Partneři sekce:
semináře ZAPA BETON 2020

Betonářské semináře ZAPA TECH 2020

V březnu a dubnu se uskuteční již 3. ročník betonářských seminářů ZAPA TECH. Tentokrát se potkáme v Praze, Brně, Zlíně a Liberci a kromě odborníků ze společnosti ZAPA beton se o svoje zkušenosti podělí i specialisté z našich partnerských firem.

4. díl: Jak dopravit beton do konstrukce? Nejčastěji pomocí mobilních čerpadel na beton

4. díl: Jak dopravit beton do konstrukce? Nejčastěji pomocí mobilních čerpadel na beton

Při objednávce betonu se rozhoduje nejen o nákupu samotného materiálu a jeho dopravě na stavbu, ale také o způsobu jeho ukládání do konstrukce. Přímo z mixu se ukládá asi 60 % betonu, pomocí čerpadel průměrně 39 %, zbývající procento připadá na tzv. bádie, což jsou trychtýřovité nádoby zavěšené na jeřábu. V Praze je poměr ukládání pomocí čerpadel vyšší, činí až 60 %.

Realizace samonosné základové desky

Realizace samonosné základové desky

Elegantní řešení bez nutnosti další tepelné izolace do podlahy. Samonos­né základové desky nezávislé na podkladu patří mezi inovativní řešení, které již stavební praxe důkladně prověřila. Ideální základová konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů, vzlínání vlhkosti a snižuje riziko poruch. Základová deska ELEGOHOUSE díky svým vlastnostem vyhovuje i nejnáročnějším požadavkům nízkoenergetických a pasivních domů.

Založení pasivního domu

Založení pasivního domu

Společnost Heluz se pro výstavbu vzorového pasivního domu rozhodla použít i netradiční způsob založení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu, při níž mají být použity nové technologie, také řešení bylo inovátorské. Celý objekt je založen na železobetonové monolitické základové desce, která leží na zhutněném násypu z tepelněizolačního pěnového skla REFAGLASS.

Železobeton bez železa

Železobeton bez železa

V dnešní dynamické době se stavebnictví, stejně jako i každý jiný sektor, neustále vyvíjí. V technologii železobetonových konstrukcí se také objevují inovace. V posledních desetiletích se často diskutovalo o negativních vlastnostech oceli v železobetonu. Nejnevýhodnější charakteristikou železa je koroze, což úzce souvisí s životností takových konstrukcí. Nadějné řešení této problematiky představuje vynechání železa z betonu. Problematický materiál lze totiž nahradit nekorodujícím.

STEELCRETE – drátkobeton pro lepší stavění

STEELCRETE – drátkobeton pro lepší stavění

STEELCRETE® je drátkobeton se zaručenými mechanickými vlastnostmi, obsahující rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna – výztuž. Jedná se o kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb (např. základové desky), kde zcela nebo částečně nahrazuje klasickou betonářskou výztuž, zejména pak v oblastech zvýšeného namáhání.

Základy domu

Základy domu

Celkové zatížení objektu se přenáší prostřednictvím nosných stěn a sloupů do základových konstrukcí. Úlohou základů je bezpečně přenést stálé i příležitostné zatížení do základové půdy. Aby byly základy navrženy spolehlivě a zabezpečily stabilitu stavby, je zapotřebí znát velikost zatížení a vlastnosti základové půdy. Skladba horninového prostředí musí být známá už při projektování a před samotným výkopem stavební jámy. Nejdůležitější vlastnosti zemin v tomto případě je únosnost půdy, stlačitelnost a vliv podzemní vody.