02 Vložení překladu

Sádrokarton v kostce: Příprava otvoru pro zárubně v sádrokartonové příčce (pracovní postup)

Partneři sekce:

Stejně jako každá práce se sádrokartonem, i vytváření otvoru pro osazení zárubně a dveří má svá pravidla a doporučené postupy. Pro řádné uspořádání příčky v oblasti zárubně jsou rozhodující – světlá výška místnosti, světlá šířka zárubně a v neposlední řadě hmotnost dveřního křídla. Aby toho ovšem nebylo málo, je samozřejmě třeba začít od úplného začátku, tj. od kostry konstrukce příčky – R-UW a R-CW profilů.

Pro přípravu dveřního otvoru v sádrokartonové příčce o světlé výšce místnosti max. 2 600 mm, světlé šířce zárubně max. 850 mm a hmotnosti dveřního křídla max. 25 kg použijeme běžné příčkové profily (R-CW a R-UW) o tloušťce plechu 0,6 mm. Pro výšku příčky v rozsahu od 2600 mm do 2800 mm lze aplikovat tzv. „skříňový“ nosník a pro výšky nad 2800 mm, nebo při překročení šířkového či hmotnostního limitu zvolíme zesílený UA profil.

Obložkové zárubně jsou montovány po finalizaci (opláštění a vytmelení) sádrokartonové příčky dle pokynů jejich výrobce. Například pro zabudování ocelové zárubně do příčky Rigips musíme použít takovou zárubeň, která je přímo určená pro montáž do sádrokartonových příček. Ocelovou zárubeň osazujeme zároveň s montáží příčkových profilů. Profily jsou vzájemně spojeny a uspořádány obdobně jako při přípravě otvoru pro obložkové zárubně.

Zárubňové profily R-CW a překlad zárubně (R-UW profil) spojíme s vloženou ocelovou zárubní pomocí šroubů do plechu min. 3,9 mm (např. typ LB Ø 4,2 x 13 mm), které zašroubujeme do zárubňových příponek (2 šrouby na jednu příponku). Je-li v příčce použita minerální izolace, je z důvodů zachování neprůzvučnosti nutné vyplnit minerální izolací rovněž dutinu mezi zárubní a profily.

Příčku můžeme jednoduše osadit na předem zhotovenou „čistou“ podlahu. Pokud nám více záleží na zvukové izolaci příčky, postavíme příčku na hrubou podlahu a jednotlivé následně prováděné vrstvy podlahy od příčky zvukově oddělíme (např. pěnovým obvodovým páskem).

Jak ovšem správně vytvořit otvor, aby v budoucnu s dveřmi nebo příčkou nebyl problém?

Co budete potřebovat?

  •             sádrokartonové desky Rigips – Modrá akustická nebo Habito® H
  •             R-UW a R-CW profily, případně zesílený UA profil

Příslušenství a nářadí

  •             natloukací hmoždinky
  •             samořezné šrouby do plechu typu LB
  •             nůžky na plech

01 Příprava

Obvodové profily příčky (vodorovné profily R-UW a svislé profily R-CW) se opatří před osazením samolepícím napojovacím  těsněním. Kotvení profilu provedeme buď natloukací hmoždinkou (beton, betonové tvárnice), nebo jiným vhodným připevňovacím prostředkem s ohledem na materiál návazných konstrukcí.

V místě dveřního otvoru vynecháme podlahový R-UW profil. Na obou stranách zárubně musíme R-UW profil ukotvit k podlaze dvěma připevňovacími prostředky, např. natloukacími hmoždinkami. R-CW profil tvořící ostění vyrovnáme do svislé polohy a s podlahovým i stropním R-UW profilem jej spojíme pomocí dvojic samořezných šroubů do plechu typu LB délky 9,5 mm.

01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: Rigips

02 Vložení překladu

Po upevnění obou R-CW profilů zabudujeme nad dveřním otvorem překlad (výměnu) z R-UW profilu. Překlad si připravíme tak, že R-UW profil nastřihneme na obou koncích pod úhlem 45° nůžkami na plech.

Konce R-UW profilu následně ohneme do pravého úhlu.

02 Vložení překladu
02 Vložení překladu | Zdroj: Rigips

03 Připevnění překladu

Překlad z R-UW profilu vložíme v potřebné výšce mezi R-CW profily, vyrovnáme jej do vodorovné polohy a připevníme samořeznými šrouby do plechu typu LB délky 9,5 mm.

03 Připevnění překladu
03 Připevnění překladu | Zdroj: Rigips

04 Dodržení vzdáleností

Do překladu (nadpraží) umístíme dvě zkrácené stojiny z R-CW profilů pro vynesení spár opláštění v nadpraží zárubně. Zkrácené stojiny umístíme tak, aby svislé spáry opláštění nad dveřním otvorem byly umístěny ve vzdálenosti alespoň 150 mm od bočního ostění zárubně. Není přípustné, aby spára vybíhala přímo z horního rohu zárubně. Sádrokartonové desky připevňujeme k R-CW profilům i k překladu z R-UW profilu. Případné vodorovné spáry opláštění musí být rovněž vzdáleny min. 150 mm od rohu dveřního otvoru.

04 Dodržení vzdáleností
04 Dodržení vzdáleností | Zdroj: Rigips

05 Vytvoření tzv. skříňových nosníků

Při světlé výšce místnosti v rozmezí 2 600 – 2 800 mm a ostatních shodných parametrech (šířka zárubně do 850 mm, hmotnost křídla do 25 kg) použijeme také běžné příčkové profily (R-CW a R-UW), ale R-CW profily tvořící ostění musíme vyztužit pomocí nasunutých R-UW profilů. Tím vytvoříme tzv. skříňové nosníky.

05 Vytvoření tzv. skříňových nosníků
05 Vytvoření tzv. skříňových nosníků | Zdroj: Rigips

 

Výška místnosti ≤ 2 600 mm, světlá šířka zárubně ≤ 850 mm, hmotnost dveří ≤ 25 kg
Výška místnosti ≤ 2 600 mm, světlá šířka
zárubně ≤ 850 mm, hmotnost dveří ≤ 25 kg | Zdroj: Rigips

 

Výška místnosti ≤ 2 800 mm, světlá šířka zárubně≤ 850 mm, hmotnost dveří ≤ 25 kg
Výška místnosti ≤ 2 800 mm, světlá šířka
zárubně≤ 850 mm, hmotnost dveří ≤ 25 kg
| Zdroj: Rigips

06 Příruby R-UW profilu

Ztužující svislý R-UW profil si připravíme tak, že v místě napojení překladu na R-CW profil prostřihneme příruby R-UW profilu.

Následně příruby ohneme směrem dovnitř R-UW profilu. Před zaklopením je nutné vyplnit dutiny skříňových nosníků minerální izolací. V případě překročení uvedených parametrů pro uspořádání příčky v oblasti zárubně musíme použít pro přípravu dveřního otvoru zesílené UA profily.

Výška místnosti > 2 800 mm, světlá šířka zárubně
> 850 mm nebo hmotnost dveří > 25 kg

06 Příruby R-UW profilu
06 Příruby R-UW profilu | Zdroj: Rigips
Rigips