Pracovní postup: příčka z pórobetonu

Partneři sekce:

K realizaci nenosných vnitřních stěn, dělicích příček s aplikací zdiva na bázi bílého pórobetonu je možné použít přesné tvárnice s tloušťkou 100, 125 nebo 150 mm. Přesné tvárnice s tloušťkou 75 mm, 100 mm, 125 a 150 mm se vyrábějí s hladkými styčnými plochami a s tloušťkou 100 a 150 mm i s perem a drážkou.

Co budete potřebovat:

Tvárnice na nenosné zdivo např. Ytong – přesná tvárnice P2-500 150 × 249 × 599, ks
Vápenocementová malta
Zdicí malta Ytong FIX N103, šedá, papírový pytel, 17 kg
Spojka zdiva 30 × 300, ks
Hřebíky délka 100 mm s protikorozní úpravou
Pás z minerální vlny

Nářadí: zednická lžíce, ruční vidiová pila nebo elektrická pásová pila, elektrická ruční vrtačka, míchadlo, kladivo, gumové kladivo, vodováha, kbelík, tužka

Navrhování nenosných stěn

Největší přípustná vzdálenost dilatačních spár u nenosných stěn z přesných tvárnic je 8 metrů. Maximální délky a výšky nevyztužených nenosných stěn vyplývají z jednoduchých pravidel navrhování nenosných vnitřních stěn podle ČSN EN 1996-3 a specifických vlastností tvárnic.

Stavba příčky

Následně je možné pokračovat ve zdění obvodové zdi – zdicí malta se nanáší na celou šířku zdiva. Spojky se osadí v každé druhé řadě tvárnic nosné stěny. Spojky zdiva lze upevnit na obvodové zdivo i bez použití hřebíků, jejím vtlačením do vytvořeného maltového lůžka.

Pod budoucí nenosnou příčku se rozprostře hydroizolační pás, například asfaltovaná lepenka. První řada se zakládá do vápenocementového lůžka s tloušťkou minimálně 20 mm. První řada příčky se zakládá do roviny, kterou si ověříme pomocí vodováhy. Případné nerovnosti můžeme korigovat poklepáním gumovým kladivem.

Příčka se k nosné stěně přichytí pružně pomocí zdivové spojky ohnuté do tvaru písmene L (pokud nebyla předtím osazena do ložné spáry nosné stěny). K přichycení se doporučuje použít hřeby s délkou minimálně 100 mm a s protikorozní úpravou (pozinkované nebo kadmiované).

Přečtěte si také: Sádrové omítky – aplikační postup

Ke zdění další řady příček se používá tenkovrstvá malta, která se nanáší v tloušťce 1 až 3 mm. Zdicí maltu je nutné nanášet i na svislé spoje tvárnic. Je-li potřebné při zdění příčky vytvořit roh, musí se správně provazovat tvárnice. Od nosných stěn a v horní části stropu se musí příčka oddělit pružným stykem, a to vložením pásu minerální vlny.

Alternativně je možné mezeru vyplnit i pružnou polyuretanovou pěnou. Horní řada tvárnic se na stropní konstrukci fixuje pomocí spojky zdiva umístěné v každém druhém svislém styku tvárnic, tedy po přibližně 1 200 mm.

Maximální výška ytongové příčky

Maximální délka a výška nevyztužených nenosných stěn vyplývá z pravidel pro navrhování nenosných vnitřních stěn podle EN 1996-1-1, EN 1996-3 a specifických vlastností ytongových tvárnic.
Při navrhování rozměrů stěn je třeba dodržet tyto rozměrové a konstrukční požadavky:
– největší přípustná vzdálenost dilatací zdiva nenosných stěn z přesných ytongových tvárnic je 8 000 mm;
– tloušťka stěny bez omítek nesmí být menší než 75 mm;
– světlá výška stěny není větší než 6 000 mm;
– maximální štíhlost stěny (poměr výšky a tloušťky) je menší než 35;
– volný horní okraj stěny musí být ukončen ztužujícím věncem;
– stěna neplní požárně-dělicí funkci;
– vodorovná podepření na horním okraji nebo svislých okrajích nebo na horním okraji a svislých okrajích stěny musejí být schopna přenést časově závislá přetvoření připojených stavebních částí (např. průhyb od dotvarování betonové konstrukce stropu) a mají se podle toho navrhnout.
Podle tabulek na stanovení maximálních délek nevyztužených stěn v závislosti na jejich tloušťce, výšce a způsobu přichycení může být maximální výška nenosné stěny 2 250 až 8 000 mm. Tabulky s přesnými rozměry najdete v Produktovém katalogu Ytong v části Tvárnice pro nenosné stěny. Návrh je třeba konzultovat se statikem.

Materiál

K výrobě pórobetonu se používají čtyři základní druhy surovin, ke kterým se ještě přidává voda. Základní druhy surovin jsou:

  • čistý, přírodní křemičitý písek, který plní funkci plniva;
  • maltoviny – vápno a cement, které určují druh pórobetonu a plní funkci pojiva;
  • plynotvorné látky – pórotvorná přísada, zabezpečují nakypření pórobetonové hmoty ve formě, ve fázi zrání;
  • pomocné suroviny, usnadňující technologický proces výroby nebo zlepšující některé vlastnosti výrobků.

Informace o materiálu:

– zdicí tvárnice z autoklávovaného pórobetonu ČSN EN 771-4
– materiál se stupněm hořlavosti A bez zkoušení, splňuje kritéria třídy A1 podle ČSN EN 13501-1

Při výrobě tvárnic z autoklávovaného pórobetonu se postupuje tak, že křemičité látky se velmi jemně melou a společně s páleným vápnem, cementem a dalšími přísadami míchají a homogenizují. Potom se surovinová směs rozmíchá ve speciální míchačce s vodou, přerostovým kalem a plynotvornou látkou na tekutou kaši. Ta se vyleje do forem, v nichž proběhne samotné nakypření a potom zatuhnutí. Této fázi se říká zrání hmoty.

Povrch směsi se potom zarovná seřezáním tzv. přerostů, zatuhlá hmota se rozřeže na potřebné rozměry a následuje autoklávování. Autoklávování je nevyhnutelný technologický proces při výrobě pórobetonu. Hmota ve speciální tlakové nádobě – autoklávu, v prostředí nasyceném párou s teplotou vyšší než 120 °C a tlakem 12 atmosfér získává svoje konečné technicko-fyzikální vlastnosti.

Tento proces trvá přibližně 12 hodin. Po ukončení autoklávování se hotové výrobky ukládají na palety, na balicí lince se zabalí do ochranné fólie a po vychladnutí se expedují.

Pozor! Povrchové úpravy

Na vnitřní omítání jsou určeny tepelněizolační vnitřní omítky Ytong, jako alternativa i jiné vápenocementové, vápenné, sádrové a vápeno-sádrové omítky. Keramické obklady je možné aplikovat ve skladbě, doporučené výrobcem lepidla.

01 | Poloha příčky Poloha budoucí příčky se na nosné stěně vyznačí podle projektu, přičemž se dbá na svislost.

01 | Poloha příčky

Poloha budoucí příčky se na nosné stěně vyznačí podle projektu, přičemž se dbá na svislost.

02 | Spojka zdiva V místě příčky se do ložné spáry osadí spojka zdiva z nerezové oceli.

02 | Spojka zdiva

V místě příčky se do ložné spáry osadí spojka zdiva z nerezové oceli.

03 | Upevnění spojky Spojky zdiva se ve spáře upevňují hřebíky tak, aby polovina trčela ven z obvodového zdiva.

03 | Upevnění spojky

Spojky zdiva se ve spáře upevňují hřebíky tak, aby polovina trčela ven z obvodového zdiva.

04 | Obvodové zdivo Následně můžeme pokračovat ve zdění obvodové zdi – zdicí malta se nanáší na celou šířku zdiva, a to tak, aby úplně zakryla upevněnou spojku. Spojky zdiva se osadí v každé druhé řadě tvárnic nosné stěny.
04 | Obvodové zdivo

Následně můžeme pokračovat ve zdění obvodové zdi – zdicí malta se nanáší na celou šířku zdiva, a to tak, aby úplně zakryla upevněnou spojku. Spojky zdiva se osadí v každé druhé řadě tvárnic nosné stěny.

05 | Bez upevnění hřebíky Dalším způsobem vhodným k upevnění spojky zdiva ve spáře obvodového zdiva je její vtlačení do maltového lůžka.

05 | Bez upevnění hřebíky

Dalším způsobem vhodným k upevnění spojky zdiva ve spáře obvodového zdiva je její vtlačení do maltového lůžka.

06 | Založení první řady Pod budoucí nenosnou příčku se rozprostře hydroizolační pás, například asfaltovaná lepenka. První řada se zakládá do vápenocementového lůžka s tloušťkou minimálně 20 mm.

06 | Založení první řady

Pod budoucí nenosnou příčku se rozprostře hydroizolační pás, například asfaltovaná lepenka. První řada se zakládá do vápenocementového lůžka s tloušťkou minimálně 20 mm.

07 | Rovinnost Při založení první řady příčky dbáme na rovinnost, kterou zjišťujeme vodováhou. Případné nerovnosti můžeme korigovat poklepáním gumovým kladivem.

Nepřehlédněte: Jak postavit kvalitní zeď z pórobetonu

07 | Rovinnost

Při založení první řady příčky dbáme na rovinnost, kterou zjišťujeme vodováhou. Případné nerovnosti můžeme korigovat poklepáním gumovým kladivem.

08 | Příčka – nosná stěna Příčka se k nosné stěně přichytí pružně pomocí spojky zdiva ohnuté do tvaru písmene L (pokud nebyla osazena předtím do ložné spáry nosné stěny). K přichycení se doporučuje použít hřebíky s délkou minimálně 100 mm a s protikorozní úpravou (pozinkované nebo kadmiované).

08 | Příčka – nosná stěna

Příčka se k nosné stěně přichytí pružně pomocí spojky zdiva ohnuté do tvaru písmene L (pokud nebyla osazena předtím do ložné spáry nosné stěny). K přichycení se doporučuje použít hřebíky s délkou minimálně 100 mm a s protikorozní úpravou (pozinkované nebo kadmiované).

09 | Druhá řada Ke zdění další řady příček se používá tenkovrstvá malta, která se nanáší v tloušťce 1 až 3 mm. Zdicí maltu je nutné nanášet zdicí lžicí i na svislé spoje tvárnic.

09 | Druhá řada

Ke zdění další řady příček z Ytongu se používá tenkovrstvá malta, která se nanáší v tloušťce 1 až 3 mm. Zdicí maltu je nutné nanášet zdicí lžicí i na svislé spoje tvárnic.

10 | Roh příčky Je-li nutné při zdění příčky vytvořit roh, dbejme na správné provazování tvárnic. Vazba se musí střídat v každé řadě, jak je zvykem při zhotovování zdiva z kusových staviv.

10 | Roh příčky

Je-li nutné při zdění příčky vytvořit roh, dbejme na správné provazování tvárnic. Vazba se musí střídat v každé řadě, jak je zvykem při zhotovování zdiva z kusových staviv.

11 | Pružný styk Od nosných stěn a v horní části stropu se musí příčka oddělit pružným stykem, a to vložením pásu minerální vlny. Alternativně lze mezeru vyplnit i pružnou polyuretanovou pěnou. Horní řada tvárnic se na stropní konstrukci fixuje pomocí spojky zdiva umístěné v každém druhém svislém styku tvárnic, tedy přibližně po 1 200 mm.

11 | Ukončení příčky pod stropem

Od nosných stěn a v horní části stropu se musí příčka oddělit pružným stykem, a to vložením pásu minerální vlny. Alternativně lze mezeru vyplnit i pružnou polyuretanovou pěnou.

Horní řada tvárnic se na stropní konstrukci fixuje pomocí spojky zdiva umístěné v každém druhém svislém styku tvárnic, tedy přibližně po 1 200 mm.

TEXT + FOTO: Xella Slovensko

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.