Tvorba trhlin v betonových konstrukcích je dnes běžným jevem i navzdory stálé snaze zkvalitňovat proces výstavby. Výsledný způsob sanace závisí na druhu a stavu trhliny v okamžiku její opravy a na jejím předpokládaném vývoji v budoucnosti. Více v článku Sanace trhlin v betonových konstrukcích.

02 Požadované množství pytlů

Nový inovativní rozměr přípravy suché betonové směsi (pracovní postup)

Suché betonové směsi dnes patří k základním kamenům převážné většiny stavebních realizací. A zatímco dosud byl kladen důraz výhradně na jejich vlastnosti pro určitý způsob využití, Baumit nyní posouvá vnímání betonových směsí do spektra uživatelských výhod v oblasti ekologie, efektivity a také zdraví. O tom všem je totiž suchá betonová směs Baumit ALL IN Beton B 20, novinka roku 2022. Co obnáší a jak se s ní pracuje?

betonování

Zpracování betonu

Doba pro zpracování betonu je závislá na teplotě betonu a teplotě okolí. V létě je tato doba kratší, v chladnějších částech roku samozřejmě pak delší. Ideální doba zpracování dovezeného betonu je každopádně co nejrychleji po jeho přivezení na stavbu.

ZAPA beton

ZAPA QCC – vysoce tekutý beton

Každý stavebník jistě potvrdí, že během stavby a hlavně při výběru vhodného materiálu, je důležité hledisko – pracnost a rychlost výstavby. Proto společnost ZAPA beton a.s. vyvíjí vlastní speciální produkty, mezi které patří i ZAPA QCC (Quick Clever Concrete = Rychlý chytrý beton).

Nížkovice4

Odolný beton do agresivního prostředí zemědělských staveb

V současné době je znatelný nárůst staveb v zemědělství a to nejenom díky dotační politice státu, ale i díky obnově chovu dobytka v České republice. Stávající zemědělské stavby jsou mnohdy svým stavem již za hranicí životnosti a nákladné rekonstrukce vyžadují nemalé finanční prostředky.

IMG 0002 3

Minimalismus betonu a skla

Kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně tvoří neodmyslitelnou dominantu moravského hlavního města a pro svůj kvalitní urbanismus prolínající se s bohatým množstvím okolní zeleně patří k nejzdařilejším sídlištním zástavbám v České republice oceňovaným jak místními obyvateli, tak odbornou veřejností.

Hlavní myšlenkou návrhu byl motiv vinných řádků které prostupují budovou v podobě konstrukčního systému

Betonová vlna na vinici: Vinařství Lahofer

Zelené lány vinic, lehce zvlněná krajina, která vybízí k lenošení se stéblem trávy mezi zuby a především vinná réva Vinařství LAHOFER dozrávající na těchto kopcích pod slunečními paprsky – to jsou Dobšice u Znojma. Do idylického panoramatu nedávno přibyla další vlna, a to z betonu.

Zpracování betonu

Betonáž za každého počasí

Doba pro zpracování betonu je závislá na teplotě betonu a teplotě okolí. V létě je tato doba kratší, v chladnějších částech roku samozřejmě pak delší. Ideální doba zpracování dovezeného betonu je každopádně co nejrychleji po jeho přivezení na stavbu.

Golf klub Čertovo břemenoeno

BETON, DŘEVO A KÁMEN: hlavní stavební prvky Golf klubu Čertovo břemeno

Úkolem architekta bylo postavit takovou budovu, která nebude narušovat harmonii okolí, která se váže s příběhem nedaleko nacházející se skály Čertovo břemeno. Jak popisuje architekt Fiala, „Celý tenhle příběh je tady obsažen v podstatě i těma kamenama, protože tady je to, všude kde se kopne, samý nádherný obrovský šutr.“

Kostel Blahoslavené Marie Restituty 02

Minimalismus betonu a skla – Kostel Blahoslavené Marie Restituty

Sídliště Lesná tvoří neodmyslitelnou dominantu moravského hlavního města a pro svůj kvalitní urbanismus prolínající se s bohatým množstvím okolní zeleně patří k nejzdařilejším sídlištním zástavbám v České republice oceňovaným jak místními obyvateli, tak odbornou veřejností.