Fotovoltaika

Francouzské město Saint-Joachim instaluje nad hřbitovem přístřešek solárních panelů, které budou distribuovat energii místním obyvatelům. Obyvatelé se mohou zapojit do tohoto neobvyklého komunitního energetického programu za pouhých 5 EUR.

Eliška Hřebenářová -

Pro tradičně smýšlející obyvatele Británie, či přímo Cambridge, mohlo být odhalení prvního ze 438 solárních panelů na střeše kaple King’s College šokující, ba přímo koncem světa, jak ho známe nyní. Anglie, silně orientovaná na ochranu svých památek a hrdá na svou historii, protestovala proti žádosti o umístění panelů na olověné střeše mistrovského anglického gotického díla a varovala před nenapravitelným poškozením „výjimečně významné budovy“.

Eliška Hřebenářová -

V roce 2015 kalifornská země strádala čtvrtým rokem sucha. Tehdejší guvernér Jerry Brown nařídil bezprecedentní snížení domácí spotřeby vody o 25 %. Farmáři, kteří spotřebují nejvíce vody, se také dobrovolně přihlásili k nařízení redukce vody, aby se vyhnuli citelnějšímu, povinnému šetření vodou v budoucnu. Brown tehdy rovněž stanovil cíl, aby stát získával polovinu energie z obnovitelných zdrojů.

Eliška Hřebenářová -

Ve víru nestabilních dodávek elektřiny jsou to právě střešní solární panely, co Libanoncům nabízí příslib normálnějšího způsobu života. Jde ovšem o řešení pouze pro ty, kteří si to mohou dovolit.

Eliška Hřebenářová -

Technologie zajišťující udržitelnou, obnovitelnou energii jsou důležité pro plnění energetických požadavků. To je životně důležité vzhledem k úloze fosilních paliv při produkci oxidu uhličitého, který je klíčovou hybnou silou změny klimatu. Obnovitelná energie roste celosvětově rychlým tempem, přičemž solární fotovoltaická energie poskytuje asi 30 % celosvětové obnovitelné energie a její množství se neustále zvyšuje.

Eliška Hřebenářová -

Nové parkoviště pro auta zaměstnanců a návštěvníků České zbrojovky v Uherském Brodě bude zastřešovat fotovoltaická elektrárna, podle zástupců skupiny ČEZ půjde o druhé největší solární parkoviště v ČR. Veškerá elektřina z instalovaných 718 panelů bude spotřebována v areálu zbrojovky, která je součástí zbrojařské skupiny Colt CZ Group SE.

V květnu vyrobily solární a větrné elektrárny v Portugalsku poprvé více než polovinu potřebné elektrické energie – alespoň to tvrdí ekologický, neziskový think-tank Ember. Rekordy přitom padaly i ve Španělsku, Finsku a Belgii. Silné solární nasazení, dovoz elektřiny ze Španělska a nižší poptávka udržely energii vyrobenou v Portugalsku z fosilních paliv na pouhých 24 % – navzdory suchem způsobenému propadu vodní energie.

Eliška Hřebenářová -

Ve vyprahlých oblastech amerického jihozápadu leží pod našima nohama neviditelný svět. Biokrusty neboli biologické půdní kůry jsou společenstva živých organismů – mezi ně patří například sinice, zelené řasy, houby, lišejníky a mechy, které tvoří tenkou vrstvu na povrchu půd v suchých a polosuchých ekosystémech.

Eliška Hřebenářová -

Počátek 20. století byl dobou uhlí a železa. Průmysl byl hlučný a špinavý a dým z hořícího uhlí se šířil široko daleko. Ve Philadelphii, jednom z průmyslových úlů na východním pobřeží USA, se situace stala neúnosnou. V roce 1904, asi 50 let před zákonem o znečišťování ovzduší v zemi (1955), vytvořili správci města vlastní nařízení pro čistší vzduch – omezovalo množství kouře v kouřovodech, komínech a na prostranstvích a trestalo pokutami ty, kteří vypouštěli zplodiny „určitého stupně temnoty“.

Eliška Hřebenářová -

Fotovoltaické elektrárny nejsou určeny jen pro novostavby. Můžete je instalovat i na starší budovy, je však třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu střechy a původní elektroinstalaci.