Landscape festival opět představí umělecko-architektonické intervence a díla renomovaných tvůrců i studentů. Interpretace jejich zásahů do vybraných lokalit nabídne nové čtení vztahů ve významných infrastrukturních uzlech Prahy. Festival se totiž vrací na nádraží, tedy tam, kde se mu podařilo v roce 2014 zahájit odborný diskurz mezi politiky, investory, urbanisty, architekty, designéry, umělci a širokou veřejností. Tentokrát se zaměří na […]

Skupina Českomoravský beton spolu s Českou betonářskou společností ČSSI a partnery tímto zve na webinář 13. ročníku Beton University. Webinář je zařazen do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT i ČKA. Webinář je zaměřen na směsné cementy, důvody zvyšování jejich podílu na trhu, nebo také na beton z recyklovaného kameniva. Bude představen systém […]

Tématem letošního 24. ročníku Designbloku bude LES. Po globálním tématu Budoucnost, které jsme zvolili v roce 2019, po zaměření na lokální výrobu s tématem Vášeň v roce 2020 a tématu Štěstí v roce 2021, jsme zvolili téma, v jehož rámci se budeme věnovat především využití přírodních materiálů, tradičním českým řemeslům a environmentálním otázkám. Les je zdrojem života. Díky rostlinám můžeme dýchat, zeleň […]

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena […]