06

Český soběstačný dům: jak se staví dům bez inženýrských sítí?

Dům, který si vyrobí veškerou potřebnou elektrickou energii ze slunce, uloží si ji v bateriích a následně spotřebuje. Zachytí maximum dešťové vody, splachuje s ní a po přečištění využije i třeba ve sprše. Nezbavuje se zbytečně drahocenného tepla, ale přitom se v něm zdravě dýchá a žije. Dům, který se snaží žít v symbióze s přírodou.

Snímek obrazovky 2021 02 16 161536

Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti

Kvalita vzduchu v místnosti má významný dopad na pohodu zaměstnanců, a proto je rozhodujícím faktorem životního prostředí při navrhování pracovišť. Tři nejdůležitější veličiny, které mají na kvalitu vzduchu v místnosti vliv, jsou: teplota a vlhkost vzduchu a obsah CO₂. Pravidelné měření těchto veličin tvoří základ pro dosažení optimálně upraveného vnitřního klimatu.

Řízení osvětlovacích soustav

Jaké trendy přináší do řízení venkovního osvětlení digitalizace?

Řízení osvětlovacích soustav je dnes běžné i v sektoru venkovního osvětlování – jednoduchými autonomními systémy pro řízení výkonu svítidel počínaje a sofistikovanými platformami na bázi IoT (Internet of Things) pro osvětlovací soustavy velkých měst, průmyslových parků, obchodních center či profesionálních sportovišť konče.

veřejné osvětlení

Osvědčená praxe značky Thorn

Základní funkcí veřejného osvětlení (VO) je zabezpečení zrakových podmínek pro řidiče vozidel, bezpečný pohyb a orientaci chodců. VO je také důležitou součástí životního prostředí a ve své podstatě ovlivňuje veřejný pořádek, bezpečnost dopravy, osob a majetku. V neposlední řadě zvyšuje atraktivnost měst a obcí, a významně tak přispívá ke spokojenosti jejich obyvatelů.