Balkónové konstrukce

Balkónové konstrukce s deskami CETRIS®

Balkónové parapety nemusí být pouze vyzděné a nemusí být ani součástí betonové monolitické konstrukce. Tato řešení jsou totiž vzhledem k mokrému procesu zbytečně zdlouhavé, nákladné a ještě mohutná konstrukce snižuje vlastní prostor balkónu.

Lepší a modernější provedení, používané zejména v Rakousku a Německu, spočívá v použití systémového balkónového parapetu z montované konstrukce. Nosným prvkem jsou ocelové sloupky – konzoly, které jsou kotvené ke stropní konstrukci balkónu.

Samotná výplň je z cementotřískových desek CETRIS® BASIC tloušťky 40 mm. Na deskách je po osazení u uchycení oboustranně proveden kontaktní zateplovací systém s 30 milimetrovou izolační deskou. Výplň je možné kombinovat s dalšími alternativními materiály – zábradlí ze skla, oceli apod.

Balkónové konstrukce s cementotřískovými deskami CETRIS® BASIC

Výsledný balkónový parapet při tloušťce do 120 mm tak poskytuje dostatečnou mechanickou odolnost. V porovnání s prefabrikovanými betonovými prvky výrazně méně zatěžuje stropní konstrukci.

Systémové balkónové konstrukce s cementotřískovými deskami CETRIS® BASIC jsou odzkoušeny i na účinky požáru. Při testu ve zkušebně FIRES Batizovce, který proběhl letos v září, nedošlo k porušení celistvosti ani izolační schopnosti po dobu 120 minut.

Více informací o deskách CETRIS® najdete na www.cetris.cz