Pracovní postup: příčka z pórobetonu

K realizaci nenosných vnitřních stěn, dělicích příček s aplikací zdiva na bázi bílého pórobetonu je možné použít přesné tvárnice s tloušťkou 100, 125 nebo 150 mm. Přesné tvárnice s tloušťkou 75 mm, 100 mm, 125 a 150 mm se vyrábějí s hladkými styčnými plochami a s tloušťkou 100 a 150 mm i s perem a drážkou.

Co budete potřebovat:

Tvárnice na nenosné zdivo např. Ytong – přesná tvárnice P2-500 150 × 249 × 599, ks
Vápenocementová malta
Zdicí malta Ytong zdicí malta, šedá, papírový pytel, 17 kg
Spojka zdiva 30 × 300, ks
Hřebíky délka 100 mm
Pás z minerální vlny

Nářadí: zednická lžíce, ruční vidiová pila nebo elektrická pásová pila, elektrická ruční vrtačka, míchadlo, kladivo, gumové kladivo, vodováha, kbelík, tužka

Navrhování nenosných stěn

Největší přípustná vzdálenost dilatačních spár u nenosných stěn z přesných tvárnic je 8 metrů. Maximální délky a výšky nevyztužených nenosných stěn vyplývají z jednoduchých pravidel navrhování nenosných vnitřních stěn podle ČSN EN 1996-3 a specifických vlastností tvárnic.

Stavba příčky

Poloha budoucí příčky se na nosné stěně vyznačí podle projektu – nezapomínáme na zachování svislé polohy. V místě příčky se do ložné spáry osadí zdivová spojka z nerezové oceli. Spojky zdiva se ve spáře upevňují hřeby tak, aby polovina trčela ven z obvodového zdiva.

Následně je možné pokračovat ve zdění obvodové zdi – zdicí malta se nanáší na celou šířku zdiva. Spojky se osadí v každé druhé řadě tvárnic nosné stěny. Spojky zdiva lze upevnit na obvodové zdivo i bez použití hřebíků, jejím vtlačením do vytvořeného maltového lůžka.

Pod budoucí nenosnou příčku se rozprostře hydroizolační pás, například asfaltovaná lepenka. První řada se zakládá do vápenocementového lůžka s tloušťkou minimálně 20 mm. První řada příčky se zakládá do roviny, kterou si ověříme pomocí vodováhy. Případné nerovnosti můžeme korigovat poklepáním gumovým kladivem.

Příčka se k nosné stěně přichytí pružně pomocí zdivové spojky ohnuté do tvaru písmene L (pokud nebyla předtím osazena do ložné spáry nosné stěny). K přichycení se doporučuje použít hřeby s délkou minimálně 100 mm a s protikorozní úpravou (pozinkované nebo kadmiované).

Přečtěte si také: Sádrové omítky – aplikační postup

Ke zdění další řady příček se používá tenkovrstvá malta, která se nanáší v tloušťce 1 až 3 mm. Zdicí maltu je nutné nanášet i na svislé spoje tvárnic. Je-li potřebné při zdění příčky vytvořit roh, musí se správně provazovat tvárnice. Od nosných stěn a v horní části stropu se musí příčka oddělit pružným stykem, a to vložením pásu minerální vlny.

Alternativně je možné mezeru vyplnit i pružnou polyuretanovou pěnou. Horní řada tvárnic se na stropní konstrukci fixuje pomocí spojky zdiva umístěné v každém druhém svislém styku tvárnic, tedy po přibližně 1 200 mm.

Maximální výška ytongové příčky

Maximální délka a výška nevyztužených nenosných stěn vyplývá z pravidel pro navrhování nenosných vnitřních stěn podle EN 1996-1-1, EN 1996-3 a specifických vlastností ytongových tvárnic.
Při navrhování rozměrů stěn je třeba dodržet tyto rozměrové a konstrukční požadavky:
– největší přípustná vzdálenost dilatací zdiva nenosných stěn z přesných ytongových tvárnic je 8 000 mm;
– tloušťka stěny bez omítek nesmí být menší než 75 mm;
– světlá výška stěny není větší než 6 000 mm;
– maximální štíhlost stěny (poměr výšky a tloušťky) je menší než 35;
– volný horní okraj stěny musí být ukončen ztužujícím věncem;
– stěna neplní požárně-dělicí funkci;
– vodorovná podepření na horním okraji nebo svislých okrajích nebo na horním okraji a svislých okrajích stěny musejí být schopna přenést časově závislá přetvoření připojených stavebních částí (např. průhyb od dotvarování betonové konstrukce stropu) a mají se podle toho navrhnout.
Podle tabulek na stanovení maximálních délek nevyztužených stěn v závislosti na jejich tloušťce, výšce a způsobu přichycení může být maximální výška nenosné stěny 2 250 až 8 000 mm. Tabulky s přesnými rozměry najdete v Produktovém katalogu Ytong v části Tvárnice pro nenosné stěny. Návrh je třeba konzultovat se statikem.

Materiál

K výrobě pórobetonu se používají čtyři základní druhy surovin, ke kterým se ještě přidává voda. Základní druhy surovin jsou:

  • čistý, přírodní křemičitý písek, který plní funkci plniva;
  • maltoviny – vápno a cement, které určují druh pórobetonu a plní funkci pojiva;
  • plynotvorné látky – pórotvorná přísada, zabezpečují nakypření pórobetonové hmoty ve formě, ve fázi zrání;
  • pomocné suroviny, usnadňující technologický proces výroby nebo zlepšující některé vlastnosti výrobků.

Informace o materiálu:

– zdicí tvárnice z autoklávovaného pórobetonu ČSN EN 771-4
– materiál se stupněm hořlavosti A bez zkoušení, splňuje kritéria třídy A1 podle ČSN EN 13501-1

Při výrobě tvárnic z autoklávovaného pórobetonu se postupuje tak, že křemičité látky se velmi jemně melou a společně s páleným vápnem, cementem a dalšími přísadami míchají a homogenizují. Potom se surovinová směs rozmíchá ve speciální míchačce s vodou, přerostovým kalem a plynotvornou látkou na tekutou kaši. Ta se vyleje do forem, v nichž proběhne samotné nakypření a potom zatuhnutí. Této fázi se říká zrání hmoty.

Povrch směsi se potom zarovná seřezáním tzv. přerostů, zatuhlá hmota se rozřeže na potřebné rozměry a následuje autoklávování. Autoklávování je nevyhnutelný technologický proces při výrobě pórobetonu. Hmota ve speciální tlakové nádobě – autoklávu, v prostředí nasyceném párou s teplotou vyšší než 120 °C a tlakem 12 atmosfér získává svoje konečné technicko-fyzikální vlastnosti.

Tento proces trvá přibližně 12 hodin. Po ukončení autoklávování se hotové výrobky ukládají na palety, na balicí lince se zabalí do ochranné fólie. Takto zabalené výrobky se odvezou do skladovacích prostorů a po vychladnutí, které trvá přibližně 2 až 3 dny, se expedují.

Pozor! Povrchové úpravy

Na vnitřní omítání jsou vhodné vápenocementové, vápenné, sádrové a vápeno-sádrové omítky určené výrobcem na pórobeton. Keramické obklady je možné aplikovat přímo na zdivo bez omítky.

01 | Poloha příčky Poloha budoucí příčky se na nosné stěně vyznačí podle projektu, přičemž se dbá na svislost.

01 | Poloha příčky

Poloha budoucí příčky se na nosné stěně vyznačí podle projektu, přičemž se dbá na svislost.

02 | Spojka zdiva V místě příčky se do ložné spáry osadí spojka zdiva z nerezové oceli.

02 | Spojka zdiva

V místě příčky se do ložné spáry osadí spojka zdiva z nerezové oceli.

03 | Upevnění spojky Spojky zdiva se ve spáře upevňují hřebíky tak, aby polovina trčela ven z obvodového zdiva.

03 | Upevnění spojky

Spojky zdiva se ve spáře upevňují hřebíky tak, aby polovina trčela ven z obvodového zdiva.

04 | Obvodové zdivo Následně můžeme pokračovat ve zdění obvodové zdi – zdicí malta se nanáší na celou šířku zdiva, a to tak, aby úplně zakryla upevněnou spojku. Spojky zdiva se osadí v každé druhé řadě tvárnic nosné stěny.
04 | Obvodové zdivo

Následně můžeme pokračovat ve zdění obvodové zdi – zdicí malta se nanáší na celou šířku zdiva, a to tak, aby úplně zakryla upevněnou spojku. Spojky zdiva se osadí v každé druhé řadě tvárnic nosné stěny.

05 | Bez upevnění hřebíky Dalším způsobem vhodným k upevnění spojky zdiva ve spáře obvodového zdiva je její vtlačení do maltového lůžka.

05 | Bez upevnění hřebíky

Dalším způsobem vhodným k upevnění spojky zdiva ve spáře obvodového zdiva je její vtlačení do maltového lůžka.

06 | Založení první řady Pod budoucí nenosnou příčku se rozprostře hydroizolační pás, například asfaltovaná lepenka. První řada se zakládá do vápenocementového lůžka s tloušťkou minimálně 20 mm.

06 | Založení první řady

Pod budoucí nenosnou příčku se rozprostře hydroizolační pás, například asfaltovaná lepenka. První řada se zakládá do vápenocementového lůžka s tloušťkou minimálně 20 mm.

07 | Rovinnost Při založení první řady příčky dbáme na rovinnost, kterou zjišťujeme vodováhou. Případné nerovnosti můžeme korigovat poklepáním gumovým kladivem.

Nepřehlédněte: Jak postavit kvalitní zeď z pórobetonu

07 | Rovinnost

Při založení první řady příčky dbáme na rovinnost, kterou zjišťujeme vodováhou. Případné nerovnosti můžeme korigovat poklepáním gumovým kladivem.

08 | Příčka – nosná stěna Příčka se k nosné stěně přichytí pružně pomocí spojky zdiva ohnuté do tvaru písmene L (pokud nebyla osazena předtím do ložné spáry nosné stěny). K přichycení se doporučuje použít hřebíky s délkou minimálně 100 mm a s protikorozní úpravou (pozinkované nebo kadmiované).

08 | Příčka – nosná stěna

Příčka se k nosné stěně přichytí pružně pomocí spojky zdiva ohnuté do tvaru písmene L (pokud nebyla osazena předtím do ložné spáry nosné stěny). K přichycení se doporučuje použít hřebíky s délkou minimálně 100 mm a s protikorozní úpravou (pozinkované nebo kadmiované).

Od partnerů ASB

09 | Druhá řada Ke zdění další řady příček se používá tenkovrstvá malta, která se nanáší v tloušťce 1 až 3 mm. Zdicí maltu je nutné nanášet zdicí lžicí i na svislé spoje tvárnic.

09 | Druhá řada

Ke zdění další řady příček z Ytongu se používá tenkovrstvá malta, která se nanáší v tloušťce 1 až 3 mm. Zdicí maltu je nutné nanášet zdicí lžicí i na svislé spoje tvárnic.

10 | Roh příčky Je-li nutné při zdění příčky vytvořit roh, dbejme na správné provazování tvárnic. Vazba se musí střídat v každé řadě, jak je zvykem při zhotovování zdiva z kusových staviv.

10 | Roh příčky

Je-li nutné při zdění příčky vytvořit roh, dbejme na správné provazování tvárnic. Vazba se musí střídat v každé řadě, jak je zvykem při zhotovování zdiva z kusových staviv.

11 | Pružný styk Od nosných stěn a v horní části stropu se musí příčka oddělit pružným stykem, a to vložením pásu minerální vlny. Alternativně lze mezeru vyplnit i pružnou polyuretanovou pěnou. Horní řada tvárnic se na stropní konstrukci fixuje pomocí spojky zdiva umístěné v každém druhém svislém styku tvárnic, tedy přibližně po 1 200 mm.

11 | Ukončení příčky pod stropem

Od nosných stěn a v horní části stropu se musí příčka oddělit pružným stykem, a to vložením pásu minerální vlny. Alternativně lze mezeru vyplnit i pružnou polyuretanovou pěnou.

Horní řada tvárnic se na stropní konstrukci fixuje pomocí spojky zdiva umístěné v každém druhém svislém styku tvárnic, tedy přibližně po 1 200 mm.

TEXT + FOTO: Xella Slovensko

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.