Partneři sekce:
  • Prefa

Tepelné izolace PIR ve skladbě šikmých střech TOPDEK

Systém TOPDEK představuje řešení šikmých střech, které zajistí spolehlivost a dlouhodobou životnost střechy a úsporu při vytápění. Zároveň dává možnost vytvořit atraktivní a prostorné podkroví. Systém je určen pro novostavby i rekonstrukce rodinných či bytových domů.

Puren PIR Pefect na bednění a parozábraně, tloušťka 140 mm, prostup tepla U = 0,16 W/m²K

Tepelné izolace, které izolují v zimě i v létě

Podkrovní obytné prostory si už bez zateplení prakticky nelze ani představit. Je to samozřejmost. Jaké tepelné izolace ale použít a jakou tloušťku, to již tak jasné není. Správnou tloušťku tepelné izolace je přitom nutné navrhnout a spočítat tak, aby byly splněny požadavky závazné tepelnětechnické normy ČSN 73 0540:2011.

Chybějící detaily v projektu a jejich důsledek v praxi

Chybějící detaily v projektu a jejich důsledek v praxi

Realizace staveb (novostavby, rekonstrukce apod.) jsou prováděny dle projektové dokumentace zpracované odborně způsobilou osobou pro vydání povolení ke stavbě. Tato dokumentace není realizační – provádějící dokumentací. Realizační – prováděcí dokumentace se většinou neprovádí. Některé rekonstrukce, obvykle výměny krytin a zateplení se provádějí realizačními firmami bez projektové dokumentace. V tomto případě realizační firma nahrazuje funkci projektanta. 

Tepelná izolace proti přehřívání podkroví

Tepelná izolace proti přehřívání podkroví

Letošní léto bylo extrémně teplé. Teploty v interiérech stoupaly na 30 °C a pobyt uvnitř budov se stával nesnesitelným. Z hlediska letního období jsou nejvíce zatíženy podkrovní prostory se střešními okny a orientací na jih.

Zhotovení parobrzdy na zateplení mezi krokvemi a pod nimi

Zhotovení parobrzdy na zateplení mezi krokvemi a pod nimi

Současná výstavba vyžaduje nejvyšší standardy energetické účinnosti, funkčnost během celé životnosti a především optimální kvalitu vnitřního ovzduší a tepelný komfort. Toho lze dosáhnout maximální vzduchotěsností a ochranou stavebních konstrukcí proti vlhkosti.

Tepelná izolace pro podlahy, terasy a parkovací střechy

Tepelná izolace pro podlahy, terasy a parkovací střechy

Podlahy na terénu a nad nezateplenými prostorami je nutné izolovat. Pro tepelnou izolaci podlah se používají izolace s vysokým stupněm zatížení v tlaku a odolností proti vlhkosti. Dříve to byl expandovaný polystyren (EPS) a extrudovaný polystyren (XPS).

Jak se správně zorientovat při výběru izolace PIR?

Jak se správně zorientovat při výběru izolace PIR?

Pokrývačská firma pana Burdy se zabývá kladením střešní krytiny od roku 1995. V posledních letech rozšířila svou činnost i o kladení nadkrokvového zateplení s tepelnými izolacemi PIR. V praxi se setkává s izolacemi PIR ve formě desek kladených na bednění nebo přímo na krokve. Ne každý výrobce má stejné vyhotovení tohoto typu izolace.

Správné provedení PIR zateplení střechy

Správné provedení PIR zateplení střechy

Dnes se setkáváme s izolacemi PIR ve formě desek kladených na bednění nebo přímo na krokve. Ne každý výrobce má stejné provedení. Pro správnou funkčnost je ale nutné dodržet několik základních principů.