Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade
  • Rehau
Unikátní entalpický výměník Zehnder

Přesvědčivé výsledky řízeného větrání s entalpickým výměníkem

Unikátní entalpický výměník větracích jednotek Zehnder vytváří příjemné optimální klima v interiéru po celý rok – díky rekuperaci tepla a také vlhkosti. V zimě zabraňuje nadměrnému vysoušení vzduchu, sesychání dřevěných výrobků a ohřívá přiváděný chladný venkovní vzduch. To nejlepší pro spokojenost zákazníků.

Decentrální větrací systémy 02

Decentrální větrací systémy

Podle studie společnosti Interconnection Consulting Wien zaujímají decentrální větrací přístroje v současné době na německém trhu největší podíl v oblasti bytové výstavby. V letech 2014 až 2018 zaznamenaly systémy se střídavým provozem nárůst větší než 100 %. Vděčí za to především mnoha svým přednostem vztahujícím se k instalaci, použití či flexibilitě při plánování.

diagnostika vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v budovách

Komplexní diagnostika vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v budovách

Úprava a distribuce vzduchu je ovlivněna fyzikálními zákony a návrh vzduchotechniky vyžaduje znalosti hodnot fyzikálních veličin, se kterými následně pracuje. Jejich zjišťování není vždy jednoduché už z podstaty toho, že správně fungující vzduchotechnika je laickým uživatelem vnímána pouze jako „příjemné vnitřní prostředí“. Realizační firmy jsou proto odkázány na kvalitní a spolehlivé měřicí přístroje.

Obr. 1 Rozdělení průřezu vzduchotechnického kanálu podle triviální metody. Body měření jsou ve středových bodech oblastí.

Měření proudění vzduchu v kanálech podle DIN EN 12599

V dnešní době trávíme většinu dne v uzavřených místnostech. Proto se instalují systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), které mají zajistit příjemné vnitřní podmínky. Ventilace je zde zvláště důležitá. Nejedná se pouze o přivádění čerstvého vzduchu, ale také o odvod znečišťujících látek, například odstranění přebytečné vlhkosti z místnosti.