Montážní postup: Sádrokartonový podhled
Galerie(22)

Montážní postup: Sádrokartonový podhled

Partneři sekce:

Sádrokartonové podhledy jsou nenosné interiérové konstrukce, montované pod nosné stropy budov.


1. Vyznačení polohy
Na stěně se vyznačí poloha a obrysová čára podhledu. Musí se pamatovat na to, že se vyznačuje úroveň konstrukce, proto se musí zohlednit tloušťka opláštění 12,5 mm.


2. Pěnové těsnění
Na obvodové RigiProfily R-UD se nalepí samolepicí pěnové těsnění, které má výrazný vliv na akustické parametry celého podhledu.


3. Obvodové profily
Po předvrtání se R-UD RigiProfily připevňují plastovými natloukacími rozpěrkami na obvodovou stěnu ve vzájemných rozestupech do 800 mm. Vzdálenost prvního připojení od rohu místnosti je max. 200 mm.


4. Drát s okem
Drát s okem se k nosnému stropu připevní buď jedním ocelovým stropním hřebíkem DN6 do betonového stropu, nebo jedním šroubem s plochou hlavou typu FN na dřevěné stropní prvky, a to do boku trámu, kde je šroub namáhaný na střih.


5. Závěsy
Na ukotvené dráty se přes pero namontují závěsy. Doporučujeme používat čtyřbodový závěs kvůli vyšší nosnosti a jednodušší montáži.


6. Nosné profily
Na obvodové R-UD RigiProfily se položí nosné R-CD RigiProfily a následně se do nich „nakliknou“ perové závěsy.


7. Montážní profily
Montážní (kolmé) R-CD RigiProfily se vloží do obvodových profilů a křížovými spojkami se spojí s nosnými. Maximální rozestup montážních profilů je 500 mm.


8. Vyrovnání
Osazený rošt z montážních profilů se musí ještě před připevněním sádrokartonových desek výškově vyrovnat do vodorovné polohy pomocí vodováhy nebo pomocí laserového nivelačního přístroje.


9. Připevnění desek
Sádrokartonové desky Rigips 4PROfesional s tloušťkou 12,5 mm se připevňují na montážní profily rychlošrouby Rigips typu TN 212 ve vzdálenosti max.170 mm. Desky se vždy orientují délkou kolmo na montážní profily.


10. Spoje
Spoj příčných hran desek musí být umístěn na montážním profilu. Příčné spáry sousedních desek se musí vystřídat minimálně o jeden montážní profil, aby nedocházelo k tvoření křížových spojů.


11. Spára
Při napojení podhledu s obvodovými stěnami se ponechá spára se šířkou přibližně 6 mm, která zabezpečí prostor na správné vytmelení tohoto napojení.


12. Spárovací tmel
Spárovací tmel na tmelení desek se rozdělá s vodou podle pokynů výrobce na obalu.


13. Tmelení
Na spoje desek se nanese tenká vrstva spárovacího tmelu.


14. Výztužná páska
Do vrstvy tmelu se vloží výztužná sklovláknitá páska a zlehka se přetáhne špachtlí s tenkou vrstvou tmelu. Zploštělé hrany desek usnadňují základní tmelení, jelikož tmel s páskou se nanáší jen po zkosení hran desek.

Při této práci dbejte zvýšené opatrnosti na své oči a mějte na obličeji ochranné brýle, ať se vám do nich tmel nedostane.


15. Šrouby
Špachtlí se přetmelí hlavy šroubů.


16. Kluzná páska
Do spáry mezi podhledem a okolními stěnami se nalepí samolepicí kluzná páska a následně se spára vyplní tmelem.


17. Po obvodu
Po obvodu podhledu se vloží do tenké vrstvy tmelu sklovláknitá výztužná páska. Postupuje se stejně jako při tmelení spojů desek.


18. Druhá vrstva
Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spoje podruhé přestěrkují spárovacím tmelem. Tmel se musí hranou hladítka roztáhnout do šířky a uhladit do ztracena.


19. Konečná úprava
Na konečnou úpravu povrchu lze použít pastový tmel, který je vhodný na finální tmelení.


20. Přebroušení
Po zaschnutí tmelu se povrch přebrousí brusnou mřížkou připevněnou do ručního držáku. Musí se dát na to, aby se neporušila výztužná páska ani přiléhající povrch kartónu sádrokartonových desek. Podhled je připravený na malování.

Co budete potřebovat
sádrokartonové desky Rigips 4PROfesional
montážní profily RigiProfily R-CD a R-UD
tmel Vario a ProMix Mega
pěnové těsnění
rychlošrouby Rigips TN
šrouby do svislých závěsů
natloukací rozpěrky
dráty s okem
čtyřbodové perové závěsy
křížové spojky
spojky CD
sklovláknitá výztužná páska

Nářadí
nůž na řezání sádrokartonu
vrtačka
šroubovák
nůžky na plech
laser nebo vodováha
kbelíky
míchačka malty
stěrky a špachtle

Montážní profily se mohou nadstavit na délku pomocí spojovacích kusů na R-CD. Sousedící nadstavení profilů je nutné vystřídat minimálně o šířku desky (min. 1 200 mm). Toto platí i u spodních montážních profilů.
Podhledové desky se zkracují tak, aby se na příčné spoje desek používala původní neřezaná PRO hrana.
Polohu závěsů je potřebné rozmístit tak, aby ve směru nosných profilů byl jejich rozestup max. 900 mm a v kolmém směru max. 1 000 mm, tím vznikne „síť“ závěsů 0,9 × 1 m. Vzdálenost krajního nosného profilu od stěny je max. 1 000 mm a vzdálenost krajního závěsu od stěny v opačném (kolmém) směru je max. 900 mm.
Na kotvení podhledů na nosný strop není povoleno používat plastové natloukací rozpěrky.

TEXT a FOTO: Saint-Gobain Construction Products – divize Rigips