Rozkvetlé tramvajové tratě

Tramvaje ve městech jsou užitečnou součástí veřejné dopravy, která ale často vytváří bariéry a hluk. Změnou úhlu pohledu se ale může jednat o městotvorný prvek navracející vegetaci do rozpálených asfaltových ploch. Podíl ozeleněných tramvajových tratí ve městech je bohužel u nás i ve světě nízký. Moderní tramvajovou trať s vegetací najdeme například v Praze – Ládví.

kanalizace

Kanalizace od 20. století po současnost (2. část)

V předchozím díle jsme si nastínili historii kanalizací od starověkého Řecka a Říma až po počátek 20. století, kdy většina velkých měst již aktivně řešila potřebu odvádění odpadních vod sofistikovanějším způsobem než pouze uličními koryty či občasnými odvodňovacími kanálky. Žumpy a hnojiště městských domů se brzy měly stát minulostí – na řádnou čistírnu vody si ovšem lidé museli počkat až do poloviny 20. století. Jak tedy vypadala situace ve větších českých městech?