Partneři sekce:

Standardní deskové podhledy jsou opláštěné sádrokartonovými deskami nebo sádrovláknitými deskami. Bezespárové akustické podhledy se skládají z akustických desek, které zvyšují zvukovou pohltivost daného prostoru. Kompletní montážní postup stropního podhledu ze sádrokartonu najdete v článku Sádrokartonový podhled.

e topeni motiv

Aplikace elektrického podlahového topení v souvrství podlahy (pracovní postup)

Elektrické topné rohože či kabely jsou umístěny velmi blízko od finální nášlapné krytiny, proto je rychlost nátopu podlahy relativně vysoká – díky poměrně jednoduché a rychle instalaci si tato technologie našla místo jak pro systémy hlavního vytápěni budov, tak jako přídavné vytápění části podlah v exponovaných prostorách, jako jsou koupelny, kuchyně a podobně.

Požární odolnost podhledu EI 45 je dosažena skladbou CETRIS®BASIC 2x12 mm spolu s tepelnou izolací

Snadné navrhování požárně odolných konstrukcí z desek CETRIS®

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou je stavební konstrukce nebo požární uzávěr schopen odolávat účinkům požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. Dosáhnout požární odolnosti lze různými způsoby, které mají vždy společný efekt – konstrukce je „obalena“ požárně odolnou vrstvou.

Nové typy desek CETRIS® AKUSTIC

Nové typy desek CETRIS® AKUSTIC

Prostorová akustika hodnotí šíření hluku v místnostech budov. Sledování vlastností prostorové akustiky je důležité zejména v místnostech sloužících pro přednes mluveného slova a hudby, v místnostech sloužících pro záznam zvukového signálu a v dalších vybraných prostorech  jako jsou například shromažďovací a sportovní prostory. Mimo tyto prostory je vhodné řešit prostorovou akustiku i v průmyslových provozech, kde může správné řešení pohltivosti prostoru přispět ke snížení hluku v interiéru.

Konec hluku ve školkách

Konec hluku ve školkách

Saint-Gobain Ecophon a nezisková organizace Tereza společně připravili projekt Velké ucho pro mateřské školy, jehož výsledkem jsou tři akusticky vyladěné učebny. Společným posláním je vytváření příjemného prostředí a zajištění kvalitního vzdělávání dětí již od útlého věku.

Podhled se skrytou závěsnou konstrukcí

Podhled se skrytou závěsnou konstrukcí

Pro speciální řešení, u nichž je problém se zavěšením kazetové podhledové konstrukce z důvodu vedení různých instalací ve stropě, například vzduchotechniky, elektroinstalace a podobně, je vhodné použít dvojúrovňový kazetový závěsný systém.

Bezprofilová montáž desek

Bezprofilová montáž desek

Systém slouží pro bezprofilovou montáž deskových materiálů, jako jsou sádrokarton, dřevotřískové desky apod., tedy bez nutnosti montovat tradiční složité kovové konstrukce pro uchycení desek. Tvoří jej distanční nastavitelné talířové kotvy vhodné pro upevnění na zdivo, beton, pórobeton i dřevěné konstrukce.

Stropní podhledové systémy dnešní doby

Stropní podhledové systémy dnešní doby

Armstrong Building Products je přední světový výrobce stropních podhledových systémů s nejširším portfoliem výrobků. Můžete v něm nalézt tvrdé minerální desky, desky ze skelné vaty nebo z kamenné vlny, kovové podhledy, dřevěné podhledy nebo samostatně zavěšená designová oblaka Canopy. Tuto širokou nabídku podhledových desek společnost Armstrong doplňuje vlastními kompatibilními závěsnými konstrukcemi Prelude se zámky “hook” nebo “click” pro standardní montáž.

Montáž deskových podhledů

Montáž deskových podhledů

Při montáži konstrukcí suché výstavby je třeba dodržet některé obecné zásady, které zpravidla určuje výrobce v technologických postupech pro práci se svými výrobky. Toto pravidlo samozřejmě platí i v případě deskových podhledů. Obcházení správných technologických postupů totiž může vést k degradaci celé konstrukce jak z funkčního, tak z estetického hlediska.