Partner sekce:
  • XELLA

Florenc 21: Mezinárodní urbanistická soutěž určí podobu centrální části Prahy

Hlavní město Praha se domluvilo s majiteli pozemků ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development a společně za podpory Institutu plánování a rozvoje (IPR) vyhlásili mezinárodní urbanistickou soutěž s názvem Florenc 21. Koncem listopadu budeme znát novou možnou podobu této části Prahy, která je významným dopravním uzlem a největším brownfieldem v samotném centru metropole.

Nový Metropolitní plán Prahy by měl začít platit v roce 2023

Nový územní plán Prahy – Metropolitní plán – zpracovávaný Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy se od roku 2018 neustále vyvíjí. V současnosti se zapracovávají připomínky městských částí a dopracovává se vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Zároveň jsou vedena klíčová jednání s ministerstvy a odbory magistrátu. Upravený návrh plánu bude zveřejněn na přelomu letošního roku.

Budoucnost centra Brna park na miste stavajiciho kolejiste

Brno má pořádně našlápnuto, čekají ho velké projekty

Brno už dávno není zakřiknuté město ve stínu Prahy. Nejen, že se v posledních letech umisťuje na předních
postech evropských i světových žebříčků kvality života, je také českou „silicon valley“ v oblasti vědy a výzkumu,
a roste zde i nabídka pracovních příležitostí. Není tedy divu, že život v Brně láká stále více lidí. Obě metropole
zároveň řeší i stejné problémy, a to je nedostatek bytů nebo jejich vysoké ceny.

Bubny Zátory pohled sever

Více zeleně, respekt k památkám. Známe výslednou podobu nové pražské čtvrti Bubny-Zátory

Budoucí městská čtvrť Bubny-Zátory v Praze má finální podobu. Územní studie, ke které se občané vyjadřovali loni v létě, byla aktualizována dle připomínek. Mezi nejzásadnější změny ve studii oproti předchozímu návrhu patří snížení výškové hladiny v některých částech čtvrti, větší důraz na zeleň a obecně větší respekt k památkám.

Chytrá čtvrť Špitálka přinese do Brna inovaci i respekt k historii místa

Architektonický ateliér A8000 připravuje pro město Brno koncept rozvoje industriální lokality Špitálka. Záměrem města Brna je nalézt pro západní část areálu Tepláren Brno životaschopné téma jejich nového využití s respektem k historické hodnotě místa. Návrh transformuje dnešní brownfield Špitálka v živou čtvrť, která nastartuje celkovou proměnu oblasti brněnského Cejlu.