Partneři sekce:

Osm kroků pro (staro)nový balkon

Osm kroků pro (staro)nový balkon

Dlažba na balkoně musí něco vydržet. Bude vystavena slunci, ale také dešti a mrazu. Aby byla opravdu odolná, vyplatí se nejen zvolit správný postup pokládky, ale také vhodnou skladbu materiálů, které jsou vzájemně kompatibilní.

Při rekonstrukci balkonu je nutné odstranit starou keramickou dlažbu, často také spádový beton pod ní, popřípadě provést i opravu nosné konstrukce balkonu. Nezapomeňte, že před pokládkou dlažby musí být povrch podkladní konstrukce pevný, soudržný, zbavený starých nátěrů, vosků, mastnoty, prachu a dalších nečistot. Kromě stavební chemie RAKO SYSTEM uvedené v dalším postupu budete potřebovat i keramickou dlažbu a tzv. keramické balkonové tvarovky. Tyto přelivové keramické prvky umisťované na hranu balkonu jsou s ohledem na životnost balkonu výhodné, protože mají při teplotních změnách povrchu stejnou roztažnost jako dlažba, na rozdíl např. od oplechování.

01 | Penetrace podkladu
Betonovou nosnou konstrukci opatříme penetrací, která uzavře savý povrch podkladní konstrukce. Vhodný je penetrační nátěr RAKO PE 202. Výrobek ředíme dle návodu, přibližně v poměru 1 : 3. RAKO PE 202 účinně zpevní povrch podkladu.

02 | Tvorba spádového klínu
Spádový klín lze snadno vytvořit s využitím vyrovnávacího potěru, například moderního cementového potěru s vlákny RAKO OV 30 (s přídavkem zušlechťující emulze RAKO EM 10 dle návodu). Materiál RAKO OV 30 je vhodný pro spádované podlahy od 5 do 100 mm. Potěr je pochozí již po 3 dnech, dlažbu lze položit nejdříve za 14 dní. Spád podlahové konstrukce musí činit minimálně 2 %, aby voda z povrchu dobře odtékala.

03 | Hydroizolace
Na vyspádovanou plochu balkonu, včetně čelních stran, provádíme izolaci. Využít lze jednosložkovou flexibilní hydroizolační stěrku proti tlakové vodě RAKO SE 6. Nanáší se ve dvou vrstvách v celkové tloušťce minimálně 2 mm. Interval mezi jednotlivými vrstvami by měl činit minimálně 4 hodiny.

04 | Aplikace těsnicí pásky
Do místa styku podlahy se stěnou vložte do izolační vrstvy bandážní a těsnicí pásku RAKO SE 5 minimálně šířky 100 mm. Těsnicí páska musí být vlepena celoplošně do hydroizolace. Oboustranně kašírovaná páska je určena pro přemostění a utěsnění napojení mezi podlahou a stěnou.  Pokládka keramické dlažby je možná, až když vyzraje izolační stěrka, což je přibližně po 1–3 dnech. Stěrka se nesmí aplikovat při přímém slunečním svitu! Při vysychání chraňte stěrku před deštěm.

05 | Lepidlo
Pro montáž dlaždic včetně balkonových tvarovek využijte flexibilní lepicí tmel třídy C2TES1 – jde o lepidla s vysokou příčnou deformací a přídržností. Vhodné je například profi cementové lepidlo RAKO AD 530 s prodlouženou dobou otevřeného času. Lepení se doporučuje provádět dvoukontaktně, metodou Buttering & Floating, kdy se lepidlo nanáší na dlaždici i na podklad. Spotřeba lepidla se pohybuje cca na úrovni 4,5-5 kg/m2.

06 | Balkonové tvarovky
Kromě keramické dlažby využijte na jejím okraji i keramické balkonové tvarovky. Mohou mít stejný či podobný odstín jako dlažba, často se využívá také kontrastních odstínů, což působí zajímavě.  Při pokládce se vyvarujte přímého oslunění. Mohlo by dojít k přeschnutí povrchu lepidla, což způsobí omezený kontakt dlažby s podkladem.

07 |  Spárování
Plošné spárování včetně spárování tvarovek provádíme nejlépe vodoodpudivou a vodotěsnou hmotou. Vhodná pro tento účel je například superflexibilní rychleschnoucí spárovací hmota RAKO GFS třídy CG2WAS1 s příměsí skelných vláken. Tento materiál byl vyvinut, testován a certifikován speciálně pro balkonovou přelivovou tvarovku do systému RAKO SYSTEM – BALKON. Spotřeba spárovací hmoty je cca 0,4 – 0,8 kg/m2. U balkonů a teras vystavených povětrnostním vlivům dodržujte šířku spáry minimálně 5 mm.

08 | Dilatační spáry
U balkonů do velikosti cca 4 m2 není nutné realizovat plošné dilatace. U větších ploch se dilatace provádí po cca 3 m (přesný rozměr by měl odpovídat dvojnásobku hloubky balkonu). Obvodovou dilataci v místě styku stěny s podlahou je však nutné provést vždy. Dilatace se s ohledem na umožnění pohybu v přechodové spáře provádí pomocí podkladního separačního provazce RAKO PES a trvale pružného polyuretanového tmelu RAKO SAB.

09 | Dokončení, úklid
Na postavební úklid lze použít profesionální čisticí prostředek RAKO CL 802. Přípravek z řady RAKO SYSTEM pro důkladné čištění obkladů a dlažeb si snadno poradí s cementovými zbytky, ale i s cementovými závoji, hořečnatými a minerálními usazeninami. Odvod vody stačí řešit pouhým přelivem alespoň na jedné straně, bez nutnosti použít okapové svody.

10 | Sloupky
Sloupky zábradlí kotvíme vždy mimo keramický obklad, abychom nenarušili hydroizolaci v ploše balkonu. Zábradlí lze kotvit z bočních stran balkonu, odkud voda stéká rychle a nedostane se tak do podkladu, jako na vodorovné konstrukci. Další variantou je kotvení do fasády, pak o povrch dlažby balkonu opírá jen „nožička“. Toto řešení je běžné u panelových domů

Podrobnosti o opravách starších balkonů najdete v sekci Systémová řešení v katalogu RAKO SYSTEM a na www.rakosystem.cz.

Co budete potřebovat

  • univerzální penetrační nátěr PE 202
  • samonivelační hmota sádrová OV 30
  • jednosložková hydroizolační stěrka SE 6
  • těsnicí páska SE 5
  • profesionální flexibilní lepidlo AD 530
  • superflexibilní spárovací hmota GFS
  • separační provazec PES
  • polyuretanový tmel SAB
  • Čistič pro postavební úklid a odstranění cementových a vápenných zbytků CL 802

Novou dlažbu není vhodné pokládat na dlažbu původní. I když původní keramická dlažba může vypadat nepoškozeně, skrývají se pod ní zpravidla dutá místa, případně jiné vady.

Separační provazec zamezí nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry a zajistí její přesnou tloušťku. Díky provazci zajistíme dlouhou životnost pružné spáry bez vzniku trhlin.

Pro pokládku na balkonech se hodí světlé odstíny dlažeb, které jsou oproti tmavým barvám méně tepelně namáhány. Toto tepelné namáhání vytváří pnutí mezi keramikou a podkladem a může vést ke vzniku poruch v konstrukci.

TEXT + FOTO: LASSELSBERGER

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.