Obr. 1 Rozdělení průřezu vzduchotechnického kanálu podle triviální metody. Body měření jsou ve středových bodech oblastí.

Měření proudění vzduchu v kanálech podle DIN EN 12599

V dnešní době trávíme většinu dne v uzavřených místnostech. Proto se instalují systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), které mají zajistit příjemné vnitřní podmínky. Ventilace je zde zvláště důležitá. Nejedná se pouze o přivádění čerstvého vzduchu, ale také o odvod znečišťujících látek, například odstranění přebytečné vlhkosti z místnosti.

Sborník 240

Trendy s ekologickými chladivy

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla s parním kompresorovým oběhem obsahující pohonné elektromotory, které je nutné napájet elektrickou energií, lze dělit na energeticky nezávislé (jsou napájeny z obnovitelných zdrojů, např. z fotovoltaiky) nebo na částečně závislé (napájené z elektrické distribuční sítě).

Obr. 1 Schéma energetického systému realizovaného v Hamrech u Hlinska

Provoz kombinovaného energetického systému

Příspěvek představuje výsledky monitorování a vyhodnocení provozu experimentálního energetického systému pro téměř nulové budovy realizovaného v rodinném domě v Hamrech u Hlinska. Vyhodnocení se zaměřuje zejména na nabíjení a vybíjení sezonního zásobníku tepla vybudovaného v podzákladí domu a na celkovou bilanci systému.

Veletrh Aquatherm Praha 06

Aquatherm Praha 2020 opět překvapuje

Ve dnech 3. – 6. března 2020 se na výstavišti v Letňanech bude konat již 23. ročník veletrhu technického zařízení, techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy Aquatherm Praha. V pěti halách se návštěvníkům představí více jak 210 vystavovatelů z řad tuzemských i zahraničních výrobců a dovozců vytápěcí, ventilační, klimatizační, sanitární, měřicí a regulační techniky.

Komfortní větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q oceněná cenou za design iF Award

Jak splnit požadavky nové směrnice NZEB na stavbu rodinných domů?

Odpověď můžete najít na odborných školeních společnosti Zehnder, které budou probíhat po celý rok 2020 a na kterých odborníci vysvětlí, jak systém komfortního řízeného větrání s rekuperací tepla Zehnder pomůže postavit dům odpovídající novým předpisům. Zpřísnění pravidel pro výstavbu rodinných domů bude také jedním z hlavních témat odborných výstav, kterých se Zehnder bude v roce 2020 účastnit.