ASB Stavebnictví Střecha Poruchy střechy

Poruchy střechy

Partneři sekce:
  • Prefa

Někde vám zatéká, víte sice kde, ale je obtížné to jakkoliv utěsnit. K místu je špatný přístup a aplikace nejrůznějších silikonů, bitumenů či butylů buď nefunguje vůbec nebo jen krátkodobě. A nebo se s nimi obtížně pracuje.

V těsném sousedství pražského parku Vítkov vyroste nový rezidenční projekt Zlatice. Celkem nabídne sedmdesát bytů a ateliérů a dokončen by měl být na podzim příštího roku. V záplavě realitních reklam se autoři rozhodli prezentovat zájemcům o nové bydlení svůj projekt ve speciálním Pavilonu Zlatice, který byl vystavěn přímo u budovy, kde bude sídlit Superstudio designérské přehlídky Designblok ´13.

Ekonomická krize ovlivnila realizaci zateplení krovů s výměnou krytiny a vestavbou uživatelských prostorů do existujících krovů. V posledních letech tak dominuje etapovitá realizace. Ta však s sebou přináší mnoho poruch a problémů.

Poruchou lze označit selhání některé ze základních funkcí střechy. Jaké jsou nejčastější poruchy střech a proč k nim dochází?

Poruchou lze označit selhání některé ze základních funkcí střechy. Jaké jsou nejčastější poruchy střech a proč k nim dochází? V článku přinášíme komplexní pohled na problematiku poruch střešní konstrukce i s návrhy na jejich eliminace.

Na ploché střeše obytné budovy postavené ve městě na vyvýšeném místě vznikaly v důsledku zatížení větrem časté problémy s fóliovou krytinou. Dvouplášťová větraná střecha s původní fóliovou krytinou kotvenou do lisovaných dřevovláknitých desek a prkenného bednění byla po velkém poškození při orkánu Kyrill opravena novou kotvenou krytinou z modifikovaných asfaltových pásů.

Najít společného jmenovatele vzniku poruch šikmých střech není vůbec jednoduché. Ze zkušeností expertních a znaleckých kanceláří vyplývá, že kvalita střešní konstrukce objektu obecně závisí na zodpovědném a individuálním přístupu ke každé zhotovované střeše ze strany projektanta, investora i zhotovitele. Následující praktické ukázky totiž poukazují na skutečnost, že problémy se střechami vždy ovlivňuje lidská činnost. Na výsledku se může podílet i myšlenka – tedy hledání nových technologií, materiálů či konstrukčních řešení – i vlastní provedení střechy. Často však lze příčinu negativních důsledků hledat i v nedostatku financí.

Značný rozmach výstavby obytných podkroví a nadstaveb přináší s sebou mnoho problémů. Ty se týkají především hydroizolační bezpečnosti, tepelnětechnických řešení, infiltrace a exfiltrace vzduchu a difuze vodních par. Tento článek řeší problematiku pojistných hydroizolací, jejich správného návrhu a řešení detailů.