Partneři sekce:
  • Prefa
Instalace okapového systému z pozinkovaného plechu

Instalace okapového systému z pozinkovaného plechu

Rozměry vhodných žlabů a svodů se určují z tabulky výrobce, přičemž je třeba znát velikost plochy, na kterou dopadají dešťové kapky. Tento údaj se zjistí vynásobením délky střechy její šířkou. Podokapní žlaby se montují se spádem minimálně 5 mm/m. Odtokové trubky se montují maximálně po každých 10 metrech délky podokapního žlabu.

Realizace konstrukce ploché střechy do spádu

Realizace konstrukce ploché střechy do spádu

Nejen šikmá, ale i plochá střecha musí mít spád, a to takový, který zaručí co nejrychlejší odvedení dešťové vody ze střechy. Ideální je vytvoření spádu už v rámci nosné konstrukce, což však není vždy možné. V těchto případech nacházejí své uplatnění moderní cementové pěny, které umožňují realizovat sklon až 8 %.

Návrh bezpečnostního odvodnění střech

Návrh bezpečnostního odvodnění střech

Jak zabezpečit jejich odvodnění při tzv. stoletém dešti? Přívalové srážky zvyšují nároky nejen na konstrukční řešení střech, balkonů a lodžií, ale vyžadují přijmout i opatření k jejich plynulému odvodnění. Vzhledem k tomu, že během silných srážek v krátké době je možné na ploché střešní konstrukci ohraničené atikou zatížení střechy vodou nebo sněhem do výšky až nad 200 mm, je kromě základního výpočtu gravitačního nebo podtlakového odvodnění nevyhnutelné počítat i s tzv. bezpečnostním nebo nouzovým odvodněním střechy.

Okapové systémy – řešení hliníkových žlabových spojů

Okapové systémy – řešení hliníkových žlabových spojů

Okapový systém bychom měli chápat jako nedílný doplněk střešní krytiny, bez něhož je střecha neúplná. Jeho základními prvky jsou horizontální žlaby položené v hácích uchycených pevně ke střešním krokvím, čela zaslepující konce žlabů, kotlíky a kolena propojující svislé svodové roury držené objímkami, které jsou kotvené v obvodové zdi.

Střešní fígle

Střešní fígle

Střecha chrání dům (i nás) před rozmary přírodních živlů. Není proto od věci hýčkat si tuto specifickou konstrukci všemi dostupnými prostředky. Účel střechy ale není pouze funkční. Její estetická stránka je nezanedbatelnou součástí architektonické kompozice domu. Jak spojit estetiku a funkčnost výběrem vhodných střešních komponentů?

Zelená střecha s výhledem na panorama Českého ráje

Zelená střecha s výhledem na panorama Českého ráje

Odborná sekce při Svazu zakládání a údržby zeleně „Zelené střechy“ zorganizovala s podporou ministerstva životního prostředí první ročník soutěže Zelená střecha roku 2014. Druhé místo si odnesli tvůrci extenzivní pobytové zelené střechy na rodinném domě v Českém Ráji, kteří také získali cenu za inovaci.

Patnáct let stará střecha volala po opravě

Patnáct let stará střecha volala po opravě

V blízkosti přírodních lokalit Prokopské údolí a Vidoule v Praze se nachází několik nadstandardních bytových domů, které byly postaveny v druhé polovině devadesátých let. Po prvních patnácti letech provozu domů se jednotlivá společenství vlastníků potýkala s řadou problémů, mezi nimiž byly na prvních místech tekoucí střechy a terasy.

Spádování plochých střech pomocí cementových pěn

Spádování plochých střech pomocí cementových pěn

I plochá střecha musí mít spád, a to takový, který zaručí rychlé odvedení srážek ze střechy. Ideální je vytvoření spádu nosnou konstrukcí, což ale není vždy vhodné nebo možné. V tom případě přichází na řadu nejčastěji spádování pomocí klínů z pěnového polystyrenu (případně pomocí lehčeného betonu). Další variantu řešení (a určitý kompromis mezi lehčeným betonem a EPS) představují cementové pěny.

Zelené střechy jako revitalizace města

Zelené střechy jako revitalizace města

Města přicházejí každý rok o množství zelených ploch, o které je obírá zhušťující se výstavba. Nedostatek vegetace nepříznivě ovlivňuje nejen mikroklima, ale i životní podmínky obyvatelstva žijícího v městských aglomeracích. Jedním ze způsobů, jak předejít úbytku zeleně, je navrhování objektů s vegetačními střechami. Vložení tohoto přírodního prvku do městského prostředí představuje ekologické revitalizování zastavěných ploch.

Moderní stavebnicové okapy bez šroubování a natírání

Moderní stavebnicové okapy bez šroubování a natírání

Systémy odvodnění střech dostávají v době stále rostoucích požadavků na estetičnost, kvalitu a užitné vlastnosti nový rozměr. Výběr už dávno nekončí u obyčejného pozinkovaného plechu. Jeho omezená životnost dnes už nikoho neláká a na nezbytné pravidelné natírání nemáme čas. Přesto ale chceme mít okapový systém barevný, stále jako nový a samozřejmě by měl vydržet minimálně pro naše děti. Systém odvodnění střech Lindab Rainline všechny tyto náročné požadavky splnit umí.

Nový podstřešní okapový systém

Nový podstřešní okapový systém

Zcela nový systém odvodnění střechy vyvinula společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových  cihel. Tento systém spočívá v odvedení dešťové vody pod střešní krytinu do vnitřních žlabů a svodů. Systém využívá novou odvodňovací tašku KMB BETA, která je součástí střešního systému KM Beta, a dále odvodňovací žlaby umístěné do prostoru mezi krytinou a pojistnou folií. Podstřešní okapový systém KM Beta se uplatní zejména při rekonstrukci panelových domů, kdy se při budování šikmých střešních nadstaveb využívají stávající střešní vpusti a tím odpadá dodatečné budování dešťových kanalizačních přípojek a svodů, které rekonstrukci značně prodražují.

Spolehlivá úprava zaatikových a mezistřešních žlabů

Spolehlivá úprava zaatikových a mezistřešních žlabů

Problémy se zatékáním zaatikovými a mezistřešními žlaby je možné vyřešit postupným zaplňováním žlabů tepelnou izolací, vybudováním spádování části střechy pomocí klínů z tepelné izolace a položením vodotěsných povlakových izolací do nových úžlabí.

Konstrukční řešení pro plochou střechu

Konstrukční řešení pro plochou střechu

Keramické obklady je třeba pečlivě zkoumatKaluže stojaté vody, zpuchřelá a popraskaná krytina s boulemi, kompletně vodou nasáklá celá skladba střešního pláště, která nemůže plnit svou tepelnětechnickou funkci ani funkci nepropustné střešní krytiny. Je třeba hledat vhodné řešení.

Systémy plechových střech

Systémy plechových střech

Plech jako střešní krytina provází lidstvo déle než dvě tisíciletí. Za tu dobu prošel nejednou proměnou. Materiál, který měl původně hlavně reprezentační funkci, se postupně rozšířil především pro své technické vlastnosti a finanční dostupnost.