Partneři sekce:
  • OSMA
Nový vstup na železniční a autobusové nádraží v Palmě 11

Nový vstup na železniční a autobusové nádraží v Palmě

Intermodální neboli kombinovaná stanice pro vlaky a autobusy v Palmě na Mallorce byla postavena na náměstí Plaza de España v centru města v roce 2007. Jde o hlavní železniční stanici na ostrově Mallorca, nové nástupiště bylo vybudováno na místě již existující železniční stanice. Objekt byl slavnostně otevřen 1. března, což je „Den Baleárských ostrovů“, místní státní svátek, kterým slaví ostrovy autonomii. Provoz byl zahájen 25. dubna 2007.

vlak TGV

Studie rychlotrati Brno-Ostrava má zhotovitele, bude za 14 měsíců

Studii proveditelnosti stavby vysokorychlostní trati mezi Brnem, Přerovem a Ostravou zpracují firmy Sudop Praha a Egis Rail. Správa železnic (SŽDC) je vybrala pomocí nové metody výběrového řízení, kdy použila hodnocení podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Kompletní studie za téměř 14 milionů korun bude hotová nejpozději za 14 měsíců.

Hladká bílá a skleněná fasáda obohacuje svou technicitou hornaté panorama.

Pouštní letiště

Leteckou dopravu v jižní části Izraele zajišťovala až do roku 2017 kombinace dvou letišť v Eilatu a v Ovdě. Vzhledem k nevhodné poloze, kdy asfaltová plocha dokonce dělila město Eilat na dvě části, však nebylo možné rozšířit jejich kapacitu nad 1,5 milionu přepravených cestujících ročně. To nyní vyřešilo zcela nové Ramonovo letiště, které má potenciálně v roce 2030 přepravit až 4,25 milionu pasažérů na dovolenou na březích Rudého moře.

V současnosti je těžiště činnosti zaměřeno na dokončení III. a IV. koridoru, konkrétně i na stavbě Uzel Plzeň – 2. a 3. stavba.

Příprava projektů železniční infrastruktury pro období 2021–2027

Příspěvek se zabývá aktuálními cíli a záměry Správy železniční dopravní cesty v rámci rozvoje železniční infrastruktury. Zmíněna bude problematika rychlých spojení a vysokorychlostních tratí, dokončení modernizace železničních koridorů a uzlů, implementace systému ERTMS, modernizace a zkapacitňování železniční infrastruktury pro posílení příměstské i dálkové dopravy, konverze trakční soustavy a další aktuální témata. Nebude samozřejmě chybět ani přehled nejvýznamnějších realizovaných a připravovaných staveb včetně informací o jejich financování.

Zastřešení terminálu s funkcionalistickým odkazem

Pardubický uzel

Území před vlakovým nádražím v Pardubicích se svojí památkově chráněnou funkcionalistickou budovou od Karla Řepy, Karla Kalvody a Karla Dandy je významným dopravním uzlem nadregionálního formátu. Uzel zároveň plní funkci jedné ze vstupních bran do města. Návrhu jeho nejnovější podoby se chopili architekti ze studia Med Pavlík.

Mimoúrovňová křížení na železnicích – příklady bezpečné a rychlé realizace

Mimoúrovňová křížení na železnicích – příklady bezpečné a rychlé realizace

Bezpečnost drážního provozu, a tedy i otázka bezpečnosti na přejezdech, je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Neúprosné statistiky nehod a tragické následky střetů silničních vozidel s vlaky na přejezdech si vyžadují další technická zajištění jako detektory překážek, inteligentní kamerové systémy nebo v ideálním případě nahrazení úrovňového křížení mimoúrovňovým.

Nádraží Porta del Sud, brána do města Neapol

Nádraží Porta del Sud, brána do města Neapol

Na začátku června 2017 bylo v blízkosti Neapole otevřeno nové nádraží pro rychlovlaky. Nádraží Porta del Sud je dopravním uzlem vlakových linek spojujících sever a jih země na trase Řím – Neapol – Salerno. Odvážný architektonický návrh nese rukopis Zahy Hadid. Kompletní řešení pro realizaci zakřivených tvarů typických pro tuto architektku vypracovala firma PERI.

Oprava RWY 12/30

Oprava RWY 12/30

Článek pojednává o rekonstrukci části cementobetonové ranveje na Letišti Václava Havla v Praze. Jsou zde stručně popsány jednotlivé fáze procesu výstavby – od demolice krytu přes ukládku výztuže až po betonáž CB desky a následnou povrchovou úpravu. Vlastní betonáž cementobetonové desky probíhala do pevného bednění za pomoci finišeru s šířkou záběru 7,5 m.

Technologie válcovaného betonu: pro odolné vozovky s nízkým výskytem poruch

Technologie válcovaného betonu: pro odolné vozovky s nízkým výskytem poruch

Betonové vozovky vynikají mimořádnou odolností, která v praxi minimalizuje výskyt poruch a snižuje počet uzavírek silničního provozu. Inovativní technologie válcovaného betonu (RCC) společnosti CEMEX kombinuje výhody betonové vozovky, jako je dlouhodobá životnost a pevnost, a jednoduchý stavební postup, který se uplatňuje při stavbě asfaltových vozovek.

Jednotná napájecí soustava v Česku?

Jednotná napájecí soustava v Česku?

Je nutné přejít ze stávajícího systému napájení 3 kV na jiný? Pokud ano, tak v jakém horizontu? To byly hlavní otázky, na které hledala odpovědi studie zpracovaná sdružením SUDOP PRAHA a SUDOP Brno pro Ministerstvo dopravy ČR. Ta měla dále stanovit harmonogram přechodu a finančně tento přechod ohodnotit.

Příprava a realizace investic na železniční dopravní infrastruktuře ČR v letech 2016 a 2017

Příprava a realizace investic na železniční dopravní infrastruktuře ČR v letech 2016 a 2017

Modernizace a výstavba železniční dopravní infrastruktury patří mezi základní činnosti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Této oblasti je věnována ze strany ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury i samotné SŽDC mimořádná pozornost a je do ní také směřováno významné množství finančních prostředků jak ze zdrojů národních, tak i ze zdrojů EU. Od začátku loňského roku jsme vstoupili reálně do nového programovacího období (2014 až 2020) a začali čerpat finanční prostředky z Operačního programu Doprava 2 a z nástroje CEF.

Nádražní dialog - King’s Cross

Nádražní dialog – King’s Cross

Transformace londýnského King’s Cross vytvořila pozoruhodný dialog mezi architekturou 19. a 21. století. Nádraží, odkud vyjíždí spěšný vlak do bradavické školy čar a kouzel, se stalo elegantní vstupní branou hlavního města. Denně projde novou halou přes 150 000 lidí.