1

Úskalí geotechnického monitoringu vnitřní výsypky

Geotechnický monitoring výsypek je nezbytný pro včasnou predikci vývoje jejich deformací, které mohou v konečném důsledku vést až k iniciaci svahových pohybů a následně mohou ohrozit vlastní provoz lomu. Ve velmi přetvárném prostředí s neustále se měnící morfologií a probíhající významnou konsolidací však lze aplikovat velmi omezené množství monitorovacích metod.

03 Doka Midtown 2

Bednění pro tunelové dopravní stavby

Dopravní stavby nezřídka provázejí výzvy dané geografií krajiny. Široká údolí, řeky, nebo naopak skály. Všude tam je třeba zapojit umění spolupráce, invenci plánování stavby a propojit um jednotlivých týmů s kvalitním materiálem. Zejména pokud jde o tak náročné projekty, jako jsou stavby tunelů.

01 neckarbruecke benningen min

Most v německém Benningenu: Elegantní a přizpůsobený krajině

Inženýrské stavby často zdolávají na dopravních komunikacích překážky harmonicky svázané s okolní krajinou nebo osídlenými oblastmi odpovídajícím architektonickým ztvárněním. Moderními stavebními metodami mohou být realizovány nejrůznější druhy nosných konstrukcí, a to nejen dle stanoveného časového harmonogramu, ale především při dodržení hospodárnosti, bezpečnosti a životnosti.

Srdce Vltavy na ortofotu z poloviny 20. století

Srdce Vltavy: Slavný meandr vltavského koryta existuje i po zatopení přehrady

Když se v roce 1958 napouštěla Lipenská přehrada, zmizelo pod její hladinou i „Srdce Vltavy“, jak se říkalo specifickému meandru vltavského koryta u osady Pihlov nedaleko Horní Plané. Letošní výzkum odborníků z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT zjistil za využití sonarů a další techniky, že tvar koryta v podobě srdce je dobře zachovaný i třiašedesát let po zatopení lokality.

Obrazek 2 min

Diagnostika jednoho z nejvytíženějších mostních objektů v Praze

Sledovaný mostní objekt se nachází na nejvytíženější komunikaci v České republice – Jižní spojce v Praze 10. Denně zde projede zhruba 100 tisíc vozidel, z toho přes 15 tisíc kamionů. Zavěšený most převádí Jižní spojku přes areál čerpací stanice, odtahové parkoviště, Žďánickou ulici, průmyslový areál – Benešov a Dolíneckou ulici.