Obnova starého balkonu bez zateplení
Galerie(9)

Obnova starého balkonu bez zateplení

Partneři sekce:

Lodžie, terasy a balkonové konstrukce představují v rámci budov místa nejvíce vystavená působení povětrnostních vlivů. Proto je potřeba při rekonstrukci zabezpečit takovou skladbu podlahových vrstev, která zabrání degradaci konstrukce. Jednotlivé vrstvy přitom musejí být vzájemně kompatibilní, což lze nejjednodušeji zabezpečit použitím uceleného balkonového systému od jednoho výrobce.

Jedno z největších rizik představuje u balkonových konstrukcí pronikající vlhkost. U rekonstrukcí, v jejichž rámci není nutné balkon zateplit, je vhodné zvolit kontaktní balkonový systém se spádovou vrstvou vytvořenou spádovým betonovým potěrem. Ten se nanáší na podkladový beton ošetřený základním penetračním nátěrem. Pronikání vlhkosti do takto realizovaného podkladu brání především vrstva z hydroizolační stěrky.

Aby byla zabezpečena její bezchybná funkčnost, je nutná i správná aplikace systémového příslušenství, tj. těsnicích pásek, okapových profilů apod. Nejprve je třeba odstranit staré nášlapné vrstvy až po nosnou konstrukci. Před nanášením spádového potěru je třeba, aby byl podklad pevný, nosný, bez prachu a oddělujících se zbytků nátěrů či jiných částic.

Nesmí být vodoodpudivý. Očištěný podklad se ošetří penetračním nátěrem, aby se předešlo případným problémům s nasákavostí. Následně se aplikuje spádový potěr. Tloušťka jedné vrstvy by se měla pohybovat od 10 do 40 mm, u větších tlouštěk se doporučuje dvouvrstvá aplikace s technickou přestávkou přibližně dvanáct hodin. Čerstvá betonová směs se po nanesení zhutní a urovná latí.

Potěr má být od okolních konstrukcí oddělen pružnými okrajovými dilatačními páskami. Vyzrálá spádová vrstva se natře penetračním nátěrem a během realizace první vrstvy hydroizolační stěrky se po obvodu balkonové konstrukce osadí balkonový profil. K utěsnění styků podlaha/stěna, resp. dilatačních spár v podkladu, se použije hydroizolační páska.

První vrstva hydroizolace má být silná maximálně 1 mm. Místo styku první vrstvy hydroizolační stěrky a okapového profilu se překryje butylkaučukovou samolepicí páskou, která upevní a utěsní balkonový profil. Po přibližně dvou hodinách se celoplošně nanese druhá hydroizolační vrstva.

Celková tloušťka obou vrstev musí být minimálně 2 mm, přičemž druhá vrstva musí celoplošně (včetně těsnicích a balkonových pásek) zakrývat první. Po čtyřiadvaceti hodinách se nalepí dlažba. Lepicí malta se přitom nanáší na podklad i na rubovou stranu obkladového prvku (metoda „buttering-floating“). Po osmačtyřiceti hodinách se dlažba vyspáruje, diagonálním pohybem gumové stěrky se do spár aplikuje spárovací hmota.

01 | Odstranění nášlapných vrstev
Z balkonu se odstraní všechny původní nášlapné vrstvy vč. nesoudržných částí podkladu.

02 | Ošetření penetračním nátěrem
Na takto očištěný podklad zbavený prachu a jiných nežádoucích částic či starých nátěrů se nanese základní penetrační nátěr.

03 | Spádová vrstva
Ze spádového betonu se vytvoří spádová vrst­va s tloušťkou 15–80 mm. Čerstvá betonová směs se po nanesení zhutní a urovná latí.

04 | Penetrace a utěsnění
Vyzrálá spádová vrstva se po vyzrání natře základním nátěrem. Během realizace první vrstvy hydroizolační stěrky se na volném konci balkónové konstrukce osadí balkonový profil. K utěsnění styků podlaha/stěna, resp. dilatačních spár v podkladu, se použije hydroizolační páska.

05 | První vrstva hydroizolační stěrky
Zubovým hladítkem se rovnoměrně nanese první vrstva hydroizolační stěrky.

06 | Utěsnění balkonového profilu
Místo styku první vrstvy hydroizolační stěrky a okapového profilu se překryje butylkaučukovou samolepicí páskou, která upevní a utěsní balkonový profil.

07 | Druhá hydroizolační vrstva
Po přibližně šesti hodinách se celoplošně nanese druhá hydroizolační vrstva. Celková tloušťka obou vrstev musí být minimálně 2 mm, přičemž druhá vrstva musí první zakrývat úplně (včetně těsnicích a balkonových pásek).

08 | Lepení dlažby
Po čtyřiadvaceti hodinách se kombinovanou metodou lepení „buttering-floating“ nalepí dlažba a po dalších čtyřiadvaceti hodinách se vyspáruje.

09 | Spárování dlažby
Směs se do spár vtlačí diagonálním pohybem gumové stěrky. Po přibližně pěti až patnácti minutách se spárovaný povrch umyje čistou vodou a měkkou houbou. Po vysušení spár se z povrchu dlažby setře čistou vodou cementový film.

NEPŘEHLÉDNETE

OSM KROKŮ PRO (STARO)NOVÝ BALKON

Co budete potřebovat

Systém Baumit Baumacol

 • Penetrační nátěr
  Baumit Grund
  spotřeba: přibližně 0,15 kg/m2, plastový kanystr, 5 a 25 kg, 
  Baumit SuperGrund
  spotřeba: přibližně 0,15 kg/m2, plastový kbelík, 5 kg            
 • Hydroizolační stěrka
  Baumit Baumacol Protect
  spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2/mm tloušťky, papírový pytel 18 kg            
 • Lepicí malta
  Baumit Baumacol FlexTop
  spotřeba: přibližně 3 kg/m2, papírový pytel 25 kg                
  nebo
  Baumit Baumacol FlexTop Speed
  spotřeba: přibližně 3 kg/m2, papírový pytel 25 kg                
 • Spádová vrstva
  Baumit FlexBeton
  spotřeba: přibližně 18 až 20 kg/m2/cm, papírový pytel, 25 kg        
 • Dilatační páska
  Baumit Okrajová dilatační páska PE
  tloušťka: 5 a 10 mm, výška: 100 a 120 mm, délka: 25 a 50 bm,    
 • Okapový profil
  Baumit Balkonový profil
  tloušťka: 0,6 mm, délka: 2 m, balení: 30 ks à 2 m,
 • Samolepicí páska
  Baumit Balkonová páska
  šířka: 100 mm, délka 25 m, kotouč                        
 • Těsnící páska
  Hydroizolační páska
  šířka: 100 mm, role 10 a 50 bm
  Hydroizolační páska – roh vnější
  Hydroizolační páska – roh vnitřní
 • Trvale pružný polyuretanový tmel
  Baumit Baumacol Polyurethane
 • Spárovací materiál
  Baumit Baumacol PremiumFuge
  spotřeba: 0,5 až 0,9 kg/m2 (podle typu obkladu), plastový kbelík 2 a 5 kg a papírový pytel 20 kg
 • Nářadí
  sbíječka
  váleček
  elektrická míchačka s nízkými otáčkami
  zubová stěrka
  zednická lžíce
  gumová stěrka
  houba
  plastová nádoba
  gumové kladivo

Informace o materiálech:

 • spádový beton na vytvoření kontaktních potěrů s proměnlivou tloušťkou,
 • flexibilní jednosložková hydroizolační stěrka pro vnější i vnitřní použití.

Spádový potěr na velkých plochách

Pokud spádový betonový potěr aplikujete na velké terasy, případně jiné plochy (více než 16 m2, délka jedné strany více než 8 m, poměr stran více než 2:1), je potřeba vytvořit do tří dnů smršťovací spáry do hloubky třetiny až poloviny tloušťky vrstvy. Po vyzrání potěru se vyplní materiálem na spojení oddělených ploch.

NEPŘEHLÉDNETE

OBNOVA STARÉHO BALKONU SE ZATEPLENÍM

Konstrukce ve styku s vodou

U konstrukcí, které mohou přijít do kontaktu s vodou (balkony, terasy), se při realizaci spádové vrstvy doporučuje minimální spád 2 % směrem od svislé konstrukce.

TEXT: zpracováno z podkladů Baumit
FOTO: Baumit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2016.