Nákladové nádraží Žižkov

Praha schválila znění dohody o Nákladovém nádraží Žižkov

V čelní budově někdejšího nákladového nádraží Žižkov by měl v budoucnu sídlit Národní filmový archiv (NFA), v severním křídle má vzniknout základní škola a v jižním by měla firma Sekyra Group vybudovat komerční prostory a střešní nástavbu s byty. Vyplývá to z dohody o dalším využití budovy, jejíž znění dnes schválili pražští radní. Podepsat by se mělo v únoru, samotné majetkové řešení podle radního Jana Chabra přijde na řadu zřejmě v roce 2022.

Kniha Ke stolu

Jak zlepšit město

Devatenáct osobností českého veřejného života se sešlo v knize Ke stolu!, aby se pokusili rozběhnout debatu o městě a možnostech jeho rozvoje. Editorka Pavla Melková přizvala k rozhovoru nejrůznější profese – nad tématy diskutovali například ekonom Tomáš Sedláček, psychiatr Radkin Honzák, výtvarník Krištof Kintera, spisovatelka Pavla Jazairiová či Marie Pětová, děkanka Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity.

Návrh parku Motolka

Motolské údolí se promění na příjemný prostor

Pražští radní schválili novou vizi území údolí Motolského potoka. Studie ateliéru A69 – architekti prověřuje nové prostorové a funkční využití území a představuje jeho začlenění do města a charakteru oblasti. Ukazuje vhodné napojení na okolní infrastrukturu, problémové stavební záměry a jejich začlenění do zástavby. Na jejím vzniku se podíleli i místní obyvatelé. Během následujících desetiletí by tak tento trochu zapomenutý pražský prostor měl postupně projít zásadní proměnou.

Jedním z důležitých úkolů bylo maximalizovat pobytovou plochu nad ní se ale pne po pergolách zeleň.

Malá zahrada velkého klidu

V jednom z vinohradských vnitrobloků vznikla v roce 2015 zahrada, která navazuje na to nejlepší ze zahradního umění doby, kdy tato čtvrť vznikala. Architekti se nebáli osové symetrie a na malém prostoru rozehráli příběh o klidné, chladivé oáze uprostřed města.

Pražská památková rezervace

Je správné, aby UNESCO rozhodovalo co, kde a jak se bude v Praze stavět?

Politici a úřady v této době zpracovávají oficiální reakci na obsáhlou kritickou zprávu ze strany UNESCO. Ta byla v našich mediích zkratkovitě prezentována tak, že světová organizace hrozí Praze zařazením na seznam ohrožených památek světového dědictví. Naši představitelé by však po vzoru Vídně neměli přijmout pokornou roli provinilého učedníka, ale z pozice rovných partnerů a suverénního státu s UNESCO diskutovat, hájit naše zájmy a důsledně argumentovat mezinárodně uznávanou úrovní památkové péče u nás.

ilustrace

Jak na architektonickou soutěž?

Odpověď na tuto otázku nabízí nová publikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy nazvaná Soutěžit se vyplatí! Brožura napovídá vyhlašovatelům architektonických, urbanistických a krajinářských soutěží, jak připravit jejich zadání a podmínky.

IPR Palackeho nam zastavka 8

Praha testuje nové zastávky

Pražané již mohou vyzkoušet nové zastávky, které by se postupně měly rozšířit po celé Praze. Testovací prototyp zastávkového přístřešku MHD se zábradlím bude na svém místě na Palackého náměstí umístěn do jara příštího roku. Návrh vzešel ze soutěže, kterou uspořádal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v loňském roce.

Leiden

Kudy vedou ulice?

Jak moc se od sebe jednotlivá města světa liší v pravidelnosti své uliční sítě? Je nějaká logika v tom, na kterou světovou stranu se obracejí a kudy vedou hlavní městské třídy? Je to věc náhody a konkrétních podmínek daného místa, nebo lze vysledovat nějaké obecné trendy v tom, jak vypadá síť veřejných prostorů v urbánním prostředí?

Manifesto Market 03

Manifesto Market na Smíchově

Projekt Manifesto Market, který je neoddělitelně spojený se zakladatelem každoroční odborné konference reSITE Martinem Barrym, se v červenci dočkal rozšíření o novou lokalitu. Základním konceptem celého projektu je pomocí dočasných, ale zároveň elegantních staveb oživit dříve nehostinná místa Prahy, a nejinak tomu bylo tentokrát. Místo, kde byl nedávno otevřen druhý Manifesto Market, se nachází na Smíchově.

Panelové sídliště Košutka

Anketa: Mají se zahušťovat panelová sídliště?

Panelová sídliště jsou jedním z typických rysů českých měst a představují domov pro významné procento Čechů. Svým urbanismem se výrazně liší od historické zástavby i města krátkých vzdáleností, naopak, jedná se často o monofunkční celky. Přesto se v některých zdařilých panelových souborech podařilo vytvořit ideál bydlení v zeleni, který místní obyvatelé vnímají pozitivně.