Partneři sekce:
  • XELLA
Bubny Zátory pohled sever

Více zeleně, respekt k památkám. Známe výslednou podobu nové pražské čtvrti Bubny-Zátory

Budoucí městská čtvrť Bubny-Zátory v Praze má finální podobu. Územní studie, ke které se občané vyjadřovali loni v létě, byla aktualizována dle připomínek. Mezi nejzásadnější změny ve studii oproti předchozímu návrhu patří snížení výškové hladiny v některých částech čtvrti, větší důraz na zeleň a obecně větší respekt k památkám.

Chytrá čtvrť Špitálka přinese do Brna inovaci i respekt k historii místa

Architektonický ateliér A8000 připravuje pro město Brno koncept rozvoje industriální lokality Špitálka. Záměrem města Brna je nalézt pro západní část areálu Tepláren Brno životaschopné téma jejich nového využití s respektem k historické hodnotě místa. Návrh transformuje dnešní brownfield Špitálka v živou čtvrť, která nastartuje celkovou proměnu oblasti brněnského Cejlu.

Kulatý stůl: Jak rozvíjet města ve spolupráci s městskými architekty

V České republice je v současné době kolem 130 měst a obcí, které mají městského architekta. Nesrovnatelně více je ale obcí, které služeb městského architekta nevyužívají. Proč tomu tak je? Jak může městský architekt pomoci samosprávě? Jakou roli sehrává při plánování rozvoje města? Jaké jsou zkušenosti architektů a zástupců měst?