Partneři sekce:
  • Grohe
  • P.M.H. Invest & Trade
  • Rehau
Snímek obrazovky 2021 02 16 161536

Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti

Kvalita vzduchu v místnosti má významný dopad na pohodu zaměstnanců, a proto je rozhodujícím faktorem životního prostředí při navrhování pracovišť. Tři nejdůležitější veličiny, které mají na kvalitu vzduchu v místnosti vliv, jsou: teplota a vlhkost vzduchu a obsah CO₂. Pravidelné měření těchto veličin tvoří základ pro dosažení optimálně upraveného vnitřního klimatu.

Unikátní entalpický výměník Zehnder

Přesvědčivé výsledky řízeného větrání s entalpickým výměníkem

Unikátní entalpický výměník větracích jednotek Zehnder vytváří příjemné optimální klima v interiéru po celý rok – díky rekuperaci tepla a také vlhkosti. V zimě zabraňuje nadměrnému vysoušení vzduchu, sesychání dřevěných výrobků a ohřívá přiváděný chladný venkovní vzduch. To nejlepší pro spokojenost zákazníků.

Decentrální větrací systémy 02

Decentrální větrací systémy

Podle studie společnosti Interconnection Consulting Wien zaujímají decentrální větrací přístroje v současné době na německém trhu největší podíl v oblasti bytové výstavby. V letech 2014 až 2018 zaznamenaly systémy se střídavým provozem nárůst větší než 100 %. Vděčí za to především mnoha svým přednostem vztahujícím se k instalaci, použití či flexibilitě při plánování.