Fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechách, podpora obnovitelných zdrojů a stavební řízení, technické detaily řešení FVE, ochrana proti bleskům, elektronika k FVE, mechanická odolnost a spolehlivost nosných konstrukcí, požární ochrana, možnosti instalací FVE na památkově chráněných budovách, aktuální dotační tituly pro fotovoltaické a bateriové systémy od SFŽP, změny v připojování nových FVE od roku 2023, komunitní […]

Teplárenské sdružení pořádá jubilejní 29. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, který se tradičně uskuteční v CLARION CONGRESS HOTEL v Olomouci ve dnech 26.–27. dubna 2023. Účastníci konference se opět mohou seznámit s novinkami, inovacemi a řadou atraktivních témat, o která nebude s přihlédnutím k turbulentnímu vývoji nejen v české, ale též evropské energetice nouze. PŘIPRAVOVANÁ TÉMATA: Strategický vývoj teplárenství v následujícím […]