Partneři sekce:
  • Prefa
Liniové odvětrání

Odvětrání střechy z hlediska norem, praxe a trendů ve světě 

Jedna z věcí, které výrazně ovlivňují životnost střechy, je odvětrání střešního pláště. Na střechách se již po staletí objevují různé varianty komínků na hřebenáčích, podložené tašky u hřebene nebo pootevřené vikýře, takže je jisté, že potřeba odvětrat prostory pod střešní krytinou nebyla neznámá ani našim předkům.

Waves

Vytváříme zdravé prostředí

Větrání a přísun čerstvého vzduchu jsou pro naše zdraví velmi důležité a měli bychom mu věnovat dostatek pozornosti. Českou i evropskou hygienickou legislativou je zdravé vnitřní prostředí zároveň nadřazeno energetickým a technickým parametrům budov.

Snímek obrazovky 2021 02 16 161536

Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti

Kvalita vzduchu v místnosti má významný dopad na pohodu zaměstnanců, a proto je rozhodujícím faktorem životního prostředí při navrhování pracovišť. Tři nejdůležitější veličiny, které mají na kvalitu vzduchu v místnosti vliv, jsou: teplota a vlhkost vzduchu a obsah CO₂. Pravidelné měření těchto veličin tvoří základ pro dosažení optimálně upraveného vnitřního klimatu.

09 Odvětrávací roura

Montáž odvětrávacího setu do konstrukce střechy

Odvětrávací komínek a prostupová taška tvoří odvětrávací set, který bezpečně odvede vlhkost z kanalizace, digestoře, WC, případně koupelny, skrz střešní konstrukci. Před montáží provedeme kontrolu dodaných dílů. Skládanou střešní krytinu rozkryjeme v místě budoucího vyústění odvětrání.

Přístroj testo 535 pro měření CO2. Přenosný a vhodný pro dlouhodobá měření; měří úroveň CO2 rychle a spolehlivě.

Sledování CO2 a vnitřního klimatu budov

Oxid uhličitý je přirozenou součástí okolního vzduchu, je to plyn bez barvy a bez zápachu. Běžná koncentrace tohoto plynu je 400 ppm. V živých organismech se tento plyn tvoří jako metabolit buněčného dýchání. Při vyšších koncentracích (>1000 ppm) však dochází k negativním účinkům na lidské zdraví – např. bolesti hlavy, únava, ztráta pozornosti.

Větrací pásy odvádějí vlhkost z oblasti hřebene

Větrací pásy odvádějí vlhkost z oblasti hřebene

Zásadní vliv na životnost střešní konstrukce má funkční odvětrání střechy v oblasti hřebene a nároží. Dostatečné proudění vzduchu ve střešním plášti, mezi nasávacím otvorem v okapové hraně a hřebenem, odvádí přebytečné teplo a vlhkost a brání tak tvorbě plísní a dřevokazných hub.

Okapová hrana je zásadním detailem střechy s vlivem na funkčnost

Okapová hrana je zásadním detailem střechy s vlivem na funkčnost

Okapová hrana je jedním z nejdůležitějších detailů střechy s přímým vlivem na funkčnost a životnost celé konstrukce. Aby mohla střešní konstrukce dlouhodobě plnit svou funkci, musí být dodržen požadavek na její minimální odvětrání. Zároveň je třeba zamezit vlétávání ptáků pod tašky či vzlínání vody do konstrukce. Veškeré výrobky systému okapové hrany nabízí HPI-CZ, jeden z největších dodavatelů montážního příslušenství pro všechny druhy střešních krytin a kompletního sortimentu pro zateplování budov.

Větrací prvky pro dostatečné odvětrání strěchy

Větrací prvky pro dostatečné odvětrání strěchy

Aby mohla střecha správně fungovat, musí dostatečně větrat. Zejména je nutné zabránit průniku vodních par vznikajících při užívání domu (praní, vaření apod.) do konstrukce střechy a jejich kondenzaci. Tyto páry totiž negativně působí na jednotlivé prvky konstrukce střechy, které pak degradují, což má vliv na snížení životnosti a funkčnosti střešního pláště.

Jak zajistit správnou funkci střechy?

Jak zajistit správnou funkci střechy?

Při navrhování skladeb střešních plášťů musí projektanti dbát na detaily, aby střecha dobře sloužila a zachovala svůj vzhled po dlouhou dobu. Správně navržená střecha pomáhá vytvořit příjemné klima v náročných podkrovních prostorech, je dobře odvětrávaná i izolovaná. U složitějších střech je vhodné vybírat krytinu od renomované firmy a střešní plášť svěřit do rukou odborníků.

Inovativní systém odvětrání šikmé střechy z keramické krytiny

Inovativní systém odvětrání šikmé střechy z keramické krytiny

Výrobci podmiňují záruku na střešní krytinu dodržením aplikace předepsaného počtu odvětrávacích prvků nebo konstrukcí hřebene podle technické normy. Záruční nebo technický list ke střešním krytinám obsahuje obvykle také údaj o přesném počtu odvětrávacích tašek potřebných na plochu střechy. Počet je třeba dodržet! V opačném případě zákazník ztrácí nárok na záruku. Realizátor nikdy nesmí přistoupit na případné přání zákazníka s cílem ušetřit a zabudovat levnější, ale méně kvalitní výrobky nebo snížit počet předepsaných prvků.