Obr. 1

Řízené větrání bytových domů s částečnou úpravou vnějšího vzduchu

Obnova bytových domů trvale přináší zásadní zlepšení jejich tepelně-technických vlastností již celá desetiletí. Původně vzhledově nepěkné domy se promyšlenou rekonstrukcí poměrně rychle přeměňují v pohledově estetické bytové objekty, což má v konečném důsledku pozitivní dopad jak na celkový vzhled lokality, ve které se nacházejí, tak i na lidi, pro které daná lokalita tvoří příjemný domov.

Zehnder ComfoAir Q certifikace Passive House

Nástroje proti přehřívání interiéru. Systém rovnotlakého větrání s rekuperací chladu je velmi účinný

Přehřívání domů a bytů, k němuž dochází jako vedlejší efekt postupného zvyšování venkovních teplot vlivem změny globálního klimatu, se dnes stalo větším „strašákem“ než snaha o jejich vytápění. Využití větrání s rekuperací chladu o vysoké účinnosti podstatně snižuje riziko nesnesitelně zahřátých interiérů.

Snímek obrazovky 2021 02 16 161536

Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti

Kvalita vzduchu v místnosti má významný dopad na pohodu zaměstnanců, a proto je rozhodujícím faktorem životního prostředí při navrhování pracovišť. Tři nejdůležitější veličiny, které mají na kvalitu vzduchu v místnosti vliv, jsou: teplota a vlhkost vzduchu a obsah CO₂. Pravidelné měření těchto veličin tvoří základ pro dosažení optimálně upraveného vnitřního klimatu.

Unikátní entalpický výměník Zehnder

Přesvědčivé výsledky řízeného větrání s entalpickým výměníkem

Unikátní entalpický výměník větracích jednotek Zehnder vytváří příjemné optimální klima v interiéru po celý rok – díky rekuperaci tepla a také vlhkosti. V zimě zabraňuje nadměrnému vysoušení vzduchu, sesychání dřevěných výrobků a ohřívá přiváděný chladný venkovní vzduch. To nejlepší pro spokojenost zákazníků.