Tepelná čerpadla vzduch voda

Fotovoltaika a tepelná čerpadla lámou rekordy. Bezhlavé pořizování se nemusí vyplatit

Více fotovoltaiky, tepelných čerpadel a dalších obnovitelných zdrojů energie. Méně solárních polí a více instalací na střechách budov nebo v jejich okolí. Pružnější legislativa a povolovací řízení, je-li garantována bezpečnost. Většina kroků vedoucích ke snižování závislosti České republiky na fosilních palivech, plyn nevyjímaje, je z hlediska České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) potřebná.

Úsporné veřejné LED osvětlení pro města a obce

Pouliční nebo veřejné osvětlení patří často mezi opomíjené a je mnohdy bráno jako pouhá nutnost, funkční prvek. Časy dokonale zdobně tvarovaných pouličních luceren, které dříve plnily funkci estetickou stejně jako osvětlovací, jsou sice nenávratně pryč, přesto moderní LED svítidla dokáží uspokojit nejenom vysoké nároky na čistý design a dynamický tvar, ale především na úsporný a ekonomický provoz.

Zimní zahrada 5: Papírování od stavebního povolení, přes statiku až po dokumentaci

Pokud jsme pevně rozhodnuti, že zimní zahrada je něco, co absolutně musíme u svého objektu mít a že jsme prošli všemi fázemi promýšlení jakou zahradu vlastně chceme, kam ji umístíme, jak bude velká, jak bude orientovaná a zda – samozřejmě – bude disponovat vodním prvkem či dokonce bazénem, pak se dostáváme do fáze vyřizování náležité dokumentace.

Obr. 7 Omezení využívání prostoru v průmyslovém objektu způsobené trhlinami

Trhliny a dutiny v betonu a způsoby jejich odstranění

Vysoká pevnost, dobrá tvarovatelnost a hospodárnost činí z betonu dominantní stavební materiál pro zhotovení stavebních konstrukcí. Jednou ze zvláštností tohoto univerzálního materiálu je praskání. V důsledku uvolňujícího se hydratačního tepla a vlivu teploty venkovního vzduchu při betonáži vznikají trhliny.

GROHE Everstream

První ročník GROHE X Summitu přinesl exkluzivní produktové inovace

Historicky prvního GROHE X Summitu, který se konal ve dnech 7.–9. března, se zúčastnili hosté ze 74 různých zemí. Megatrendy urbanizace, udržitelnosti a péče o fyzické a duševní zdraví byly hlavním námětem inspirativních diskusí mezi předními odborníky a publikem. Během tří dnů zaznamenalo všech 17 akcí na digitální zážitkové platformě GROHE X přes 14 000 zhlédnutí.

Venkovní žaluzie VEKRA

Žaluzie bez kompromisů

Vychytat vše už ve fázi projektu. Zaměřit se na kvalitu použitých materiálů, abychom za stejný peníz koupili maximum, co trh nabízí. Na stavbě nespoléhat na přesnost stavebních prací a využít rovinné přesnosti okenního rámu a tím se zcela vyhnout improvizaci při montáži. To vše je dnes jasný trend jednotného řešení pro venkovní stínění a okna.