Partneři sekce:
Řešení portálů Jarovského a Malešického tunelu, návrh lávky přes Českobrodskou a sportoviště

Dokončení městského okruhu v Praze: Dopravní stavba citlivá k okolí

Stále ještě u nás není běžnou praxí, aby se na přípravě projektu dopravní stavby spolupodílel tým architektů, urbanistů a krajinářských architektů. Dokončení Městského okruhu v Praze představuje příklad komplexního přístupu k projektu s cílem co nejlépe začlenit dopravní stavbu do struktury města.

06 tunelový komplex Blanka před uvedením do provozu

Nový tunel v Praze. Projekt vyjde městskou kasu na více než 300 miliónů

Projekt silničního tunelu v pražském Hloubětíně pod Kbelskou ulicí mezi křižovatkami s Poděbradskou a Kolbenovou ulicí vyjde magistrát na 346,54 milionu korun. Pro město ho vypracuje konsorcium Společnost Satra-Pragprojekt-Valbek-Hloubětínský tunel, kterou vede firma Satra.

Olbrachtova se už hloubí. Praha pokračuje ve výstavbě linky metra D

V Praze poblíž křižovatky ulic Na Strži a Olbrachtova bylo zahájeno hloubení jámy pro plánovanou stanici metra D Olbrachtova. Podle ředitele DPP Petra Witowského již dělníci od zahájení prací na stavbě úseku mezi Pankrácí a Olbrachtovou zhruba před sedmi měsíci vyrazili asi kilometr tunelů a podnik utratil miliardu z celkových nákladů 14,5 miliardy korun. Nová linka povede z Pankráce do Písnice, začít fungovat má koncem roku 2029.

Tunel pod Zlínem

Tunel v centru. Zlín chce schovat auta pod zem, na povrchu má být pěší zóna

Vybudování čtyř pruhového silničního tunelu pod částí třídy Tomáše Bati, který by zklidnil centrum Zlína, je technicky možné. Hloubený tunel o délce 1,1 kilometru by bylo reálné postavit za čtyři roky. Vyplývá to ze studie proveditelnosti tohoto záměru, kterou obdržela zlínská radnice od zpracovatele AFRY CZ.

03 Doka Midtown 2

Bednění pro tunelové dopravní stavby

Dopravní stavby nezřídka provázejí výzvy dané geografií krajiny. Široká údolí, řeky, nebo naopak skály. Všude tam je třeba zapojit umění spolupráce, invenci plánování stavby a propojit um jednotlivých týmů s kvalitním materiálem. Zejména pokud jde o tak náročné projekty, jako jsou stavby tunelů.

Celkový pohled na staveniště

Kabelový tunel Karlín – geotechnický monitoring stavby

Pečlivě připravený geotechnický monitoring a realizační dokumentace ražby kabelového tunelu Karlín eliminovaly maximální měrou potenciální rizika vznikající při činnosti prováděné hornickým způsobem.

ICE vlak

Konzultací ke krušnohorskému tunelu se zúčastnilo 70 firem

Tržních konzultací k výstavbě přeshraničního krušnohorského tunelu na plánované vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany se zúčastnilo víc než 70 firem. Podmínky pro zadání zakázky by stát měl vyhlásit letos na jaře. Informovala o tom dnes Správa železnic. Celá trať by měla podle odhadů stát pět miliard eur (zhruba 125 miliard korun) a stavět by se měla začít kolem roku 2030.

Praha Pankrác

Pražský dopravní podnik vypíše tendr na první úsek metra D

Pražský dopravní podnik vypíše veřejnou zakázku na první část nové linky metra D, která zahrnuje přestupní stanici na Pankráci, novou stanici Olbrachtova a tunely mezi nimi. Doba výstavby má být 7,5 roku a předpokládaná hodnota zakázky činí 10,8 miliardy korun bez DPH. ČTK o tom informoval projektový manažer podniku Daniel Šabík. Smlouvu s dodavatelskou firmou chce DPP podepsat do konce června, stavba by měla začít po získání stavebního povolení v létě letošního roku. První úsek linky D má propojit Písnici s Pankrácí a má mít osm stanic. Celkové náklady se odhadují na 57 miliard korun.

Tunel skrz obec Prchalov je realizován jako plně monolitická stavba v otevřené rýze.

Tunel pod obcí Prchalov propojí Ostravu a Rožnov pod Radhoštěm

Silnice I/58 spojuje Ostravu s Rožnovem pod Radhoštěm. Jde o důležitou dopravní tepnu, která je plně vytížená, dle ŘSD ji denně využije v průměru 13 567 vozidel. Vznikající obchvat (obchvat Skotnice) ale vede přímo přes obec Prchalov. Aby dálniční přivaděč nerozdělil obec Prchalov na dvě poloviny, bude silnice vedena zčásti zářezem s protihlukovými stěnami, zčásti tunelem.

Obr. 11 Zahájení ražby ve třídě VI s vertikálně členěnou kalotou

Tunel Milochov. Předpoklad projektu a skutečnost

Tunel Milochov je součástí modernizace železniční tratě Púchov–Žilina, určené pro traťovou rychlost do 160 km/h. Jedná se o dvoukolejný jednotubusový tunel s celkovou délkou včetně hloubených portálových částí 1 861 m. Součástí tunelu je i úniková štola délky 266,5 m, která je situována přibližně v polovině tunelu kolmo k jeho ose a ústí v obci Horný Milochov.

Gotthardský tunel Gähler und Partner AG 1

Jaký software pro projektování?

Když přijde čas vybrat nový software pro 3D modelování, je snadné nechat se ohromit spoustou možností a funkcí. Které funkce jsou ovšem důležité a co je potřebné pro každodenní práci?

Obr. 1 Situace předmětné oblasti

Práce speciálního zakládání při stavbě tunelů s mělkým nadložím

Tunely Strejach (délka 620 m) a Untersammelsdorf (délka 664 m) leží na nově budované železniční trati Koralmbahn, která je součástí baltsko-jaderského koridoru. Oba tunely s mělkým nadložím leží v měkkých jemnozrnných jezerních sedimentech s vysokou hladinou podzemní vody. Tunel Strejach je tunel hloubený pomocí „top-down“ metody pod ochranou stropní desky založené na svislých pilotových stěnách kombinovaných s tryskovou injektáží. Tunel Untersammelsdorf je ražen pod ochranou klenby z tryskové injektáže a pilotových stěn s velkou vzdáleností os pilot dotěsněných pomocí tryskové injektáže.

Obr. 2 Zařízení staveniště na severním portálu (zdroj: ARGE Tunel Spitzenberg + trasa BA2)

Stavba nového dálničního tunelu Spitzenberg v Německu

Článek popisuje stavbu nového dálničního tunelu Spitzenberg v Německu, ve spolkové zemi Hesensko. Tunel leží na nově budované dálnici A44, která spojí města Kassel a Eisenach. Dotčený úsek dálnice v délce přibližně 60 km je s ohledem na morfologii terénu a na směrové vedení trasy mimo obce de facto soustavou tunelových a mostních staveb s celkovými náklady cca 1 800 mil. €.

Tunelový bednicí systém byl vyvíjen v úzké spolupráci mezi stavebními firmami a společností Doka. foto Doka

Z Horního Rakouska do jižních Čech rychleji

Nedávno byl dokončen jeden z nejvýznamnějších projektů silniční výstavby v Rakousku – rychlostní silnice Mühlviertler Schnellstraße S 10, která propojila Horní Rakousko a jižní Čechy. Projekt vede kopcovitým a zvlněným terénem, takže se není co divit, že je prošpikován tunelovými stavbami. Dnes tyto tunely už slouží silniční dopravě, před rokem ale ještě zdaleka nebyly dokončeny.