Partneři sekce:
  • Rehau
  • Puren

Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty.

shutterstock 1123315772

Problematické detaily hrubé stavby: Založení první řady zdiva

Založení první řady zdiva je pravděpodobně nejnáročnějším úkonem celé stavby, zvláště pokud se zdí z broušených cihel, které vyžadují maximální možnou přesnost, aby se výraznější chyby či rozdíly ve výšce založení neprojevily při zdění vyšších řad cihel, případně překladů či věnců. Jak tedy správně postupovat?

betonování

Zpracování betonu

Doba pro zpracování betonu je závislá na teplotě betonu a teplotě okolí. V létě je tato doba kratší, v chladnějších částech roku samozřejmě pak delší. Ideální doba zpracování dovezeného betonu je každopádně co nejrychleji po jeho přivezení na stavbu.

shutterstock 282585302

Bezpečná střecha za všech okolností – jak zajistit bezpečný pohyb?

Každý komín se musí nejen pravidelně kontrolovat, ale také čistit. Kontrola, která musí být provedena odborně způsobilou osobou, spočívá v ověření provozuschopnosti, požární odolnosti, správném napojení na spotřebič, kontrole provedení komínu a jeho prostupu konstrukcemi (ad.). Čištění, které by mělo probíhat častěji než kontrola, spočívá v odstranění pevných usazenin z komínového průduchu a z kouřovodu.

radon

Problematické detaily hrubé stavby: Radon

Nejen starší objekty, ale i novostavby se špatně provedenou izolací základů se stávají hrozbou z hlediska výskytu radonu. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím komínového efektu či radonových mostů. Protiradonových opatření se týkají normy ČSN 73 0601  „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ a ČSN 73 0602 „Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů“, které nedávno prošly revizí.

Betonování v zimě: kdy ano a kdy ne

Práce s běžnými betony je vhodná do zhruba +5 až +7 °C, jakmile teploty klesnou pod tuto mez, je třeba s betonáží zcela skočit či alespoň v nutných případech sáhnout po speciálně upravených zimních betonech. V mrazu totiž, jak je obecně známé, mrzne voda a zvětšuje svůj objem – a protože v betonu se nachází nemalé množství vody, může při mrazu roztrhat strukturu betonu dřív, než beton dosáhne požadované pevnosti.

07 otvory pro chemickou infúzní clonu

Obnovení hydroizolací konstrukcí pod úrovní terénu

Životnost konstrukcí, která je plánována obvykle na 50 až 100 let, je spojena s odpovídající údržbou konstrukce. Současně by tedy měla být vyžadována obdobná životnost i od všech dílčích použitých materiálů. To je v mnoha případech nereálné, nebo se při realizaci konstrukce počítalo právě s odpovídající údržbou a případně obnovou dílčích součástí konstrukce resp. objektu. To je částečně úkol pro obor sanací staveb.

Změny v radonové ochraně

Nejzásadnější změny v radonové ochraně

Radon je dle Světové zdravotnické organizace (WHO) druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic – na našem území přitom jeho koncentrace dosahuje vyšších než běžných hodnot, což z něj dělá nejen nezanedbatelné zdravotní riziko, ale i problém ve stavebnictví. Do vnitřního prostředí může pronikat nejen netěsnostmi ve spodní stavbě, ale i nevhodně řešenými detaily.