulentním českém mediálním trhu a neztratit přízeň vás, čtenářů, nás naplňuje radostí i zodpovědností. Rozhodli jsme se proto první číslo jubilejního ročníku oslavit slavnostním křtem za účasti významných hostů a touto cestou poděkovat.

Jolana Říhová -

Do prodeje právě přichází první letošní vydání časopisu ASB, které je zcela výjimečné svým ročníkem. Časopis ASB pro vás totiž vydáváme již neuvěřitelným 20. rokem. Velice děkujeme vám, čtenářům, za dlouhodobou přízeň a stejně tak našim partnerům, díky kterým můžeme časopis vydávat a každým rokem zkvalitňovat.

Jolana Říhová -

Již třetím rokem se v posledním vydání časopisu ASB v roce věnujeme tématu udržitelnosti. Ani letos tomu nebude jinak. Každoročně je také součástí závěrečného vydání přehled nejzdařilejších realizací oceněných v České ceně za architekturu. Věnovat se však budeme i dopadům energetické krize, nedostupnému bydlení, představíme množství domácích i zahraničních realizací a nabídneme zajímavé analýzy.

Jolana Říhová -

Hlavním tématem letošního pátého čísla časopisu ASB jsou nové městské čtvrti. Přinášíme vám i dva konkrétní příklady připravovaných projektů v Brně a Ostravě. Nechybějí realizace typologicky zaměřené na kancelářské a komerční budovy, ale také bytové domy. Tedy mix funkcí, který je i pro funkční čtvrť klíčový.

Jolana Říhová -

"Pokud jsme před rokem v ASB Almanachu mluvili o nejistotě, která se vnesla do našich životů i stavebního byznysu, dnes musíme konstatovat nepříliš optimistické: časy jsou těžké. Následky pandemie, které se zdály být velkým problémem, jsou už jen vzpomínkou na období, které dávalo naději na rychlejší nebo méně rychlý zvrat negativních trendů," uvádí vedoucí vydání Denisa Kureková.

Tématem letošního čtvrtého čísla časopisu ASB jsou kulturní projekty. V aktuální ekonomické situaci se totiž často jako první omezí investice právě do těchto staveb. Avšak je to právě kultura, která je nositelem historie, identity místa a která podněcuje sounáležitost a kreativitu v nás samých. Výběr realizací si proto klade za cíl představit soudobé projekty kulturních staveb, které se v poslední době podařilo úspěšně realizovat a které se staly významným stimulačním milníkem rozvoje lokality.

Jolana Říhová -

Aktuální vydání časopisu ASB je tentokrát věnováno veřejnému prostoru a občanské vybavenosti v developerských projektech. O developerských projektech se totiž ne vždy mluví v superlativech. Ať už mezi architekty, municipalitami nebo širší veřejností. Příčin je celá řada. V mnoha ohledech se jejich úroveň zvyšuje, stále je však na čem pracovat. Představíme právě takové příklady dobré praxe.

Jolana Říhová -