Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty.

Ve vnitřních prostorách byl zanechán pohledový beton jehož povrch nese výrazný otisk prken

Zvláštní střecha tvořená betonem

Střecha zdaleka nemusí být jen ta tradiční s pálenou krytinou. Naopak, moderní technologie přejí zvláštním konstrukcím a ty zhusta vyžadují zvláštní řešení. Jedním z nich byla například betonová monolitická střecha, realizovaná pro Centrum environmentální výchovy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí.

Obr. 8 Dřevěný skelet stavby rodinného domu v Kunicích

Přírodní materiály – složka udržitelného stavebnictví

Po konci druhé světové války vznikla tíživá situace vyvolaná narůstajícími obavami z dalšího vojenského konfliktu. Plynula z křehké stability zaviněné antagonismem jaderných velmocí a jejich experimenty s atomovými zbraněmi. Nastalo období neklidu s lokálními střety jako např. válka v Koreji, které hrozily, že přerostou v nový globální konflikt. Svět prožíval napjaté období studené války.

05 Vložení armovacího koše

Zhotovení železobetonového překladu z U-profilu (Pracovní postup)

Železobetonové překlady, průvlaky nebo věnce lze realizovat například pomocí speciálních U-profilů. Jde v podstatě o ztracené bednění ve tvaru písmene U. Nosnou část překladu tvoří železobetonové jádro s vloženou výztuží dle projektované požadované únosnosti. Tuto výztuž je vhodné připravit dopředu ve formě armovacího koše.