Partneři sekce:

Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty.

Zimní zahrada 5: Papírování od stavebního povolení, přes statiku až po dokumentaci

Pokud jsme pevně rozhodnuti, že zimní zahrada je něco, co absolutně musíme u svého objektu mít a že jsme prošli všemi fázemi promýšlení jakou zahradu vlastně chceme, kam ji umístíme, jak bude velká, jak bude orientovaná a zda – samozřejmě – bude disponovat vodním prvkem či dokonce bazénem, pak se dostáváme do fáze vyřizování náležité dokumentace.

Obr. 7 Omezení využívání prostoru v průmyslovém objektu způsobené trhlinami

Trhliny a dutiny v betonu a způsoby jejich odstranění

Vysoká pevnost, dobrá tvarovatelnost a hospodárnost činí z betonu dominantní stavební materiál pro zhotovení stavebních konstrukcí. Jednou ze zvláštností tohoto univerzálního materiálu je praskání. V důsledku uvolňujícího se hydratačního tepla a vlivu teploty venkovního vzduchu při betonáži vznikají trhliny.

Koroze betonu na stávající silážní jámě

Oprava betonu: jak na trhliny, výtluky a drolení

Recept na ideální a všestrannou opravu betonové konstrukce prakticky neexistuje. Ke každé poruše je třeba přistupovat individuálně – a v předstihu se smířit, že je vždy reálná možnost, že bude třeba dotyčnou betonovou konstrukci odstranit a vytvořit znovu. Kvalitněji.

Přehled jádrových omítek

Jádrové omítky (přehled)

Jádrová omítka tvoří základní vrstvu pod finální tenkovrstvou omítku. Před její aplikací je potřeba nechat jádrovou omítku dostatečně vyzrát (přibližně 10 dní na 10 mm tloušťky vrstvy).

11 Rovinnost krycích desek

Zdění plotu z betonových tvarovek (pracovní postup)

Jak na plot z betonových tvarovek? I v případě výstavby jednoduché konstrukce je třeba dodržovat určité stavební zásady – nedostatky při stavbě se dříve či později projeví vznikem trhlin na stěnách plotových tvárnic. Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci je zpracovaná projektová dokumentace v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

Zdění obvodových zdí na pěnu

Zdění obvodových zdí na pěnu

Zdění na pěnu vyžaduje určitou zručnost a odlišné počasí než běžné metody zdění, rozhodně ale může nabídnout úsporu času. Pěnu lze používat v běžném nepříliš větrném počasí a teplotách do -5 °C. Pěna v dóze je hotová a ihned připravená k použití, není tedy třeba dalšího náčiní nebo přípravy na stavbě.

Webinář ukáže, proč řešit vzduchotěsnost staveb

Co vše má vliv na vzduchotěsnost stavby, proč je důležité ji řešit a jak vlastně ovlivňuje energetickou náročnost budovy? To vše a mnohem více bude obsahem nového online webináře společnosti Heluz, který se uskuteční v úterý 10. února od 10:00 do 11:00.

08 Vodorovná betonová deska

Nezámrzná hloubka a základy stavby v zimě

Nejčastějším materiálem, ze kterého jsou v současné době vytvářeny základy budov, je beton. Než se tedy vrhneme do analýzy zacházení se základy v zimě, musíme si přiblížit chování betonu, abychom pochopili rizika, která s sebou zima a mráz přináší.

stavba zima sníh

Vymrznutí hrubé stavby: mýtus, špatná rada nebo ověřený fakt?

Mokré stavební procesy zpravidla končí ve chvíli, kdy teploty klesnou pod 5 °C, pod touto hranicí už je třeba začít přijímat ochranná opatření, ohřívat materiály, speciálně hmoty chránit nebo se uchýlit k zimním příměsím nebo variantám, které nám umožní teplotní hranici ošálit ještě o několik stupňů. S hraniční teplotou je ovšem často skloňovaný ještě jeden pojem – “vymrznutí stavby”.

Zima stavba

Stavební práce v zazimovaném objektu

Jakmile udeří zima, což je běžně definováno 5 °C, pod kterými již musíme sáhnout po zimních směsích nebo zimních příměsích, měli bychom stavbu připravit na zimu, sníh a mráz. Správně zazimovaná stavba ovšem nemusí znamenat, že budeme muset ukončit všechny práce – naopak, pokud zazimujeme správně, můžeme pokračovat v celé řadě úkonů uvnitř objektu a to nehledě na počasí!

Nopové fólie (přehled)

Hydroizolace, při správném provedení, zabraňuje vodě pronikat do zdiva zvenčí i zevnitř. Tato opatření se proto používají proti vzlínání vlhkosti ze základů do zdiva, na izolaci balkónů a teras, izolaci střech, ale i izolaci koupelen a vnitřních prostorů se zvýšeným rizikem vlhkosti a vzniku plísní.