Partneři sekce:
  • Stavmat
  • ČESKOMORAVSKÝ BETON
Okna podle světových stran

Okna podle světových stran

Okno mělo dříve ve svém popisu práce charakteristickou trojici funkcí: v maximální možné míře osvětlit interiér, propojit vnitřek domu s venkovním prostředím a zároveň ho ochránit před povětrnostními vlivy. Dnes okna bereme čím dál tím častěji jen jako architektonický a estetický prvek, leckdy pak kvůli designu zapomínáme na jejich funkčnost.

Jak zvolit okna a dveře pro svůj dům?

Jak zvolit okna a dveře pro svůj dům?

Při rozhodování o volbě otvorových výplní nejprve intuitivně saháme po nám milém materiálu, který zkrášlí dům zvenčí a poskytne žádoucí výhled zevnitř. Ale protože netěsnými výplněmi stavebních otvorů se může ztrácet až 25 % energie, je dobré, aby to byla především okna a dveře s vysokou těsností a tepelně izolačními schopnostmi.

Nezapomeňte na okenní parapet!

Nezapomeňte na okenní parapet!

Důvodů pro pořízení nových oken nebo pro výměnu starých oken za nové může být mnoho. V každém případě se jedná o důležité rozhodnutí, které ale ne vždy musí nutně vyřešit váš problém. Proto před finálním rozhodnutím věnujte dostatek času nejen pečlivému porovnání parametrů oken, ale také jejich bezprostřednímu okolí. Vaše okna, aby vnesla do interiéru osobitost a zároveň bránila úniku tepla, totiž musí být doplněna vhodným parapetem.

Okna pro pasivní domy II - Kvalita moderních oken

Okna pro pasivní domy II – Kvalita moderních oken

Pokud jde o velikost a umístění prosklených ploch vůči světovým stranám, platí, že pro jižní fasádu by prosklení nemělo přesáhnout 40 % její plochy, při překročení tohoto poměru už dochází k přehřívání interiéru. K dostatečnému přirozenému osvětlení prostoru stačí prosklená plocha odpovídající 1/6 až 1/4 podlahové plochy místnosti.

Jaké okno patří do dřevostavby

Jaké okno patří do dřevostavby

Pokud jde o kvalitu, pak je v zásadě je jedno, zda se jedná o okno do dřevostavby, do zděné či montované stavby. Vždy by totiž měla odpovídat kvalitě domu. Dřevostavba, která je řešená jako nízkonákladové bydlení, bude mít i své součásti v tomu odpovídající kvalitě. Protože u takovéto stavby převládá hledisko ekonomické, volba pravděpodobně padne na levnější standardní plastová okna.

Jak utěsnit okna a dveře

Jak utěsnit okna a dveře

Když se mluví o renovaci domu nebo bytu, většinou přijde řeč i na výměnu oken. Je to však vůbec potřeba? Nedají se původní okna upravit na standard nízkoenergetického bydlení? Bohužel, odpověď zní – ne. Neztrácejte však hlavu, ani oprava není k zahození, alespoň na určitou dobu.

Otvorové výplně budoucnosti

Otvorové výplně budoucnosti

Politika energetických úspor je v současné době jednou z hlavních priorit Evropské unie. Důvody je třeba hledat ve vysoké míře závislosti na importu surovin, ve značné nerovnováze mezi oblastmi produkce a spotřeby energie, stále rostoucími cenami energie a v neposlední řadě i v negativních vlivech zvyšování spotřeby energie na globální klima.

Dřevo-hliníková okna

Dřevo-hliníková okna

Při úvahách o moderním architektonickém vyhotovením oken musíme zaměřit pozornost i na kombinované okenní konstrukce, například dřevo-hliníková okna. Ta vynikají moderním a zároveň estetickým vzhledem, a navíc jsou vhodná i do nízkoenergetických a energeticky pasivních domů (EPD). Z exteriérové strany je rám okna hliníkový – tak si okno zachová čisté linie – v interiéru zase dřevěný.

Hliníková okna

Hliníková okna

Hliník působí elegantně. Svými čistými liniemi se hlásí k moderní architektuře a dobře ladí i s extravagantním stylem interiéru a exteriéru. Předností hliníku je pevnost, odolnost a nízká hmotnost. Hliníkové systémy mají výbornou stabilitu a variabilitu, a proto si získávají ve stavebnictví stále větší popularitu. Jsou také snadno opracovatelné. Zpracování hliníku je však energeticky a finančně náročné.

Energetické hodnocení oken

Energetické hodnocení oken

Energetické hodnocení oken je nástrojem pro selekci oken a dveří především pro uživatele budov, výrobce oken a částečně projektanty. Výpočtová metoda založená na evropském hodnotícím systému EWERS (European Windows Energy Rating System) umožňuje hodnocení okna jako výrobku na základě údajů z prokázání shody. Pro spotřebitele spočívají přínosy energetického štítkování oken v jednoduchém, srozumitelném a kvalifikovaném odhadu například při návrhu nebo dodatečném zlepšování domu nebo bytu. Výrobce zase najde přínos v podpoře energeticky efektivních výrobků. Absence jednotné metody a kontroly výsledků bez rozlišení vhodných a méně vhodných výrobků totiž způsobuje na trhu chaos.

Dřevěná okna

Dřevěná okna

Při výrobě oken a dveří se dřevo, vzhledem ke své dostupnosti a snadné opracovatelnosti, využívalo už dávno. S postupující průmyslovou výrobou se okna začala vyrábět i z plastů a kovů. Dřevěná okna a dveře se však vyrábějí dodnes, a to kvůli vhodným mechanickým a tepelnětechnickým vlastnostem.

Těžko zkoušená okna

Těžko zkoušená okna

Primární úlohou oken je prosvětlení vnitřních prostorů, zabezpečení vizuálního kontaktu s okolím a větrání. Všechny tyto úlohy ve své podstatě plní již samotný okenní otvor. Funkcí okna v technickém smyslu slova je tedy zachovat požadované kvality okenního otvoru, a přitom eliminovat všechny nechtěné následky faktu, že jsme nechali díru ve stěně. Těmi jsou: povětrnostní vlivy, tepelné ztráty, nedostatečná ochrana majetku a soukromí, ale i riziko vypadnutí z budovy. Velikost, tvar a umístění okna mají též značný vliv na výsledný vzhled architektury. Novinkou je, že v současnosti se okna začala používat i jako nástroj k získávání tepelné energie ze slunce.