Partneři sekce:

Jakou sádrokartonovou desku použít do vlhka?

Výhodou současného světa suché výstavby je, že téměř na všechny stupně vlhkosti má řešení. Problém spočívá pouze ve volbě vhodného materiálu pro konkrétní prostředí, neboť reálných situací je mnoho. Zásadním parametrem bude vždy množství a intenzita vlhkosti.

Nopové fólie (přehled)

Hydroizolace, při správném provedení, zabraňuje vodě pronikat do zdiva zvenčí i zevnitř. Tato opatření se proto používají proti vzlínání vlhkosti ze základů do zdiva, na izolaci balkónů a teras, izolaci střech, ale i izolaci koupelen a vnitřních prostorů se zvýšeným rizikem vlhkosti a vzniku plísní.

Hydroizolace spodní stavby pomocí gumoasfaltové hydroizolace

Hydroizolace spodní stavby pomocí gumoasfaltové hydroizolace

Pro efektivní ochranu podlah sklepů, garáží, teras balkonů nebo spodních částí staveb před vlhkostí je vhodné použít např. gumoasfaltovou hydroizolaci. Před aplikací gumoasfaltové hydroizolace je potřeba na podklad nanést vhodný penetrační nátěr (gumoasfaltovou penetraci). Podklad musí být soudržný, pevný, bez jakýchkoli nečistot (prachu), bez ostrých hran a stojaté vody. 

Efektivně proti vlhkosti a zasolení zdiva

Sanace omítek je oblast, kde se mají na pozoru snad všichni majitelé starších nemovitostí. A mají k tomu dobrý důvod. Bez řešení vlhkosti v zasoleném zdivu, často již ve fázi výkvětů, dochází následně k mnohem vyšším škodám. Baumit dlouhodobě nabízí pro tyto případy účinné řešení v podobě uceleného omítkovému systému Baumit Sanova. Jeho cílem je funkčnost a kvalita obnovy.

07 otvory pro chemickou infúzní clonu

Obnovení hydroizolací konstrukcí pod úrovní terénu

Životnost konstrukcí, která je plánována obvykle na 50 až 100 let, je spojena s odpovídající údržbou konstrukce. Současně by tedy měla být vyžadována obdobná životnost i od všech dílčích použitých materiálů. To je v mnoha případech nereálné, nebo se při realizaci konstrukce počítalo právě s odpovídající údržbou a případně obnovou dílčích součástí konstrukce resp. objektu. To je částečně úkol pro obor sanací staveb.

Barraseal Turbo 4148

PCI Barraseal® Turbo – přináší úplně nový standard hydroizolačních stěrek

Běžné řešení hydroizolací pod úrovní terénu a jejich napojení na nadzemní soklovou část odolnou proti ostřikové vodě sebou přináší celou řadu problémů, protože zde dochází ke kombinaci izolací na bázi bitumenů (asfaltů) pro podzemní část, a minerálních izolací pro nadzemní část. A právě napojení mezi těmito dvěma systémy je kritickým místem, kde dochází pravidelně k defektům, a to zejména z důvodu problematického navázání minerálních materiálů jako jsou omítky, lepidla atd. na asfaltové izolace.

03 Hydroizolační stěrka

Hydroizolace suterénů (Pracovní postup)

Kvalitně provedená hydroizolace je podstatná pro každou stavbu a každý domov. Nekvalitní provedení po čase v místnostech, jako jsou sklepy a suterénní konstrukce, nevyhnutelně vede k degradaci materiálu a vytvoření plísní, které mají negativní vliv na kvalitu vnitřního prostředí a pohodu uživatelů objektu. Je proto na místě hydroizolaci provést správně hned napoprvé!

03 Aplikace chemické infúzní clony

Možnosti izolace suterénních prostor

Většina konstrukcí umístěných pod úrovní terénu se musí vypořádat s přítomností vody. U nových staveb je postup zřejmý. Konstrukce je potřeba izolovat a zajistit, aby nedocházelo k vnikání vody do konstrukcí, anebo alespoň vnikání vody eliminovat tak, aby nezpůsobovalo degradaci konstrukcí (např. bílé vany). Jedná se také o nastavení požadavků a podmínek vnitřního prostředí.

Dvoukomponentní silnovrstvá bitumenová stěrka pro izolaci staveb a stavebních částí pod úrovní terénu před zemní vlhkostí zadržované vsakující se vodě i tlakové vodě až 3 m vodního sloupce.

Bitumenové stěrky PCI – jednoduchá a dokonalá izolace vaší stavby

Pro správnou a dlouhodobou funkci novostaveb i rekonstrukcí je bezpodmínečně nutná dokonalá izolace proti vnikající vlhkosti. Velmi účinným opatřením je aplikace asfaltových izolací. Vedle již tradičně používaných asfaltových pásů bývají čím dál častěji používány i hydroizolační stěrky na bázi bitumenů, které přináší oproti pásům celou řadu výhod.

Ochrana pro betonové stavební objekty v zemědělství

Ochrana pro betonové stavební objekty v zemědělství

Je jedno, jestli se jedná o pojízdné silážní zařízení, kejdové stavební objekty, zařízení na výrobu bioplynu, stoly na krmení nebo dojicí stání – nejvíce používaným materiálem pro tyto stavební objekty je beton. V důsledku neustálého a rozmanitého využívání jsou ovšem stavební objekty ze železobetonu vystavovány četným fyzikálním, chemickým a mechanickým namáháním, které mohou beton trvale poškodit a v extrémním případě mohou vést i k totálnímu selhání celkové železobetonové konstrukce. 

Izolační a zesilující podložka pro vytvoření zabudované hydroizolace

Izolační a zesilující podložka pro vytvoření zabudované hydroizolace

Pro vytvoření hydroizolační vrstvy pod keramické obklady a dlažbu, obkladové desky nebo dlažbu z přírodního kamene v sprchových koutech, koupelnách, závodních kuchyních či na balkonech a domovních terasách je možno použít různé systémy. Jedním z nich je zabudování izolační a zpevňující podložky. Jejím použitím se vytvoří vodotěsná, alkáliím odolná vrstva a zároveň se přemostí trhliny v podkladu.

Vytvoření funkčních detailů hydroizolačních vrstev

Vytvoření funkčních detailů hydroizolačních vrstev

Podlahy a stěny, které přicházejí pravidelně do kontaktu s vodou (sprchový kout, stěny nad umyvadlem a vanou, stěny a podlahy ve veřejných lázních), vyžadují dokonalé utěsnění. Jedná se např. o zdi za vanou, sprchou nebo kolem umyvadla, které patří k nejvíce namáhaným plochám v koupelně. Dalšími problematickými místy mohou být odpadové výpusti a odtokové kanály, kde je dobré utěsnění podkladu nezbytné.

Izolace spodní stavby samolepicí bitumenovou fólií

Izolace spodní stavby samolepicí bitumenovou fólií

Při výběru hydroizolačního systému na izolování základové desky, příp. základů pod úrovní terénu jsou rozhodující existující základové poměry, jakož i podkladový materiál, na který se bude aplikovat. Praktickou alternativou k tradičním řešením izolace stavby pod úrovní terénu (základových konstrukcí) jsou hydroizolační systémy na bázi bitumenu. Jedním ze systémových řešení na izolování základových desek či stavebních konstrukcí umístěných pod úrovní terénu je samolepicí bitumenová fólie, která je kromě ochrany před zemní vlhkostí určena i k ochraně před radonem.

Utěsnění spodní stavby asfaltovým polymerem modifikovaným tmelem

Utěsnění spodní stavby asfaltovým polymerem modifikovaným tmelem

Rozhodujícím parametrem bezproblémového bydlení je zcela jistě vhodně navržené a správně provedené utěsnění spodní stavby proti pronikání vlhkosti a vody. Za povšimnutí stojí, že drtivá většina reklamací nesprávně provedených hydroizolací ve stavebnictví má základ právě v následném působení vlhkosti, ať se jedná o kroucení dřevěné podlahy, boule na PVC podlahovině, nebo třeba vlhnutí stěn s postupným opadáváním malby a omítky. Za vším je třeba hledat vlhkost, ať už způsobenou pochybením při návrhu realizace, nedodržením technologického postupu utěsnění spodní stavby, nebo prostým uspěcháním výstavby.