Partneři sekce:

Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty.

EKO38Profi

Nová cihla Porotherm: Špičkové vlastnosti za rozumnou cenu

Požadavky nového standardu navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB – Nearly Zero Energy Building) staví investory před zásadní otázku: jakou izolaci zvolit? Je tu však možnost mnohem snazší a jednodušší, jednovrstvé zdivo bez nutnosti dodatečného zateplení. Této moderní metodě nyní vychází Wienerberger vstříc svou novinkou.

Baumit Quido Shop – unikátní průvodce pro on-line nákup

Společnost Baumit představila zcela unikátní webový portál Baumit Quido Shop, který je komplexním a spolehlivým průvodcem pro výběr a nákup stavebních materiálů Baumit. Tento portál je určen pro stavebníky z řad široké veřejnosti, které provází velmi intuitivně celým nákupním procesem od výběru materiálu přes jeho on-line nákup až po dodávku na určené místo.

shutterstock 553437805

Problematické detaily 6: Provedení překladů

Překlady v rámci stavby rozdělujeme na vnitřní a vnější, ze statického hlediska pak nosné a nenosné – nosné překlady jsou samozřejmě nosné samy o sobě, nenosné se nosnými stávají až po vyzdění řady cihel nad nimi. Dále je nutné odlišit překlady umožňující následnou montáž rolet a žaluzií, tzv. kastlíky, pro ty totiž platí zcela jiná pravidla (ale o tom v jiném díle Problematických detailů).

shutterstock 1123315772

Problematické detaily hrubé stavby: Založení první řady zdiva

Založení první řady zdiva je pravděpodobně nejnáročnějším úkonem celé stavby, zvláště pokud se zdí z broušených cihel, které vyžadují maximální možnou přesnost, aby se výraznější chyby či rozdíly ve výšce založení neprojevily při zdění vyšších řad cihel, případně překladů či věnců. Jak tedy správně postupovat?

betonování

Zpracování betonu

Doba pro zpracování betonu je závislá na teplotě betonu a teplotě okolí. V létě je tato doba kratší, v chladnějších částech roku samozřejmě pak delší. Ideální doba zpracování dovezeného betonu je každopádně co nejrychleji po jeho přivezení na stavbu.

shutterstock 282585302

Bezpečná střecha za všech okolností – jak zajistit bezpečný pohyb?

Každý komín se musí nejen pravidelně kontrolovat, ale také čistit. Kontrola, která musí být provedena odborně způsobilou osobou, spočívá v ověření provozuschopnosti, požární odolnosti, správném napojení na spotřebič, kontrole provedení komínu a jeho prostupu konstrukcemi (ad.). Čištění, které by mělo probíhat častěji než kontrola, spočívá v odstranění pevných usazenin z komínového průduchu a z kouřovodu.

radon

Problematické detaily hrubé stavby: Radon

Nejen starší objekty, ale i novostavby se špatně provedenou izolací základů se stávají hrozbou z hlediska výskytu radonu. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím komínového efektu či radonových mostů. Protiradonových opatření se týkají normy ČSN 73 0601  „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ a ČSN 73 0602 „Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů“, které nedávno prošly revizí.