Partneři sekce:
semináře ZAPA BETON 2020

Betonářské semináře ZAPA TECH 2020

V březnu a dubnu se uskuteční již 3. ročník betonářských seminářů ZAPA TECH. Tentokrát se potkáme v Praze, Brně, Zlíně a Liberci a kromě odborníků ze společnosti ZAPA beton se o svoje zkušenosti podělí i specialisté z našich partnerských firem.

04 Betonáž desky

Samonosná základová deska (Pracovní postup)

Základová deska představuje oceľovobetónovú desku s tloušťkou několik desítek centimetrů. Používá se zejména tehdy, pokud je základová půda méně únosná (okolo 0,1 až 0,15 MPa) nebo se pod ní nachází spodní tlaková voda.

Návod na použití betonu – Zhutňování betonu

Návod na použití betonu – Zhutňování betonu

Skupina Českomoravský beton společně se Svazem výrobců betonu vydala všeobecný (základní) návod na použití betonu. Tento návod seznamuje netradiční zábavnou formou s použitím betonu při různých situacích.

6. DÍL: OŠETŘOVÁNÍ BETONU

6. DÍL: OŠETŘOVÁNÍ BETONU

Na čerstvý beton uložený do konstrukce působí negativně vlivy prostředí, jakými jsou sluneční svit, vítr, déšť, často i mráz. Pod pojmem ošetřování betonu se skrývá soubor opatření, která tyto vlivy minimalizují.

5. Díl: Objednání a nákup betonu

5. Díl: Objednání a nákup betonu

Nejsnadněji si beton opatříte v betonárně. Specializovaný výrobce jej namíchá v požadovaném množství, kvalitě a dodá až na stavbu ve smluvený den a hodinu.

4. díl: Jak dopravit beton do konstrukce? Nejčastěji pomocí mobilních čerpadel na beton

4. díl: Jak dopravit beton do konstrukce? Nejčastěji pomocí mobilních čerpadel na beton

Při objednávce betonu se rozhoduje nejen o nákupu samotného materiálu a jeho dopravě na stavbu, ale také o způsobu jeho ukládání do konstrukce. Přímo z mixu se ukládá asi 60 % betonu, pomocí čerpadel průměrně 39 %, zbývající procento připadá na tzv. bádie, což jsou trychtýřovité nádoby zavěšené na jeřábu. V Praze je poměr ukládání pomocí čerpadel vyšší, činí až 60 %.

Doprava jako součást objednávky betonu

Doprava jako součást objednávky betonu

3. díl seriálu Rádce na beton se zabývá dopravou betonu z betonárny. Beton je stavební materiál specifický třeba i tím, že s jeho objednávkou je takřka neoddělitelně spjata doprava. Z betonárny musí být beton na stavbu dopraven tak, aby si zachoval vlastnosti požadované odběratelem.

Realizace samonosné základové desky

Realizace samonosné základové desky

Elegantní řešení bez nutnosti další tepelné izolace do podlahy. Samonos­né základové desky nezávislé na podkladu patří mezi inovativní řešení, které již stavební praxe důkladně prověřila. Ideální základová konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů, vzlínání vlhkosti a snižuje riziko poruch. Základová deska ELEGOHOUSE díky svým vlastnostem vyhovuje i nejnáročnějším požadavkům nízkoenergetických a pasivních domů.

Chystáme se na základy domu

Chystáme se na základy domu

První velkou prací na budoucím domě jsou pro svépomocné stavebníky základy. Jde o konstrukci poměrně složitou, nicméně její zvládnutí reálné je.

Založení pasivního domu

Založení pasivního domu

Společnost Heluz se pro výstavbu vzorového pasivního domu rozhodla použít i netradiční způsob založení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu, při níž mají být použity nové technologie, také řešení bylo inovátorské. Celý objekt je založen na železobetonové monolitické základové desce, která leží na zhutněném násypu z tepelněizolačního pěnového skla REFAGLASS.

Železobeton bez železa

Železobeton bez železa

V dnešní dynamické době se stavebnictví, stejně jako i každý jiný sektor, neustále vyvíjí. V technologii železobetonových konstrukcí se také objevují inovace. V posledních desetiletích se často diskutovalo o negativních vlastnostech oceli v železobetonu. Nejnevýhodnější charakteristikou železa je koroze, což úzce souvisí s životností takových konstrukcí. Nadějné řešení této problematiky představuje vynechání železa z betonu. Problematický materiál lze totiž nahradit nekorodujícím.

STEELCRETE – drátkobeton pro lepší stavění

STEELCRETE – drátkobeton pro lepší stavění

STEELCRETE® je drátkobeton se zaručenými mechanickými vlastnostmi, obsahující rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna – výztuž. Jedná se o kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb (např. základové desky), kde zcela nebo částečně nahrazuje klasickou betonářskou výztuž, zejména pak v oblastech zvýšeného namáhání.

Základy domu

Základy domu

Celkové zatížení objektu se přenáší prostřednictvím nosných stěn a sloupů do základových konstrukcí. Úlohou základů je bezpečně přenést stálé i příležitostné zatížení do základové půdy. Aby byly základy navrženy spolehlivě a zabezpečily stabilitu stavby, je zapotřebí znát velikost zatížení a vlastnosti základové půdy. Skladba horninového prostředí musí být známá už při projektování a před samotným výkopem stavební jámy. Nejdůležitější vlastnosti zemin v tomto případě je únosnost půdy, stlačitelnost a vliv podzemní vody.