ASB Články na tému

balkon

Výrazným prvkem na bytových domech jsou lodžie a balkony. A právě lodžie a balkony a především pak jejich pojetí a barevnost umí posunout celkový dojem z domu na docela jinou úroveň. Vzhled je ale přitom jenom jedním z mnoha důležitých požadavků, které musí výplň zábradlí splňovat.

Balkónové parapety nemusí být pouze vyzděné a nemusí být ani součástí betonové monolitické konstrukce. Tato řešení jsou totiž vzhledem k mokrému procesu zbytečně zdlouhavé, nákladné a ještě mohutná konstrukce snižuje vlastní prostor balkónu.

Častým problémem bytů v panelových, bytových domech je nedostatek prostoru na úzkých lodžiích. Řešením mohou být balkonové konstrukce, které se zavěsí či předsadí před lodžii, a tak její plochu zvětší.

Velká terasa náležící k bytu v bytovém domě výrazně rozšiřuje užitnou plochu bytu a zejména v letním období vytváří zcela jiný komfort bydlení. Jedná se však o jednu z nejnáročnějších obalových konstrukcí domu. Jsou na ni kladeny požadavky jak z hlediska provozu a estetiky, tak z hlediska izolačních funkcí. 

Lodžie, terasy a balkonové konstrukce představují v rámci budov místa nejvíce vystavená působení povětrnostních vlivů. Proto je potřeba při rekonstrukci zabezpečit takovou skladbu podlahových vrstev, která zabrání degradaci konstrukce. Jednotlivé vrstvy přitom musejí být vzájemně kompatibilní, což lze nejjednodušeji zabezpečit použitím uceleného balkonového systému od jednoho výrobce.

Balkony, lodžie a terasy jsou vystaveny různým povětrnostním vlivům a představují jednu z nejrizikovějších oblastí v rámci celé stavby. Musí splňovat různé technické požadavky, včetně vzájemné kompatibility jednotlivých vrstev. K odstranění tepelných mostů je užitečné balkon, lodžii či terasu zateplit vhodným tepelněizolačním systémem, jenž by zároveň plnil i hydroizolační funkci.

Plánujete zateplení vašeho domu? Chcete mít spolehlivě ochráněna všechna místa proti úniku tepla? Značka PCI jako leader na trhu stavební chemie v Evropě a přední dodavatel zateplovacích systémů, nabízí řešení zateplení pro všechny detaily staveb včetně těch nejexponovanějších, jakými jsou balkóny a lodžie.

Dlažba na balkoně musí něco vydržet. Bude vystavena slunci, ale také dešti a mrazu. Aby byla opravdu odolná, vyplatí se nejen zvolit správný postup pokládky, ale také vhodnou skladbu materiálů, které jsou vzájemně kompatibilní.

Balkony a terasy jsou citlivým místem stavební konstrukce, zejména kvůli složitým konstrukčním detailům jsou často zdrojem tepelných mostů a s tím spojených rizik. Na trhu je mnoho různých druhů izolací, které tento problém dokáží řešit, ale jen jedna jej dokáže vyřešit při minimálním nárůstu tloušťky konstrukce.

Značka PCI přináší v letošním roce na český trh přelomovou novinku ve formě naprosto nového přístupu dodavatele stavební chemie vůči svým profesionálním partnerům.

Při realizaci balkonové hydroizolace a následném uložení dlažby je nutné dodržet přesný technologický postup. Začínáme přípravou podkladu, tedy jeho penetrací – křemičitým adhezním můstkem. Penetrační nátěr se nanáší na čistý podklad pomocí válečku. Při jeho aplikaci dbáme na to, aby pokryl celou plochu. Do rohů, kde nátěr není možné nanést válečkem, jakož i na plochu budoucího soklu se aplikuje pomocí štětce. Po nanesení se musí nechat zaschnout. Doba schnutí se pohybuje v rozpětí dvou až tří hodin, v závislosti na teplotě okolního prostředí.

Terasy a balkony patří k nejexponovanějším konstrukcím stavby. Jejich odolnost a kvalitu aplikace prověřují denně se měnící klimatické podmínky. Kvalitu a komplexnost stavebních materiálů musí při realizaci těchto konstrukcí podporovat i precizní dodržování technologických předpisů.

Nekvalitně přilepená dlažba nebo průsak vody patří mezi časté příčiny rekonstrukce balkonů a teras. Klimatické podmínky denně prověřují kvalitu stavebních materiálů i důslednost práce zhotovitelů na těchto exponovaných konstrukcích. Dodržování správného technologického postupu a vhodné skladby materiálů se vyplatí. Nedostatečná kvalita výrobků a nedbalost se projeví již velmi brzo po rekonstrukci.

Jedním z největších dědictví z období socializmu jsou panelové domy se všemi jejich nedokonalostmi. Ty vyplou­vají s postupujícím časem stále výrazněji na povrch. K závažnějším vadám patří statické poruchy lodžií a balkonů. Diagnostika a včasná sanace může zabránit jejich postupné degradaci.