Tepelná čerpadla

Partneři sekce:

Přestože jsou tepelná čerpadla nejoblíbenějším systémem vytápění pro novostavby, mnoho majitelů domů nevyužívá jejich výhod, protože se mylně domnívají, že nejsou vhodná pro starší, stávající budovy. Ve skutečnosti je doplnění tepelného čerpadla ve většině případů dobrou volbou.

Inovace evropských předpisů ohledně nakládání s chladivy kladou stále přísnější nároky na druh používaných chladících kapalin ve veškerých strojních zařízeních. Tepelná čerpadla nejsou v tomto ohledu výjimkou a jejich výrobci jsou nuceni tyto výzvy řešit v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

Tepelná čerpadla vzduch-voda se v současné době těší velké oblibě v oblasti vytápění a stávají se důležitým pilířem udržitelnější výroby tepla. Existuje poptávka po účinných a především tichých systémech vhodných pro vnitřní, venkovní nebo hybridní použití (obr. 1), které využívají přírodní chladiva a jejichž výkon lze inteligentně přizpůsobit aktuálním podmínkám.

Tepelná čerpadla získávají energii ze vzduchu, země nebo podzemní vody a představují moderní, vysoce účinný a ekologický způsob vytápění. Získala si oblibu díky své vysoké účinnosti, nízkým provozním nákladům a prokázané energetické efektivitě.

Více fotovoltaiky, tepelných čerpadel a dalších obnovitelných zdrojů energie. Méně solárních polí a více instalací na střechách budov nebo v jejich okolí. Pružnější legislativa a povolovací řízení, je-li garantována bezpečnost. Většina kroků vedoucích ke snižování závislosti České republiky na fosilních palivech, plyn nevyjímaje, je z hlediska České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) potřebná.

České domácnosti se před topnou sezonou snaží připravit na variantu nedostatku zemního plynu. Prodejci tepelných čerpadel, elektrických přímotopů, kamen a krbů a fotovoltaiky mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v případě tepelných čerpadel ale Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje na trhu řadu nepřesných nebo zavádějících informací.

Daikin uvedl na trh v roce 2020 nové vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT s nominálním výkonem 14, 16 nebo 18 kW, které i při venkovní teplotě -15 °C dokáže dosáhnout teploty vody na výstupu 70 °C pouze termodynamickým cyklem bez podpory záložního elektrického ohřevu a které je navíc díky akustickému výkonu 54 dBA velice tiché.

Vytápění, osvětlení a zásobování teplou vodou tvoří asi 40 % veškeré spotřeby elektrické energie. Emise CO2 pouze z těchto tří oblastí spotřeby elektrické energie tvoří asi 20 % z celkového znečištění CO2.

Definování hlučnosti tepelného čerpadla (a hlučnosti obecně) je složitá věc – pro jedno tepelné čerpadlo dokonce existuje hned několik údajů, které zaznamenávají hlučnost čerpadla, a je jen na výrobci, který údaj uvede. Navíc je třeba vždy pamatovat, že hluk je veličina logaritmická, tedy že 3 dB mohou znamenat i dvojnásobné zvýšení hlučnosti.

Nově budovaná ekologická vesnice Nebřenice poblíž Prahy vsadila na technologii tepelných čerpadel. Pět set hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla zásobují teplem a chladem celou vesnici. Jde zatím o nejkomplexnější využívání vrtů s tepelnými čerpadly v ČR.