Sportoviště

Partneři sekce:

Perfektní využití prostoru, který původně vznikl kvůli olympijským hrám v roce 1972, nabízí kampus Technické univerzity v Mnichově (TUM), kde dnes sídlí Katedra sportu a tělovýchovy. Jeden z architektů prostorné budovy ze dřeva a skla Helmut Dietrich míří o nápaditém projektu vyprávět do Prahy.

Z původně obyčejného záměru na výstavbu tělocvičny základní školy v malém městysi ve východním cípu České republiky se díky mimořádně citlivému přístupu architektů ke krajině a obyvatelům Valašska podařilo vytvořit harmonický prostor pro pohyb a sblížení.

Jolana Říhová -

Nový polyfunkční areál ETB Sombroek v nizozemské obci Edam-Volendam přináší sportovcům zdravé a udržitelné životní prostředí. Interiér objektu je díky rozměrnému prosklení úzce propojený s exteriérem. Inspirací pro budovu nápadného tvaru s šikmými fasádami byla poloha objektu i okolní příroda, například blízkost hráze IJsselmeer.

Plavecký bazén, relaxační bazén, saunový svět, fitness. To vše naleznou lidé v nových lázních v Krnově. O jejich podobě rozhodla dvoufázová projektová soutěž. Porota vybrala dílo týmu AOC architekti s.r.o. Porotci ocenili komplexní přístup, vhodnou volbu materiálů a chytře vyřešené propojení vnitřní a venkovní části.

Jihlava zahájila výběrové řízení na stavbu Horácké multifunkční arény s předpokládanou cenou 1,3 miliardy korun bez daně. Podmínky zadávacího řízení na dodavatele schválila rada města. Lhůta pro podávání nabídek bude ukončena 31. března. Pokud bude smlouva s vítězem podepsaná do začátku června, mohla by stavba arény začít na přelomu srpna a září.

Brno společně s dalšími městskými firmami vypsalo výběrové řízení na firmu, která má postavit multifunkční halu v západní části výstaviště. Její předpokládaná cena je čtyři miliardy korun bez DPH a firmy mohou podávat nabídky do 18. února. Autory návrhu je sdružení A PLUS, a. s. a Arch.Design, s. r. o.

Plzeň vyhlásila architektonickou soutěž na krytý plavecký bazén na Borských polích, uzávěrka je 16. února příštího roku. Návrhy bude hodnotit porota začátkem března 2022, o konečném výsledku rozhodnou zastupitelé. Nový bazén by měl stát vedle kampusu Západočeské univerzity (ZČU).