Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
06 Odstranění dutin

Oprava a renovace fasády (Pracovní postup)

Jaro je ideální dobou na opravu fasád, protože zaschnutí jednotlivých vrstev vyžaduje počasí, které například v létě budeme hledat obtížněji – moc slunce čerstvé fasádě škodí a výsledná barva by mohla být, resp. pokud ke slunci nepřistoupíme zodpovědně určitě bude, lokálně rozdílně barevná.

04 Zaměření

Větraná fasáda (Pracovní postup)

Fasády jsou vystaveny slunečnímu záření, kdy teplota na vnější straně může dosáhnout až +70 °C. Při této teplotě při kontaktním zateplení některé stavební materiály degradují, sublimují a mění své vlastnosti. Rozdíl vnitřní a venkovní teploty způsobuje kondenzaci v konstrukci, která by měla probíhat na vnější straně zateplované konstrukce.

Anton Bruckner univerzita Linz Rakousko

TIGER – synonym pro práškové lakování v oblasti architektury

Práškové lakování je nejekologičtější a nejefektivnější technologií k zušlechťování a ochraně převážně kovových povrchů, které má v současné době technika k dispozici. Teplem vytvrzované barvy bez obsahu rozpouštědel se vyrábějí ve vícestupňového procesu, na jehož konci vzniká jemný prášek, který je poté nanášen pomocí elektrostatického nebo tribo aplikačního zařízení a následně při teplotách 150 – 200°C na lakovaném dílu roztaven, chemicky zesíťován a vytvrzen.