Bytový dom

Efektivní řízení budov

Ve druhé dekádě jedenadvacátého století přichází tzv. Druhá vlna rekonstrukce budov. Při první vlně rekonstrukce budov se podařilo zateplit většinu budov a ušetřit tak značnou část provozních nákladů. Nicméně se přitom často zapomínalo na kvalitu vnitřního prostředí, zejména kvalitu vzduchu. Vlastníci budov zvažují další možnosti úspor a optimalizace provozních nákladů. Nově ovšem kladou důraz na zvýšení kvality vnitřního prostředí, a to je nevyhnutelný proces v době rostoucí konkurence na pracovním trhu.

Proč se Facility Management neobejde bez externích konzultantů?

Proč se Facility Management neobejde bez externích konzultantů?

Facility služby jsou ve firmách druhou nejvyšší nákladovou položkou, hned po mzdách. Přitom správně nastavený a koncipovaný facility management (FM) náklady naopak snižuje. Vedle toho umí zvyšovat produktivitu i konkurenceschopnost firem. Aby to však fungovalo, jak má, je nutné, aby měly podniky jasně definovanou roli facility manažerů a současně si přizvali ke spolupráci odborného externího konzultanta.

Je dobrý facility management cestou k energetickým úsporám?

Je dobrý facility management cestou k energetickým úsporám?

Statistiky tvrdí, že budovy spotřebují až 40 % energie spotřebované v Evropské unii, a tak se úspora energií ve stavebnictví stává tématem, které rezonuje i naším stavebním trhem. Při energetické efektivnosti budovy nachází uplatnění facility management, na který jsme se snažili podívat z výšky běžného života, ale i z nadhledu dronů, čili několika desítek metrů nad zemí.

Bezdrátová technologie představuje převrat ve zvyšování efektivity správy budov a energie

Bezdrátová technologie představuje převrat ve zvyšování efektivity správy budov a energie

Výzkum ENERGY STAR ukazuje, že 30% energie spotřebované kancelářskými budovami je využito neefektivně. Bezdrátová technologie tvoří nedílnou součást našeho každodenního života ve formě mobilních telefonů, tabletů, notebook, GPS a dalších zařízení. Umožňuje také zvýšit výkonnost a snížit energetické náklady komerčních budov.

Vliv budov na zdraví, i výkonnost

Vliv budov na zdraví, i výkonnost

Znáte ten pocit? Vstoupíte do budovy a okamžitě se cítíte dobře. Rádi potom sáhodlouze hovoříme o příjemné atmosféře anebo o pěkné či povedené budově. Ale uměli byste uvést i konkrétní faktory, které takovýto pocit vytvářejí? To je těžší úloha, než se na první pohled zdá.

Aktivní energetický management může výrazně snížit náklady na provoz

Aktivní energetický management může výrazně snížit náklady na provoz

Mezi aktuální trendy v oblasti facility managementu patří snižování nákladů na energie v komerčně pronajímaných prostorách – jejich cena totiž dnes čím dál více ovlivňuje obsazenost. Situace je o to složitější, čím nižší je obsazenost pronajímaných ploch, protože i zcela neobsazený objekt s sebou nese značné náklady. Důležitou součástí facility managementu se tak stává tzv. energetický management, díky kterému může pronajímatel efektivně řídit a snižovat spotřebu.

Aktivní energetický management sníží náklady na provoz budovy až o 30%

Aktivní energetický management sníží náklady na provoz budovy až o 30%

Mezi aktuální trendy v oblasti facility managementu patří snižování nákladů na energie v komerčně pronajímaných prostorách – jejich cena totiž dnes čím dál více ovlivňuje obsazenost. Situace je o to složitější, čím nižší je obsazenost pronajímaných ploch, protože i zcela neobsazený objekt s sebou nese značné náklady. Důležitou součástí facility managementu se tak stává tzv. energetický management, díky kterému může pronajímatel efektivně řídit a snižovat spotřebu.

Uživatelské aplikace AdaptiApps

Uživatelské aplikace AdaptiApps

Schneider Electric představuje AdaptiApps, nové cloudové řešení přinášející výkonnost a pohodlí vlastních aplikací Vašim zaměstnancům, zákazníkům a dalším uživatelům budovy. Díky personalizaci a snadnému použití zlepšuje řešení AdaptiApps uživatelský komfort, přičemž poskytuje další úroveň řízení pro zvýšení operační a energetické efektivity.

Facility management v roce 2014 – funkce a výzvy

Facility management v roce 2014 – funkce a výzvy

Také s ohledem na robustnější průnik špičkových šetrných technologií a konstrukčních prvků do výstavby nových objektů (bez ohledu na jejich funkční určení) prochází oblast FM výraznou proměnou. Technici a manažeři FM společností musejí počítat s mnohem většími odbornými nároky ze strany vlastníků budov nebo jejich property managerů.

Management rizik

Management rizik

Každá průmyslová či obchodní společnost je úzce propojena širokým spektrem interních procesů, které v sobě díky své povaze vždy skrývají určitou míru různorodého rizika. Tato rizika mohou mít velmi negativní dopad pro samotnou společnost, její majetek, zaměstnance, externí zákazníky či klienty. Systematickým snižováním těchto dopadů, identifikací, vyhodnocováním, důkladnou analýzou, ošetřováním a monitorováním rizik se zabývá samostatný obor s názvem management rizik, anglicky risk management.