Prostorné pracovní stoly

Český venkov ožívá

Umístění stavebních investic v České republice se řídí podle několika hlavních externalit. ČR je rozlohou malý stát se silným centralistickým uspořádáním. To se týká jak státní (veřejné) správy, jejíž prakticky všechny výkonné orgány sídlí v hlavním městě Praze, tak dopravní infrastruktury.

Holešovická tržnice

Holešovickou tržnici čekají velké změny

Výrazná budova na břehu Vltavy, která v roce 2020 oslaví 125 let své existence, by se měla stát dalším z kulturních center pražské čtvrti s industriální minulostí. Rozvoj lokality brzdil dlouholetý spor mezi magistrátem a nájemcem tržnice, který definitivně skončil rozsudkem Městského soudu v Praze. Ten přiřkl areál hlavnímu městu, a to s ní má velké plány.

Blok zachoval současnou trasu kterou používají chodci.

Palmovka Park Libeň

Nové kancelářské budovy nejsou u nás zvlášť oblíbeným druhem typologie u laické, ale ani u odborné veřejnosti a nic na tom nemění ani argumentace, že se mimo jiné jedná o náhradu pracovních příležitostí z bývalých průmyslových čtvrtí, jako byly například Smíchov, Vysočany a je i Libeň. Kancelářské budovy ale při splnění určitých urbanistických předpokladů mohou být normálním městotvorným prvkem s městským parterem a některé z nich je v budoucnosti poměrně jednoduché změnit na bytové a další funkce.

Zaoblená budova se z kontextu Karlína vymyká.

Karlínský motýl

Zajímavým doplňkem do karlínské revitalizace je budova, která se odlišuje od obvyklých pravoúhlých tvarů vycházejících z blokové struktury této čtvrti. Blízkost vlnícího se svahu Vítkova dodala architektům odvahu a v těsné blízkosti železničních kolejí a této zelené hranice Karlína vznikla organicky tvarovaná stavba nazvaná Butterfly.

Diagonály nosné konstrukce jsou dominantním prvkem interiéru.

Obchodní komora v Tomioce

Japonské město Tomioka je známé pro svoje historické dědictví související se zpracováním hedvábí. Do hněda laděnou krajinu tradičních střech ale od května 2018 doplňuje také moderní budova obchodní komory, která se snaží skloubit to nejlepší z tradice a moderny do jedinečného prostoru.

Celá budova ve vyšších patrech ustupuje od uliční čáry.

DRN na Národní

Exponovaný pozemek na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice byl dlouhou dobu parkovištěm, proslaveným propracovaným grafitti na zdi, jež jej oddělovala od barokního Schönkirchovského paláce. Novostavba polyfunkčního domu, nazvaného snad kvůli své zelené fasádě DRN, se snaží navázat na tradici pražských paláců a rehabilitovat toto místo v srdci Prahy.

Pohled na zadní stranu budovy z piazzetty u Uměleckoprůmyslového muzea.

Parkovací dům Panenská v Brně

Problematika parkování v historických centrech měst je výbušným tématem. Na jednu stranu jsou automobily v historickém centru jednoznačnou zátěží, na druhou stranu je jistá míra automobilové dostupnosti nezbytná, mají-li v historických centrech měst zůstat i tradičně zde umístěné správní budovy. Jednu z možných odpovědí na městské parkování se pokusili najít architekti z brněnského ateliéru Hrůša a spol.

Penzion a Restaurace Meridiana 5

Meridiana v Bojnicích – atraktivní místo na turistické mapě Slovenska

Bojnice patří bezesporu k nejžádanějším turistickým cílům na Slovensku a svou oblibu si dlouhodobě drží. Není divu – lázeňské městečko s romantickým zámkem, zoologickou zahradou, řadou historických památek a vyhlídkovou věží má turistům co nabídnout. Pobyt je lákavý pro rodiny i seniory a dá se kombinovat pasivní a aktivní trávení dovolené. Tento potenciál je zajímavý také pro investory do cestovního ruchu – ti zde ale musí počítat s konkurencí i odpovídajícími nároky klientů. Penzion a Restaurace Meridiana je projekt, který je dokáže uspokojit. Součástí komfortu, který klientům nabízí, je i kvalita samotné stavby. Investoři vsadili na systém Ytong a jeho příbuznou značku Silka, díky níž zajistili maximální akustický útlum v pokojích.