Partneři sekce:
04 Dokončení konstrukce

Sádrokarton v kostce: Opláštění střešního okna (pracovní postup)

Na konstrukce použité pro opláštění podkroví jsou kladeny nároky jako na konstrukce oddělující interiér od exteriéru (např. na obvodové stěny). Mj. tedy musí zajistit tepelnou a akustickou pohodu, ochranu proti atmosférickým vlivům a požáru. Z hlediska energetické náročnosti je účelné izolovat střechu nad celou dispozicí objektu.

FUTCHBT

Správná výměna starých oken za nová (pracovní postup)

Na otvorové výplně budov, tedy na okna a dveře, klademe stále větší požadavky. Ale ani okno s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi nebo protihlukovou úpravou nezajistí očekávaný výsledek, pokud není správně provedená také montáž.

Aplikace pásek

Montáž oken – správný postup v případě novostavby i rekonstrukce

Na otvorové výplně budov, tedy na okna a dveře, jsou kladeny stále větší požadavky. Ale ani okno s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi nebo protihlukovou úpravou nezajistí očekávaný výsledek, pokud není správně provedená také montáž. Přitom se o montáži oken často mluví jako o něčem jednoduchém, co zvládne téměř každý zručnější člověk. Opak je pravdou.

Probíhající výměna oken

Bezpečná výměna oken

Stále ještě existuje řada oken ve starších domech, která již překročila svou dobu životnosti a čeká je výměna. Je to způsobeno zejména jejich nedostatečnou údržbou. Snižování tepelných ztrát spojené s výměnou oken je sice chvályhodné, ale nesmíme tím současně omezit dostatečné větrání. Požadované hygienické minimum na větrání by mělo být zajištěno i u nových oken zejména přirozeným způsobem větrání.

Předsazený systém illbruck 2

Okno v prostoru tepelné izolace

Jestliže před deseti lety bylo vyložení okna do prostoru tepelné izolace technickou kuriozitou, dnes se z tohoto způsobu umístění otvorové výplně stala téměř rutinní záležitost. Rostoucích požadavků na efektivnější utěsnění otvorové výplně ve stavbě a co největší snížení tepelných mostů se chytla celá řada výrobců a tak vznikla různá řešení a systémy předsazených oken – od certifikovaných a laboratorně vyzkoušených až po laciné „garážové“ sestavy, o jejichž funkčnosti můžeme spíše pochybovat.

Nové fasádní fólie ME210 a ME220 v samolepicím provedení vycházejí vstříc stále častějším požadavkům realizačních firem na rychlou, jednoduchou a efektivní manipulaci s minimálním rizikem chybovosti

Nestárnoucí klasika v samolepicím provedení

Trvalou jistotou v oblasti utěsňování připojovacích spár s vysokou dilatací jsou již delší dobu EPDM fólie illbruck ME210 (verze pro interiér) a illbruck ME220 (verze pro exteriér). Oblibu si získaly především díky výtečné odolnosti vůči povětrnostním vlivům včetně UV záření, mechanické odolnosti a skvělé zpracovatelnosti.

Realizaci plastových oken

Krok za krokem: Jak probíhá montáž plastových oken

Při realizaci plastových oken je kromě samotného výrobku, který musí být kvalitní, klíčová právě jejich montáž, která ve výsledku ovlivňuje nejen celkový dojem z nových oken, ale i dlouhodobou bezproblémovou funkčnost, tepelné ztráty nebo třeba průniky vlhkosti. A proto, i když jste si vybrali prověřenou firmu s dobrými referencemi a kvalitní výrobky přímo od výrobce, se vám vyplatí mít představu o tom, jak by správná montáž plastových oken měla probíhat a také jak se na ni co nejlépe připravit.

Velmi jednoduchá instalace nosných rámů na zdivo jen pomocí lepení a pojistného kotvení 2

Osazení okna do prostoru tepelné izolace: jak na to?

Když se v Česku začalo zateplovat, měla v té době tepelná izolace tloušťku pět centimetrů. Bylo to před dvaceti lety a nikdo si nepomyslel, že za další dvě dekády se bude stavba obalovat téměř třikrát silnějším izolantem.

Instalace okna do prostoru tepelné fasádní izolace

Instalace okna do prostoru tepelné fasádní izolace

Při plánování stavby pro nízkoenergetický nebo pasivní standard, kde jsou podmínkou silné fasádní izolace, je nutné řešit, jak situovat okno, aby byl zachován jeho přirozený vzhled v konečné fasádě.

Kvalitní utěsnění připojovací spáry při instalaci oken

Kvalitní utěsnění připojovací spáry při instalaci oken

Správné zabudování okna do otvoru je nejdůležitějším a zároveň i nejvíce podceňovaným úkonem v celém procesu prodeje okna. Nízká kvalitativní úroveň montáže otvorových výplní je reálným obrazem dnešního českého stavebnictví, byť se jedná z globálního pohledu pouze o detail.

Montáž oken konečně s vlastní prováděcí normou

Montáž oken konečně s vlastní prováděcí normou

Roky dohadů o správné montáži otvorových výplní definitivně končí. 1. května vešla v platnost nová a historicky první prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.

Správná montáž okna

Správná montáž okna

Montáž okna by měla probíhat dle platných předpisů. Nezřídka tomu tak není, o čemž pojednává i text předního odborníka na tuto problematiku Richarda Čemuse ze společnosti Tremco Illbruck. Nejen kvůli tomu, že reflektuje své osobní dlouholeté zkušenosti s montáží a montážníky, ponecháváme text „v původním znění“.

Detekce a eliminace vad vzniklých při montáži okenních rámů

Detekce a eliminace vad vzniklých při montáži okenních rámů

Metoda termovize je bezkontaktní měření intenzity infračerveného záření na povrchu předmětů. Pro měření tohoto záření se používá termokamera. Výsledkem měření je termogram neboli digitální obraz teplotního pole. V tomto obrazu je každé teplotě přiřazena barva. Čím je barevný odstín tmavší, tím je povrchová teplota nižší, a naopak, čím je světlejší, tím je povrchová teplota vyšší.

Vybrané technické vlastnosti oken, analýza způsobů osazení

Vybrané technické vlastnosti oken, analýza způsobů osazení

Okna a prosklené konstrukce jsou součástí téměř každé stavby. Možností, jaká okna pro stavbu zvolit, je nepřeberné množství a k výběru toho nejvhodnějšího pro danou stavbu je potřeba znát tuto problematiku co nejvíce. Nejčastěji uváděnými a porovnávanými bývají obvykle vlastnosti úzce související s tepelnou technikou.