Architektura

Revitalizace pražských náplavek

Revitalizace pražských náplavek

Pražské náplavky si obvykle spojujeme s příjemným místem pro procházky, sport či posezení. Mají však i svou praktickou funkci – přistávají a kotví zde lodě, historicky byly překladištěm zboží – dříve sem zajížděly koňské povozy, dnes je vystřídaly automobily. Jsou nedílnou součástí každodennosti hlavního města a spojují jeho obyvatele s řekou Vltavou.