Partneři sekce:

Tvorba trhlin v betonových konstrukcích je dnes běžným jevem i navzdory stálé snaze zkvalitňovat proces výstavby. Výsledný způsob sanace závisí na druhu a stavu trhliny v okamžiku její opravy a na jejím předpokládaném vývoji v budoucnosti. Více v článku Sanace trhlin v betonových konstrukcích.

betonování

Zpracování betonu

Doba pro zpracování betonu je závislá na teplotě betonu a teplotě okolí. V létě je tato doba kratší, v chladnějších částech roku samozřejmě pak delší. Ideální doba zpracování dovezeného betonu je každopádně co nejrychleji po jeho přivezení na stavbu.

ZAPA beton

ZAPA QCC – vysoce tekutý beton

Každý stavebník jistě potvrdí, že během stavby a hlavně při výběru vhodného materiálu, je důležité hledisko – pracnost a rychlost výstavby. Proto společnost ZAPA beton a.s. vyvíjí vlastní speciální produkty, mezi které patří i ZAPA QCC (Quick Clever Concrete = Rychlý chytrý beton).

Nížkovice4

Odolný beton do agresivního prostředí zemědělských staveb

V současné době je znatelný nárůst staveb v zemědělství a to nejenom díky dotační politice státu, ale i díky obnově chovu dobytka v České republice. Stávající zemědělské stavby jsou mnohdy svým stavem již za hranicí životnosti a nákladné rekonstrukce vyžadují nemalé finanční prostředky.

IMG 0002 3

Minimalismus betonu a skla

Kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně tvoří neodmyslitelnou dominantu moravského hlavního města a pro svůj kvalitní urbanismus prolínající se s bohatým množstvím okolní zeleně patří k nejzdařilejším sídlištním zástavbám v České republice oceňovaným jak místními obyvateli, tak odbornou veřejností.

Hlavní myšlenkou návrhu byl motiv vinných řádků které prostupují budovou v podobě konstrukčního systému

Betonová vlna na vinici: Vinařství Lahofer

Zelené lány vinic, lehce zvlněná krajina, která vybízí k lenošení se stéblem trávy mezi zuby a především vinná réva Vinařství LAHOFER dozrávající na těchto kopcích pod slunečními paprsky – to jsou Dobšice u Znojma. Do idylického panoramatu nedávno přibyla další vlna, a to z betonu.

Zpracování betonu

Betonáž za každého počasí

Doba pro zpracování betonu je závislá na teplotě betonu a teplotě okolí. V létě je tato doba kratší, v chladnějších částech roku samozřejmě pak delší. Ideální doba zpracování dovezeného betonu je každopádně co nejrychleji po jeho přivezení na stavbu.

Golf klub Čertovo břemenoeno

BETON, DŘEVO A KÁMEN: hlavní stavební prvky Golf klubu Čertovo břemeno

Úkolem architekta bylo postavit takovou budovu, která nebude narušovat harmonii okolí, která se váže s příběhem nedaleko nacházející se skály Čertovo břemeno. Jak popisuje architekt Fiala, „Celý tenhle příběh je tady obsažen v podstatě i těma kamenama, protože tady je to, všude kde se kopne, samý nádherný obrovský šutr.“

Kostel Blahoslavené Marie Restituty 02

Minimalismus betonu a skla – Kostel Blahoslavené Marie Restituty

Sídliště Lesná tvoří neodmyslitelnou dominantu moravského hlavního města a pro svůj kvalitní urbanismus prolínající se s bohatým množstvím okolní zeleně patří k nejzdařilejším sídlištním zástavbám v České republice oceňovaným jak místními obyvateli, tak odbornou veřejností.

Cement kamenivo beton

Cement & kamenivo & beton

Skupina Českomoravský beton patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami betonu se podílí na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na drobných rekonstrukcích a stavbách rodinných domů. Českomoravský beton je spolu se společnostmi Českomoravský štěrk a Českomoravský cement součástí silné mezinárodní skupiny HeidelbergCement.

dlažba H-E-X

Moderní městský mobiliář inspirovaný přírodou

V posledních letech můžeme vidět mnohé zdařilé příklady koncepční kultivace městského prostoru. Nové pěší zóny, úprava parků, ale i zkrášlení zapomenutých zákoutí dokáže zanedbané části měst a vesnic probudit k plnohodnotnějšímu životu.

Detail sutiny tvarovek ochranného pouzdra na ochoze pod hlavou komína.

Poškození průmyslových komínů

Příspěvek je věnován riziku poškození železobetonových komínů vlivem vysokých teplot. Úvodem je popsána teorie problematiky zatížení železobetonu sálavým teplem včetně průběhu poškození betonu i výztuže. V textu jsou dále uvedeny rozdíly mezi jednotlivými ochrannými konstrukcemi železobetonových dříků komínů před působením spalin, konkrétně mezi přizděným a odsazeným ochranným pouzdrem a ochrannou vložkou.