Partneři sekce:
03 Doka Midtown 2

Bednění pro tunelové dopravní stavby

Dopravní stavby nezřídka provázejí výzvy dané geografií krajiny. Široká údolí, řeky, nebo naopak skály. Všude tam je třeba zapojit umění spolupráce, invenci plánování stavby a propojit um jednotlivých týmů s kvalitním materiálem. Zejména pokud jde o tak náročné projekty, jako jsou stavby tunelů.

ICE vlak

Konzultací ke krušnohorskému tunelu se zúčastnilo 70 firem

Tržních konzultací k výstavbě přeshraničního krušnohorského tunelu na plánované vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany se zúčastnilo víc než 70 firem. Podmínky pro zadání zakázky by stát měl vyhlásit letos na jaře. Informovala o tom dnes Správa železnic. Celá trať by měla podle odhadů stát pět miliard eur (zhruba 125 miliard korun) a stavět by se měla začít kolem roku 2030.

Praha Pankrác

Pražský dopravní podnik vypíše tendr na první úsek metra D

Pražský dopravní podnik vypíše veřejnou zakázku na první část nové linky metra D, která zahrnuje přestupní stanici na Pankráci, novou stanici Olbrachtova a tunely mezi nimi. Doba výstavby má být 7,5 roku a předpokládaná hodnota zakázky činí 10,8 miliardy korun bez DPH. ČTK o tom informoval projektový manažer podniku Daniel Šabík. Smlouvu s dodavatelskou firmou chce DPP podepsat do konce června, stavba by měla začít po získání stavebního povolení v létě letošního roku. První úsek linky D má propojit Písnici s Pankrácí a má mít osm stanic. Celkové náklady se odhadují na 57 miliard korun.

Tunel skrz obec Prchalov je realizován jako plně monolitická stavba v otevřené rýze.

Tunel pod obcí Prchalov propojí Ostravu a Rožnov pod Radhoštěm

Silnice I/58 spojuje Ostravu s Rožnovem pod Radhoštěm. Jde o důležitou dopravní tepnu, která je plně vytížená, dle ŘSD ji denně využije v průměru 13 567 vozidel. Vznikající obchvat (obchvat Skotnice) ale vede přímo přes obec Prchalov. Aby dálniční přivaděč nerozdělil obec Prchalov na dvě poloviny, bude silnice vedena zčásti zářezem s protihlukovými stěnami, zčásti tunelem.

Obr. 11 Zahájení ražby ve třídě VI s vertikálně členěnou kalotou

Tunel Milochov. Předpoklad projektu a skutečnost

Tunel Milochov je součástí modernizace železniční tratě Púchov–Žilina, určené pro traťovou rychlost do 160 km/h. Jedná se o dvoukolejný jednotubusový tunel s celkovou délkou včetně hloubených portálových částí 1 861 m. Součástí tunelu je i úniková štola délky 266,5 m, která je situována přibližně v polovině tunelu kolmo k jeho ose a ústí v obci Horný Milochov.

Obr. 1 Situace předmětné oblasti

Práce speciálního zakládání při stavbě tunelů s mělkým nadložím

Tunely Strejach (délka 620 m) a Untersammelsdorf (délka 664 m) leží na nově budované železniční trati Koralmbahn, která je součástí baltsko-jaderského koridoru. Oba tunely s mělkým nadložím leží v měkkých jemnozrnných jezerních sedimentech s vysokou hladinou podzemní vody. Tunel Strejach je tunel hloubený pomocí „top-down“ metody pod ochranou stropní desky založené na svislých pilotových stěnách kombinovaných s tryskovou injektáží. Tunel Untersammelsdorf je ražen pod ochranou klenby z tryskové injektáže a pilotových stěn s velkou vzdáleností os pilot dotěsněných pomocí tryskové injektáže.

Obr. 2 Zařízení staveniště na severním portálu (zdroj: ARGE Tunel Spitzenberg + trasa BA2)

Stavba nového dálničního tunelu Spitzenberg v Německu

Článek popisuje stavbu nového dálničního tunelu Spitzenberg v Německu, ve spolkové zemi Hesensko. Tunel leží na nově budované dálnici A44, která spojí města Kassel a Eisenach. Dotčený úsek dálnice v délce přibližně 60 km je s ohledem na morfologii terénu a na směrové vedení trasy mimo obce de facto soustavou tunelových a mostních staveb s celkovými náklady cca 1 800 mil. €.

Tunelový bednicí systém byl vyvíjen v úzké spolupráci mezi stavebními firmami a společností Doka. foto Doka

Z Horního Rakouska do jižních Čech rychleji

Nedávno byl dokončen jeden z nejvýznamnějších projektů silniční výstavby v Rakousku – rychlostní silnice Mühlviertler Schnellstraße S 10, která propojila Horní Rakousko a jižní Čechy. Projekt vede kopcovitým a zvlněným terénem, takže se není co divit, že je prošpikován tunelovými stavbami. Dnes tyto tunely už slouží silniční dopravě, před rokem ale ještě zdaleka nebyly dokončeny.

Rekonstrukce tunelu Alter Kaiser Wilhelm v Německu

Rekonstrukce tunelu Alter Kaiser Wilhelm v Německu

Článek popisuje stavbu „Rekonstrukce tunelu Alter Kaiser Wilhelm“ v Německu (AKWT). Tento železniční tunel leží na trati Koblenz – Perl a jeho stáří je přibližně 140 let. Rekonstrukce spočívá v kombinaci sanace původní kamenné obezdívky a výstavby nového definitivního ostění z vyztuženého vodostavebního betonu. Profil tunelu bude zmenšen ze stávajícího dvoukolejného na profil jednokolejný. Druhá kolej je v současnosti provozována v novém, paralelně vybudovaném tunelu (NKWT), zprovozněném v dubnu 2014. Generálním zhotovitelem stavby je Subterra a.s., Praha.

Modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň

Modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň

Stavba Modernizace trati Rokycany – Plzeň, zahájená 9. srpna 2013, je součástí obnovy III. tranzitního železničního koridoru Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Mosty u Jablunkova, k níž se Česká republika zavázala v rámci mezinárodních dohod. Projekt je v souladu s koncepcí transevropských multimodálních dopravních sítí pro tuto trať definovaný rozhodnutím Evropské komise jako součást projektu 22 Athény – Sofie – Vídeň – Praha – Norimberk/Drážďany, přeshraniční větve Norimberk – Praha a je řešen v souladu se zásadami interoperability evropské železniční sítě.

Bezdrátové komunikační systémy pro lokalizaci osob a předmětů v tunelech a rozsáhlých stavbách

Bezdrátové komunikační systémy pro lokalizaci osob a předmětů v tunelech a rozsáhlých stavbách

Bezdrátové (rádiové) komunikační systémy patří v současnosti k nejdůležitějším technickým prostředkům. A to nejen proto, že zvyšují náš komfort a mobilitu, ale především proto, že jsou součástí drtivé většiny bezpečnostních a zabezpečovacích zařízení. Navíc s nástupem fenoménů IoT (Internet věcí), Smart City, Industry 4.0 nebo indoor lokalizace se zdá, že jejich význam bude nadále strmě stoupat. I proto je důležité, aby v každé fázi projektu nové stavby nebo její rekonstrukce bylo uvažováno právě o dostupnosti rádiových služeb a jejich bezchybném fungování.