Partneři sekce:

Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty.

Obrázek1 1

Neobyčejné omítky 14: Hrubý pohledový beton (pracovní postup)

Strukturované omítky jsou zajímavým způsobem, jak každému objektu dodat špetku osobitého charakteru a jedinečnosti. Omítku s konkrétní úpravou lze použít v exteriéru u novostaveb i u rekonstrukcí. Problémem není ani nanášení omítky na zateplení, beton či v kombinaci se sanační omítkou – kreativitě se zkrátka meze nekladou a žádný materiál není překážkou!

shutterstock 1533562550

Problematické detaily 14: Izolace základů

Jakmile jsou naše základy připraveny a všechen beton úspěšně vytvrdl, můžeme se pustit do izolace základů či podsklepených částí domu. Základy bychom měli izolovat zejména proti zemní vlhkosti a tlakové vodě, ale neměli bychom zapomenout ani na tepelnou izolaci. A to zejména, pokud máme v plánu podsklepené prostory v budoucnu využívat i jinak, než jen jako úložiště nářadí a kompotů.

06 min

Rekonstrukce staré dřevěné půdy pomocí lehčeného betonu (pracovní postup)

Rekonstrukce jsou často ze stavařského hlediska velmi komplikovanou záležitostí, protože jsme v řadě případů odkázáni na stávající prvky s omezenou únosností. Skladbu nových konstrukcí je proto vždy třeba důkladně promyslet, aby stávající prvky co nejméně zatížila, a to aniž by ztratila na vlastnostech, které investor očekává a požaduje. A v takovém případě se počítá každé kilo.