ASB Byznys Facility management

Facility management

23. a 24. 4. 2020 organizují společnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. další, už 8. ročník odborného kempu FM Camp 2020. Hlavním tématem konference budou případové studie a trendy v oblasti Facility, Property a Energy Managementu.

Ve druhé dekádě jedenadvacátého století přichází tzv. Druhá vlna rekonstrukce budov. Při první vlně rekonstrukce budov se podařilo zateplit většinu budov a ušetřit tak značnou část provozních nákladů. Nicméně se přitom často zapomínalo na kvalitu vnitřního prostředí, zejména kvalitu vzduchu. Vlastníci budov zvažují další možnosti úspor a optimalizace provozních nákladů. Nově ovšem kladou důraz na zvýšení kvality vnitřního prostředí, a to je nevyhnutelný proces v době rostoucí konkurence na pracovním trhu.

Facility služby jsou ve firmách druhou nejvyšší nákladovou položkou, hned po mzdách. Přitom správně nastavený a koncipovaný facility management (FM) náklady naopak snižuje. Vedle toho umí zvyšovat produktivitu i konkurenceschopnost firem. Aby to však fungovalo, jak má, je nutné, aby měly podniky jasně definovanou roli facility manažerů a současně si přizvali ke spolupráci odborného externího konzultanta.

Statistiky tvrdí, že budovy spotřebují až 40 % energie spotřebované v Evropské unii, a tak se úspora energií ve stavebnictví stává tématem, které rezonuje i naším stavebním trhem. Při energetické efektivnosti budovy nachází uplatnění facility management, na který jsme se snažili podívat z výšky běžného života, ale i z nadhledu dronů, čili několika desítek metrů nad zemí.

Znáte ten pocit? Vstoupíte do budovy a okamžitě se cítíte dobře. Rádi potom sáhodlouze hovoříme o příjemné atmosféře anebo o pěkné či povedené budově. Ale uměli byste uvést i konkrétní faktory, které takovýto pocit vytvářejí? To je těžší úloha, než se na první pohled zdá.

Mezi aktuální trendy v oblasti facility managementu patří snižování nákladů na energie v komerčně pronajímaných prostorách – jejich cena totiž dnes čím dál více ovlivňuje obsazenost. Situace je o to složitější, čím nižší je obsazenost pronajímaných ploch, protože i zcela neobsazený objekt s sebou nese značné náklady. Důležitou součástí facility managementu se tak stává tzv. energetický management, díky kterému může pronajímatel efektivně řídit a snižovat spotřebu.

Mezi aktuální trendy v oblasti facility managementu patří snižování nákladů na energie v komerčně pronajímaných prostorách – jejich cena totiž dnes čím dál více ovlivňuje obsazenost. Situace je o to složitější, čím nižší je obsazenost pronajímaných ploch, protože i zcela neobsazený objekt s sebou nese značné náklady. Důležitou součástí facility managementu se tak stává tzv. energetický management, díky kterému může pronajímatel efektivně řídit a snižovat spotřebu.

Schneider Electric představuje AdaptiApps, nové cloudové řešení přinášející výkonnost a pohodlí vlastních aplikací Vašim zaměstnancům, zákazníkům a dalším uživatelům budovy. Díky personalizaci a snadnému použití zlepšuje řešení AdaptiApps uživatelský komfort, přičemž poskytuje další úroveň řízení pro zvýšení operační a energetické efektivity.

Také s ohledem na robustnější průnik špičkových šetrných technologií a konstrukčních prvků do výstavby nových objektů (bez ohledu na jejich funkční určení) prochází oblast FM výraznou proměnou. Technici a manažeři FM společností musejí počítat s mnohem většími odbornými nároky ze strany vlastníků budov nebo jejich property managerů.

Každá průmyslová či obchodní společnost je úzce propojena širokým spektrem interních procesů, které v sobě díky své povaze vždy skrývají určitou míru různorodého rizika. Tato rizika mohou mít velmi negativní dopad pro samotnou společnost, její majetek, zaměstnance, externí zákazníky či klienty. Systematickým snižováním těchto dopadů, identifikací, vyhodnocováním, důkladnou analýzou, ošetřováním a monitorováním rizik se zabývá samostatný obor s názvem management rizik, anglicky risk management.