Partneři sekce:
  • Prefa
Návrh bezpečnostního odvodnění střech

Návrh bezpečnostního odvodnění střech

Jak zabezpečit jejich odvodnění při tzv. stoletém dešti? Přívalové srážky zvyšují nároky nejen na konstrukční řešení střech, balkonů a lodžií, ale vyžadují přijmout i opatření k jejich plynulému odvodnění. Vzhledem k tomu, že během silných srážek v krátké době je možné na ploché střešní konstrukci ohraničené atikou zatížení střechy vodou nebo sněhem do výšky až nad 200 mm, je kromě základního výpočtu gravitačního nebo podtlakového odvodnění nevyhnutelné počítat i s tzv. bezpečnostním nebo nouzovým odvodněním střechy.

Okapové systémy – řešení hliníkových žlabových spojů

Okapové systémy – řešení hliníkových žlabových spojů

Okapový systém bychom měli chápat jako nedílný doplněk střešní krytiny, bez něhož je střecha neúplná. Jeho základními prvky jsou horizontální žlaby položené v hácích uchycených pevně ke střešním krokvím, čela zaslepující konce žlabů, kotlíky a kolena propojující svislé svodové roury držené objímkami, které jsou kotvené v obvodové zdi.

Střešní fígle

Střešní fígle

Střecha chrání dům (i nás) před rozmary přírodních živlů. Není proto od věci hýčkat si tuto specifickou konstrukci všemi dostupnými prostředky. Účel střechy ale není pouze funkční. Její estetická stránka je nezanedbatelnou součástí architektonické kompozice domu. Jak spojit estetiku a funkčnost výběrem vhodných střešních komponentů?

Patnáct let stará střecha volala po opravě

Patnáct let stará střecha volala po opravě

V blízkosti přírodních lokalit Prokopské údolí a Vidoule v Praze se nachází několik nadstandardních bytových domů, které byly postaveny v druhé polovině devadesátých let. Po prvních patnácti letech provozu domů se jednotlivá společenství vlastníků potýkala s řadou problémů, mezi nimiž byly na prvních místech tekoucí střechy a terasy.

Spádování plochých střech pomocí cementových pěn

Spádování plochých střech pomocí cementových pěn

I plochá střecha musí mít spád, a to takový, který zaručí rychlé odvedení srážek ze střechy. Ideální je vytvoření spádu nosnou konstrukcí, což ale není vždy vhodné nebo možné. V tom případě přichází na řadu nejčastěji spádování pomocí klínů z pěnového polystyrenu (případně pomocí lehčeného betonu). Další variantu řešení (a určitý kompromis mezi lehčeným betonem a EPS) představují cementové pěny.

Zelené střechy jako revitalizace města

Zelené střechy jako revitalizace města

Města přicházejí každý rok o množství zelených ploch, o které je obírá zhušťující se výstavba. Nedostatek vegetace nepříznivě ovlivňuje nejen mikroklima, ale i životní podmínky obyvatelstva žijícího v městských aglomeracích. Jedním ze způsobů, jak předejít úbytku zeleně, je navrhování objektů s vegetačními střechami. Vložení tohoto přírodního prvku do městského prostředí představuje ekologické revitalizování zastavěných ploch.

Moderní stavebnicové okapy bez šroubování a natírání

Moderní stavebnicové okapy bez šroubování a natírání

Systémy odvodnění střech dostávají v době stále rostoucích požadavků na estetičnost, kvalitu a užitné vlastnosti nový rozměr. Výběr už dávno nekončí u obyčejného pozinkovaného plechu. Jeho omezená životnost dnes už nikoho neláká a na nezbytné pravidelné natírání nemáme čas. Přesto ale chceme mít okapový systém barevný, stále jako nový a samozřejmě by měl vydržet minimálně pro naše děti. Systém odvodnění střech Lindab Rainline všechny tyto náročné požadavky splnit umí.

Nový podstřešní okapový systém

Nový podstřešní okapový systém

Zcela nový systém odvodnění střechy vyvinula společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových  cihel. Tento systém spočívá v odvedení dešťové vody pod střešní krytinu do vnitřních žlabů a svodů. Systém využívá novou odvodňovací tašku KMB BETA, která je součástí střešního systému KM Beta, a dále odvodňovací žlaby umístěné do prostoru mezi krytinou a pojistnou folií. Podstřešní okapový systém KM Beta se uplatní zejména při rekonstrukci panelových domů, kdy se při budování šikmých střešních nadstaveb využívají stávající střešní vpusti a tím odpadá dodatečné budování dešťových kanalizačních přípojek a svodů, které rekonstrukci značně prodražují.