Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty.

Terasa

Terasy, altány, pergoly a přístřešky v roce 2020: kdy je třeba stavební povolení?

Léto je ideální dobou pro využití drobných zahradních staveb, jakými jsou například altány či terasy, případně pro ocenění stínu, který poskytují přístřešky a pergoly. Než ovšem položíme první, základový trámek, patku či lopatu se štěrkem, měli bychom zjistit, zda nepotřebujeme stavební povolení – stavební zákon totiž nic jako „drobná stavba“ neuznává a podmínky jsou tak jasně dané.

Terasa

Jednoduchá, osvícená dřevěná terasa pro všechny typy zahrad (pracovní postup)

Dřevěná terasa sluší každé zahradě – tedy samozřejmě pokud je správně zvolená a navržená. Současný trh přitom nabízí jak nepřeberné množství materiálů, tak i rad, jak správně terasu realizovat. Podívejme se proto na základní tipy, které zajistí, že se terasa stane nejoblíbenějším místem celé zahrady.

Barraseal Turbo 4148

PCI Barraseal® Turbo – přináší úplně nový standard hydroizolačních stěrek

Běžné řešení hydroizolací pod úrovní terénu a jejich napojení na nadzemní soklovou část odolnou proti ostřikové vodě sebou přináší celou řadu problémů, protože zde dochází ke kombinaci izolací na bázi bitumenů (asfaltů) pro podzemní část, a minerálních izolací pro nadzemní část. A právě napojení mezi těmito dvěma systémy je kritickým místem, kde dochází pravidelně k defektům, a to zejména z důvodu problematického navázání minerálních materiálů jako jsou omítky, lepidla atd. na asfaltové izolace.

Ošetřování betonu

Vše o ošetřování betonu: kdy začít a proč

Pod pojmem ošetřování betonu se skrývá soubor opatření, která minimalizují negativní vlivy prostředí na čerstvý beton – například sluneční svit, vítr, déšť, a často i mráz. Především je třeba zabránit vysoušení povrchu betonu, např. vlivem vysokých teplot nebo větru, dále vyplavování cementu z povrchu betonu při silném dešti a promrznutí konstrukce při teplotách nižších než 0 °C.