Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité. Proto klademe důraz na jejich ochranu.

V souvislosti s ochranou osobních údajů fyzických osob nabylo 25.5.2018 účinnosti nařízení EÚ (v angličtině General Data Protection Regulation, ve zkratce GDPR), jakož i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto předpisy zvyšují úroveň ochrany osobních údajů.

Kdo jsme?

Společnost Jaga Media s.r.o. se sídlem na Pražské 18, 102 00 Praha – Hostivař 10, IČO: 27076695, je předním vydavatelem periodických a neperiodických publikací z oblasti stavebnictví a bydlení v České republice. Vydavatelství vzniklo v roce 2003 v důsledku rozšíření působnosti slovenského vydavatelství do České republiky. Zabývá se produkcí knižních publikací a časopisů. Tematicky se orientuje na již zmíněnou oblast stavebnictví, architekturu, development, realizaci staveb a TZB, v segmentu populárních médií také na bydlení, styl, design a zahradu. Kromě printových produktů společnost provozuje i internetové portály aktualizované na denní bázi, a to www.asb-portal.cz, www.homebydleni.cz  a www.receptyprimanapadu.cz. Kompletní aktuální nabídku printových produktů JAGA MEDIA si můžete prohlédnout na stránce www.jagamedia.cz.

Jak přicházíme do styku s Vašimi osobními údaji

S Vašimi osobními údaji přicházíme do styku zpravidla tak, že nám tyto poskytujete, ať už v souvislosti s koupí zboží nebo služby od nás (např. předplatné Vámi zvoleného titulu), účastí na námi organizované spotřebitelské soutěži nebo v souvislosti s naším obchodním vztahem nebo jiným smluvním vztahem.

Proč pracujeme s Vašimi osobními údaji?

Naším cílem je poskytovat vám zajímavý mediální obsah a atraktivní služby. Abychom Vám tyto dokázali poskytovat, ať už jste náš předplatitel, účastník spotřebitelské soutěže, zaměstnanec nebo obchodní partner, Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém je to nezbytné, abychom Vám dokázali dodat kvalitní zboží nebo službu, nebo abychom si mohli splnit svou smluvní povinnost vůči Vám.
Ať už na základě oprávněného zájmu, nebo Vašeho souhlasu, zpracováváme osobní údaje i na účely marketingu a na monitorování a analyzování Vaší činnosti na našich stránkách v souvislosti s užíváním našich online služeb.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme Vaše osobní údaje jen v nezbytném rozsahu, a to jen v rozsahu nezbytném pro daný účel zpracování.

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen na nezbytnou dobu trvání účelu zpracování, která může být různá v závislosti na charakteru účelu zpracování.

Podmínky ochrany osobních údajů

Podle Nařízení GDPR jsme upravili podmínky ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici v níže uvedených dokumentech: