vodovodní baterie

Problematické detaily 16: Vodovodní systém

Zpravidla máme dvě možnosti, jak získat pitnou vodu pro stavěný objekt, tedy buď z vlastní studny nebo z vodovodního řádu. U vlastní studny je ovšem třeba zvážit riziko vyschnutí zdroje, což se v posledních letech a některých lokalitách stává velmi často. Napojení na vodovodní řád by tak mělo být samozřejmostí, i když plánujeme majoritně používat vodu z vlastního zdroje.

Obr.1 Bratislava

Realizace potrubí v roce 2021 od Chebu po Veľké Kapušany

Blíží se konec roku 2021 a ukazuje se, že šlo o rok plný zajímavých projektů – například se dokončuje plánovaná modernizace tepelných sítí v různých městech. Vybrané příklady z praxe mají za úkol doplnit průběžně publikované a realizované studie a možnosti využití předizolovaného plastového potrubí a 12m ocelových trubek.