Transferia, železnice, veřejné stavby. Nové číslo ASB ukazuje jejich městotvorný význam

2
Zdroj: KAM Brno

Hlavním tématem aktuálního čísla časopisu ASB jsou transferia, vysokorychlostní železnice a veřejné stavby. Přinášíme vám obsáhlý rozhovor s architektem Martinem Krupauerem z ateliéru A8000, pohled odborníků na vítězný návrh nového hlavního nádraží i výstupy hned ze dvou diskusních kulatých stolů. Nechybí novinky ze světa architektury a designu.

Železnice v posledních letech nabývá na významu. Potvrzuje to projekt nového hlavního brněnského nádraží, a zejména pak příprava budování vysokorychlostní trati v ČR. Nové vydání jsme proto věnovali městotvorným veřejným stavbám, infrastruktuře a transferiím.

Těšit se můžete na obsáhlý rozhovor s architektem Martinem Krupauerem z ateliéru A8000, který má mimo jiné čerstvou zkušenost s účastí v soutěži na nové brněnské nádraží a zároveň připravuje projekt Vltavské filharmonie.

Architekt Martin Krupauer, ateliér A8000 | Zdroj: Jakub Zeman

Kulaté stoly s architekty, starosty i památkáři

V tomto vydání vám také přinášíme výstupy hned ze dvou diskusních kulatých stolů, které jsme uspořádali společně s Českou komorou architektů. U jednoho z nich jsme se zaměřili na veřejné stavby, u druhého na rekonstrukce historických budov.

Muzeum výtvarného umění v Lausanne | Zdroj: Simon Menges

Nejlepší administrativní budova nebo muzeum u nádraží

Co dalšího vás v novém čísle čeká? Kromě vítězného návrhu nového hlavního brněnského nádraží vám představíme projekt Concordia Design Wroclaw od ateliéru MVRDV, který byl ohodnocen webem ArchDaily jako nejlepší administrativní budova za uplynulý rok. Nejnovější stavební přírůstek čtvrtého největšího města Švýcarska: Muzeum výtvarného umění v Lausanne, jehož autory jsou architekti z barcelonského ateliéru Barozzi Veiga vybraného ze soutěže, je příznačně pojmenovaný jako Plateforme 10 (Nástupiště 10) podle sousedící železniční stanice.

Projekt, který se od roku 2011 věnuje masterplanu a rozvoji celého přilehlého území, je praktickým příkladem, jak lze aktivovat brownfield u železnice. Výčet městotvorných veřejných staveb by nebyl úplný bez zdařilého českého příkladu, jakým je Městská hala Modřice od ateliéru BOD ARCHITEKTI. Kromě inspirativních realizací najdete v novém vydání ASB také díla nominovaná na Českou cenu za architekturu, ohlédnutí za Landscape festivalem v Krnově nebo instalaci pavilonů z bambusu od LLLab v laguně řeky Li v Gailin v Číně.

Městská hala Modřice | Zdroj: Tomáš Slavík

Architektonické žně

Letošní rok je u nás bohatý na množství pořádaných architektonických soutěží. Zvyšování počtu soutěží se však neděje samo sebou. Stojí za ním dlouholetá práce architektů, přesvědčování zainteresovaných stran, vzdělávání samosprávy a zlepšování povědomí veřejnosti o významu kvalitní architektury. Abychom napomohli zvyšovat informovanost mezi architekty o významných probíhajících či připravovaných architektonických soutěžích, věnujeme jim novou rubriku v závěru časopisu.

ASB 4/2021 | Zdroj: Jaga Media

Aktuální vydání ASB 4/2021 si můžete objednat e-mailem na: distrib@jagamedia.cz. Doporučujeme vám výhodné předplatné časopisu na celý rok s bonusem a dodáním domů či do kanceláře.

Jolana Říhová