Partneři sekce:
Parkoviště - soláry

Solární parkoviště dorazila do Česka. V Uherském Brodě postaví jedno z největších

Nové parkoviště pro auta zaměstnanců a návštěvníků České zbrojovky v Uherském Brodě bude zastřešovat fotovoltaická elektrárna, podle zástupců skupiny ČEZ půjde o druhé největší solární parkoviště v ČR. Veškerá elektřina z instalovaných 718 panelů bude spotřebována v areálu zbrojovky, která je součástí zbrojařské skupiny Colt CZ Group SE.

Solární panely

Španělsko, Švédsko a Belgie: Evropské země trhají větrné a sluneční rekordy

V květnu vyrobily solární a větrné elektrárny v Portugalsku poprvé více než polovinu potřebné elektrické energie – alespoň to tvrdí ekologický, neziskový think-tank Ember. Rekordy přitom padaly i ve Španělsku, Finsku a Belgii. Silné solární nasazení, dovoz elektřiny ze Španělska a nižší poptávka udržely energii vyrobenou v Portugalsku z fosilních paliv na pouhých 24 % – navzdory suchem způsobenému propadu vodní energie.

poušť solární farma

Pomohou solární farmy obnově pouštního ekosystému?

Ve vyprahlých oblastech amerického jihozápadu leží pod našima nohama neviditelný svět. Biokrusty neboli biologické půdní kůry jsou společenstva živých organismů – mezi ně patří například sinice, zelené řasy, houby, lišejníky a mechy, které tvoří tenkou vrstvu na povrchu půd v suchých a polosuchých ekosystémech.

Sluneční motor

První solární elektrárna? Zapomenutý „Sluneční motor“ z 20. století

Počátek 20. století byl dobou uhlí a železa. Průmysl byl hlučný a špinavý a dým z hořícího uhlí se šířil široko daleko. Ve Philadelphii, jednom z průmyslových úlů na východním pobřeží USA, se situace stala neúnosnou. V roce 1904, asi 50 let před zákonem o znečišťování ovzduší v zemi (1955), vytvořili správci města vlastní nařízení pro čistší vzduch – omezovalo množství kouře v kouřovodech, komínech a na prostranstvích a trestalo pokutami ty, kteří vypouštěli zplodiny „určitého stupně temnoty“.

Solární panel

Plovoucí fotovoltaika a hory odpadků: Nizozemci jsou lídrem v oblasti solární energie

Na nizozemském venkově, asi 130 km východně od Amsterdamu, se nad statky, bezlistými stromy a blátivými pastvinami tyčí a třpytí nezvykle vyhlížející kopec. Tento kopec, vysoký 25 metrů, je postaven z 15 let starého odpadu z domácností a firem. Pozoruhodné ovšem je, co odpad zakrývá: 23 000 solárních panelů. Bývalá skládka nyní vyrábí zhruba 8,9 MW energie, tedy dostatek elektřiny pro zhruba 2 500 domácností.

Realizace

Instalace fotovoltaických panelů na šikmou střechu

Rozhodneme-li se umístit na šikmou střechu fotovoltaické panely, nemusíme čekat náročnou instalaci a stavba fotovoltaické elektrárny se nám může jevit jako stavebnice pro dospělé. Pokud však chceme mít jistotu, že panel neodfoukne první poryv větru, že se střecha nezřítí pod vahou instalovaných panelů nebo že mu ve výrobě elektrické energie ze slunce nebude bránit nevhodně umístěný komín, je lepší obrátit se s radou na odborníka.

Biosolární střecha na administrativní budově v Mnichově.

Ekologické sekačky. O okolí solárních farem se starají ovce a kozy

Pracovníci solární farmy Rogane poblíž městečka Kamenica ve východním Kosovu byli unaveni z plýtvání energií, aby udrželi pozemek fotovoltaické elektrárny upravený – přišli proto s nekonvenčním, přesto velmi logickým a tradičním řešením: více než 100 ovcí a několik koz se pase dvakrát týdně na polích, kde je instalováno přes 12 000 fotovoltaických panelů. Na stádo dohlíží zkušný pastýř s několika ovčáckými psy.

Inštalovaná FVE

Česká republika odstavila přes Velikonoce své solární elektrárny. Proč?

Spotřeba elektřiny byla na Velikonoční pondělí v České republice poměrně nízká, což v kombinaci se slunečným počasím vedlo k nutnosti odpojení stovek solárních panelů poté, co vyrobily více energie, než by síť mohla zvládnout. V rámci ochrany sítě tak ČEPS přistoupil k vypnutí stovek solárních elektráren. Jednalo se o historicky první den, kdy bylo nutné k takovému opatření přikročit.

katedrála York

Světové památky musí také šetřit. Cestou je uhlíková neutralita a fotovoltaika

Plány na instalaci 199 solárních panelů na střechu South Quire Aisle (z roku 1361) Yorské katedrály byly schváleny radou města York a Cathedrals Fabric Commission. Panely by měly pomoci vypořádat se s rostoucími účty za energii – účty to ovšem nekončí, projekt je součástí plánů, aby se Yorská katedrála stala uhlíkově neutrální.

Solární panely

Fotovoltaika je budoucnost. Debaty expertů poradí, jak se na ni připravit

První Wienerberger fórum roku 2023 se bude konat 18. května ve virtuálním prostoru World of Wienerberger. Přední odborníci z oblasti stavebnictví a energetiky představí moderní pojetí fotovoltaiky v Česku a nastíní možnosti její skutečné návratnosti či svépomocné instalace panelů do střešní krytiny.