Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade
GROHE Rainshower Connect 1

Ocenění German Innovation Award pro společnost GROHE za digitální zážitek ze sprchování

Digitalizace v posledních několika letech dramaticky proměnila mnoho oblastí soukromého i veřejného života. Výsledkem jsou sofistikovaná digitální řešení, která čím dál tím častěji nachází cestu do našich domovů. Řešení, která propojují fyzický a digitální rozměr každodenního života. A koupelna není žádnou výjimkou.

Elektronický dotykový splachovač toalety ve skleněném panelu.

Elektronika v koupelně nebo na toaletě ušetří čas a vodu

Výrobky sanitárního vybavení s elektronikou, jakými jsou např. umyvadlové baterie nebo splachovače pisoárů, se instalují převážně na veřejných místech (na čerpacích stanicích, v obchodních centrech nebo na sportovních stadionech). Nicméně ze svého elektronického oboru toho mají hodně co nabídnout i do privátního sektoru.

Senzorová baterie GROHE Bau Cosmopolitan E: Nová generace bezdotykového komfortu

Baterie řízené senzorem se stávají čím dál tím populárnější nejen u hotelů, restaurací a dalších veřejných zařízení, ale také v domácích koupelnách. Slučují v sobě praktickou funkcionalitu a vysokou úroveň hygieny a nyní, díky baterii GROHE Bau Cosmopolitan E, jsou to také stylové prvky, které zpestří každou moderní koupelnu.

Kvalitní a hygienicky nezávadná pitná voda není zdaleka samozřejmostí ani ve vyspělých evropských zemích. Zásadní je nejen zdroj pitné vody, ale také za jakých podmínek se voda rozvádí a s jakými materiály přichází voda do styku.

Pitná voda jako samozřejmost

Pitná voda patří spolu se vzduchem mezi základní a nejdůležitější látky pro život. Obsahuje mnoho složek, které mají příznivé účinky na naše tělo, duševní pohodu a přispívá také ke správnému fungování procesů v lidském těle. Může nicméně obsahovat i bakterie a mikroorganismy, které dokáží s naším tělem pěkně zamávat. Jednou z nich je i bakterie Legionella pneumophila.

Konečně se zvyšuje i všeobecné povědomí lidí a zájem o trvale udržitelné hospodaření s pitnou vodou

Pitná voda v budovách – jak udržet její kvalitu?

Když mluvíme o zdraví a výživě, obvykle se zajímáme o cenné vitamíny a minerální látky nebo naopak o škodlivé tuky a sacharidy. Nejdůležitější potravinou – potravinou číslo jedna – však vždy byla a je pitná voda. V našich zeměpisných šířkách máme to štěstí, že s množstvím a kvalitou pitné vody dosud nejsou závažné problémy, ovšem důraz je třeba dát právě na slovo dosud.

Zásady navrhování odpadního splaškového potrubí

Zásady navrhování odpadního splaškového potrubí

Na hydraulické poměry ve splaškovém odpadním potrubí má při gravitačním proudění zásadní vliv způsob přívodu vzduchu, jeho objemový průtok v potrubí, úhel napojení připojovacích potrubí a délka odpadního potrubí. Nedostatečný přívod vzduchu může při gravitačním proudění způsobit vznik tlaku v potrubí, v důsledku čehož může dojít k vysátí vody ze zápachových uzávěr a šíření zápachu z kanalizace v budově. 

Nastavitelná výška montážních souprav

Nastavitelná výška montážních souprav

Před dvěma lety uvedl Geberit na trh sprchový kanálek CleanLine, který si zákazníci díky jeho eleganci a praktičnosti velmi oblíbili. Instalatéři ho rádi montují do sprchových koutů v úrovni podlahy, protože se při jeho instalaci nedá prakticky nic pokazit. Přesto i zde odborníci ze sanitární branže viděli prostor pro zlepšení.

Výzvy v hamburském objektu superlativů vyřešeny potrubním systémem Viega

Výzvy v hamburském objektu superlativů vyřešeny potrubním systémem Viega

Mistrovská hudební díla zřídkakdy vznikají přes noc. Většina z nich je spíše výsledkem dlouholetého úsilí a některá zůstanou dokonce navždy nedokončená. I tak ale dokážou lidi po celá desetiletí či století bavit. To samé se vlastně dá říci i o budovách, v nichž se tato díla hrají. Jako příklad za všechny uveďme Labskou filharmonii v Hamburku, která se po deseti letech konečně dočkala svého dokončení. Jak se potvrzuje, již několik týdnů po otevření, jedná se o mimořádný počin, jak z hlediska akustického, tak architektonického.

Stratifikační akumulační zásobníky

Stratifikační akumulační zásobníky

Příprava teplé vody a vytápění budov představují asi 40 % celkové spotřeby tepelné energie. V nových budovách a ostatních stavbách se proto v současnosti musí navrhovat jen energeticky úsporné systémy podle směrnice EP a Rady č. 2010/31/EU o energetické hospodárnosti budov. Vyžaduje se projektovat a realizovat optimální řešení způsobu přípravy a distribuce teplé vody až  na odběrné místo. Pro zabezpečení maximální energetické účinnosti, snížení energetických nákladů na minimum a splnění vysokých požadavků na hygienu přípravy teplé vody se v zemích EU stále častěji navrhují vysoce efektivní systémy z obnovitelných zdrojů tepla. Jeden z nich představuje i přípravu teplé vody a vytápění prostřednictvím stratifikace v akumulačních zásobnících.