Partneři sekce:

Tvorba trhlin v betonových konstrukcích je dnes běžným jevem i navzdory stálé snaze zkvalitňovat proces výstavby. Výsledný způsob sanace závisí na druhu a stavu trhliny v okamžiku její opravy a na jejím předpokládaném vývoji v budoucnosti. Více v článku Sanace trhlin v betonových konstrukcích.

Obr. 7 Omezení využívání prostoru v průmyslovém objektu způsobené trhlinami

Trhliny a dutiny v betonu a způsoby jejich odstranění

Vysoká pevnost, dobrá tvarovatelnost a hospodárnost činí z betonu dominantní stavební materiál pro zhotovení stavebních konstrukcí. Jednou ze zvláštností tohoto univerzálního materiálu je praskání. V důsledku uvolňujícího se hydratačního tepla a vlivu teploty venkovního vzduchu při betonáži vznikají trhliny.

Koroze betonu na stávající silážní jámě

Oprava betonu: jak na trhliny, výtluky a drolení

Recept na ideální a všestrannou opravu betonové konstrukce prakticky neexistuje. Ke každé poruše je třeba přistupovat individuálně – a v předstihu se smířit, že je vždy reálná možnost, že bude třeba dotyčnou betonovou konstrukci odstranit a vytvořit znovu. Kvalitněji.

02 Požadované množství pytlů

Nový inovativní rozměr přípravy suché betonové směsi (pracovní postup)

Suché betonové směsi dnes patří k základním kamenům převážné většiny stavebních realizací. A zatímco dosud byl kladen důraz výhradně na jejich vlastnosti pro určitý způsob využití, Baumit nyní posouvá vnímání betonových směsí do spektra uživatelských výhod v oblasti ekologie, efektivity a také zdraví. O tom všem je totiž suchá betonová směs Baumit ALL IN Beton B 20, novinka roku 2022. Co obnáší a jak se s ní pracuje?

Přehled trhu: Utěsnění trhlin

Jak utěsnit trhliny v betonu? (přehled)

Vzniklé trhliny v betonu nebo potěru lze odstranit například jejich sešitím pomocí epoxidové nebo polyuretanové pryskyřice nebo monolitickým utěsněním epoxidovým lepidlem.

Sanační hmoty na beton (přehled)

Návrh způsobu sanace poškozených betonových konstrukcí vyplývá ze správné diagnostiky poruch a zjištění možných příčin jejich vzniku, ale i z určení jejich rozsahu.

betonování

Zpracování betonu

Doba pro zpracování betonu je závislá na teplotě betonu a teplotě okolí. V létě je tato doba kratší, v chladnějších částech roku samozřejmě pak delší. Ideální doba zpracování dovezeného betonu je každopádně co nejrychleji po jeho přivezení na stavbu.

ZAPA beton

ZAPA QCC – vysoce tekutý beton

Každý stavebník jistě potvrdí, že během stavby a hlavně při výběru vhodného materiálu, je důležité hledisko – pracnost a rychlost výstavby. Proto společnost ZAPA beton a.s. vyvíjí vlastní speciální produkty, mezi které patří i ZAPA QCC (Quick Clever Concrete = Rychlý chytrý beton).

Nížkovice4

Odolný beton do agresivního prostředí zemědělských staveb

V současné době je znatelný nárůst staveb v zemědělství a to nejenom díky dotační politice státu, ale i díky obnově chovu dobytka v České republice. Stávající zemědělské stavby jsou mnohdy svým stavem již za hranicí životnosti a nákladné rekonstrukce vyžadují nemalé finanční prostředky.

IMG 0002 3

Minimalismus betonu a skla

Kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně tvoří neodmyslitelnou dominantu moravského hlavního města a pro svůj kvalitní urbanismus prolínající se s bohatým množstvím okolní zeleně patří k nejzdařilejším sídlištním zástavbám v České republice oceňovaným jak místními obyvateli, tak odbornou veřejností.

Hlavní myšlenkou návrhu byl motiv vinných řádků které prostupují budovou v podobě konstrukčního systému

Betonová vlna na vinici: Vinařství Lahofer

Zelené lány vinic, lehce zvlněná krajina, která vybízí k lenošení se stéblem trávy mezi zuby a především vinná réva Vinařství LAHOFER dozrávající na těchto kopcích pod slunečními paprsky – to jsou Dobšice u Znojma. Do idylického panoramatu nedávno přibyla další vlna, a to z betonu.