Partneři sekce:
  • Stavmat

Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty.

Nový materiál se na první pohled nijak neliší od běžného betonu.

Recyklát místo přírodního kameniva

Každé malé dítě ví, že beton vzniká smísením cementu, hrubého a drobného kameniva a vody. Co ale dělat, když je přírodního kameniva čím dál méně, a navíc je jasné, že jeho těžba je dlouhodobě neudržitelná? Máme se snad vzdát jednoho ze základních stavebních materiálů? Originální a ekologické řešení vzešlo ze spolupráce firem ERC-TECH a Skanska – beton, v němž je plnivem recyklát ze stavební suti.

Ve vnitřních prostorách byl zanechán pohledový beton jehož povrch nese výrazný otisk prken

Zvláštní střecha tvořená betonem

Střecha zdaleka nemusí být jen ta tradiční s pálenou krytinou. Naopak, moderní technologie přejí zvláštním konstrukcím a ty zhusta vyžadují zvláštní řešení. Jedním z nich byla například betonová monolitická střecha, realizovaná pro Centrum environmentální výchovy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí.

Obr. 8 Dřevěný skelet stavby rodinného domu v Kunicích

Přírodní materiály – složka udržitelného stavebnictví

Po konci druhé světové války vznikla tíživá situace vyvolaná narůstajícími obavami z dalšího vojenského konfliktu. Plynula z křehké stability zaviněné antagonismem jaderných velmocí a jejich experimenty s atomovými zbraněmi. Nastalo období neklidu s lokálními střety jako např. válka v Koreji, které hrozily, že přerostou v nový globální konflikt. Svět prožíval napjaté období studené války.