potopa

Zelená infrastruktura – až naprší a neuschne? Ne, až naprší a neodteče!

V přirozeném prostředí, tedy ve zdravém lese nebo na louce, se většina vody z deště vsákne a využije při evapotranspiraci a část postupuje půdou dále dolů, aby doplnila zásoby podzemní vody. Pouze asi 10 % této dešťové vody odteče pryč přímo po povrchu. I když se samozřejmě množství srážek na našem území i velice podstatně liší, tento princip platí všude.

Ing. arch. Jana Mastíková II

Jana Mastíková: Není důvod, aby klesala kvalita projektů

Jana Mastíková a architektonické studio LOXIA, ve kterém působí jako hlavní architektka, mají za sebou pestrou škálu větších i menších projektů, mimo jiné i novou radnici v Praze 12, kde si samospráva této městské části vyzkoušela navrhování pomocí BIM. Technologie ale pro tuto architektku nejsou samospásné, daleko větší důraz klade na vytváření příjemného místa k životu.

Domy jsou pojaty jako jednoduché hmoty vystupující z moře zeleně.

Anketa: Vliv koronaviru na trh s nemovitostmi

Na přelomu roku se v Číně objevil nový druh koronaviru, který přerostl v prvních měsících roku 2020 ve světovou pandemii ohrožující zejména starší a chronicky nemocné lidi. Začátkem března byly zaznamenány první případy onemocnění v Česku a v polovině března byl vyhlášen nouzový stav, byly uzavřeny školy, restaurace a většina obchodů.

Praha Pankrác

Anketa: Jak máme reagovat na kritiku Prahy od UNESCO?

Českými médii nedávno proběhla informace o kritice Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), která má výhrady ke stavebnímu rozvoji Prahy. Organizace se konkrétně vymezuje vůči výškovým stavbám, které podle ní mohou narušit panorama české metropole, a dále kritizuje i opatření formulovaná Metropolitním plánem a připravovaným stavebním zákonem jako potenciální nebezpečí pro pražskou památkovou rezervaci. Má UNESCO pravdu, nebo bychom měli používat vlastní rozum a vnímat upozornění od organizace jako plané hrozby?

Realita 1

Archwars: Vizualizace vs. Realita

Když ptáčka lapají, pěkné vizualizace mu ukazují. Někdy to nejspíše byl dobrý záměr, který skončil nešťastně kvůli úsporám. Jindy to naopak od začátku bylo špatně. Je normální, že se projekt v průběhu stavby vyvíjí, ale v těchto případech se architektonická evoluce mírně vymkla z kontroly.