Partneři sekce:

Lepicí a utěsňovací systém na balkony a lodžie

Lepicí a utěsňovací systém na balkony a lodžie

Při realizaci balkonové hydroizolace a následném uložení dlažby je nutné dodržet přesný technologický postup. Začínáme přípravou podkladu, tedy jeho penetrací – křemičitým adhezním můstkem. Penetrační nátěr se nanáší na čistý podklad pomocí válečku. Při jeho aplikaci dbáme na to, aby pokryl celou plochu. Do rohů, kde nátěr není možné nanést válečkem, jakož i na plochu budoucího soklu se aplikuje pomocí štětce. Po nanesení se musí nechat zaschnout. Doba schnutí se pohybuje v rozpětí dvou až tří hodin, v závislosti na teplotě okolního prostředí.

Druhou fází je utěsnění nášlapné plochy balkonu a soklu proti pronikání vlhkosti do nosné konstrukce. Pro tento účel je vhodné použít dvousložkovou trvale pružnou hydroizolaci. Při její přípravě musíme dodržet stanovený směsný poměr tekuté a suché složky – 5 : 15. Dodávané balení tento poměr přesně kopíruje. Když je směs dokonale promíchaná, vytvoří se na okraji balkonu lůžko, do něhož se osadí okapová lišta. Po jejím osazení je možné i zbytek ošetřované plochy pokrýt směsí. Přechody mezi svislými a vodorovnými plochami se izolují těsnicí páskou. Na dokonalé vlepení pásky do rohů se používá pravoúhlá špachtle. Nakonec se páska překryje vrstvou dvousložkové trvale pružné hydroizolace. Když je celá ošetřovaná plocha pokryta dvěma vrstvami utěsňovacího materiálu (trvale pružná hydroizolace), je třeba počkat přibližně dvanáct hodin, než materiál zaschne. Během této technologické přestávky se musí balkonová plocha chránit proti dešti. Až následně lze přistoupit ke kladení dlažby.  Na lepení dlažby se používá flexibilní lepidlo. Potřebné množství lepidla se promíchá s předepsaným množstvím vody (přibližně 6 l) a nechá se několik minut odstát. Při aplikaci lepidla se používá výhradně nářadí z nerezové oceli a zubová stěrka s velikostí zubu 8 × 8 mm. Připravená směs je zpracovatelná asi dvě hodiny. Do naneseného lůžka flexibilního lepidla můžeme ukládat dlažbu.

Začíná se od vnějšího okraje a pokračuje se směrem ke stěně, kde se obklad ořeže na požadovaný rozměr. Následně se obloží sokl. Pro přesné vymezení spojovacích spár mezi dlaždicemi na podlaze a soklu se použijí plastové křížky. Následuje osmačtyřicetihodinová technologická přestávka na zatuhnutí flexibilního lepidla. Ke spárování se používá pružný spárovací materiál a sanitární silikon. Spárovací materiál se důkladně rozmíchá v potřebném množství vody, nechá se přibližně pět minut vyzrát a znovu se promíchá. Směs je zpracovatelná tři čtvrtě hodiny. Spárovací směs se nanese do spár pomocí gumové stěrky. Ideální je nanášet ji diagonálně vzhledem ke směru spár. Na sokl se nanáší zednickou lžící a rozetře se gumovou stěrkou. Po vyspárování dlažby na pochozí ploše a soklu se spárovací směs nanese i na vnější okraj balkonu (zednickou lžící) a stáhne se gumovou stěrkou. Ochranná fólie na okraji okapové lišty se nařeže ořezávačem a následně odstraní. Povrch dlažby s vyplněnými spárami se utře namočenou molitanovou stěrkou. Stěrku důkladně vyždímáme. Už po dvou hodinách je spárovací materiál ztvrdlý a horní spáru soklu lze utěsnit sanitárním sili­konem. Nechtěnému přichycení silikonu na dlažbě při závěrečném začišťování se dá účinně zabránit použitím vody se saponátem, která se aplikuje pomocí roz­prašovače. Silikon se následně rozetře a stáhne pomocí zednické lžíce.

Od partnerů ASB

19 | Stažení ochranné fólie
Ochranná fólie na okraji okapové lišty se nařeže ořezávačem a následně odstraní.

20 | Umytí povrchu dlažby
Povrch dlažby s vyplněnými spárami se utře namočenou molitanovou stěrkou. Už po dvou hodinách je spárovací materiál ztvrdlý a horní spára soklu se může utěsnit sanitárním silikonem.

21 | Utěsnění spáry soklu
Z kartuše se silikonovým tmelem se odstraní těsnicí uzávěr a aplikační nadstavec se ořeže na požadovaný aplikační průměr. Silikon je nutné vytlačovat do spáry rovnoměrně pomocí aplikační pistole.

22 | Voda se saponátem
Přibližně po desíti minutách po aplikaci silikonového tmelu je možné rozprašovačem nanést vodu se saponátem. Ta zabrání nechtěnému přichycení silikonu na dlažbu při závěrečném začišťování.

23 | Konečná úprava silikonu
Konečné vyhlazení silikonu ve spáře se realizuje pomocí gumové spárovací stěrky nebo zednické lžíce. Přebytečný silikon se odstraní a sokl se utře navlhčeným hadříkem.

01 | Penetrace podkladu
Na čistý podklad se pomocí válečku nanese penetrační nátěr. Při jeho aplikaci je potřebné dbát na to, aby pokryl celou plochu.

02 | Penetrace rohů a soklu
Do rohů, kde není možné použít váleček, jakož i na plochu budoucího soklu se penetrační nátěr aplikuje pomocí štětce.

03 | Technologická přestávka
Po nanesení je nutné nechat penetrační nátěr zaschnout. Doba schnutí se pohybuje v rozpětí dvou až tří hodin.

04 | Namíchání těsnicí směsi
Obsah patnáctikilového pytle (práškové složky) se důkladně rozmíchá nízkootáčkovým míchadlem (max. 500 ot./min.) s tekutou složkou v pětilitrovém kanystru na homogenní směs bez hrudek. Prášková složka se sype vždy do tekuté. Směs se nechá pět minut odstát a ještě jednou se promíchá.

05 | Lůžko na okraji balkonu
Po důkladném promíchání směsi se na vnějším okraji balkonu vytvoří pomocí zubového hladidla lůžko (tloušťka 1 až 2 mm), do něhož se uloží okapová lišta.

06 | Osazení okapové lišty
Perforovaný kraj okapové lišty se uloží do vytvořeného lůžka z pružné hydroizolace (izolační malty) a přitlačí se na podklad boční hranou hladidla tak, až se malta protlačí perforacemi.

07 | Zahlazení okapové lišty
V místě uložení okapové lišty (na okraji balkonu) se nanese další vrstva izolační malty s tloušťkou 1 až 3 mm tak, aby byla okapová lišta úplně zakryta.

08 | Izolační malta na plochu
Po osazení okapové lišty se izolační malta nanese i na ostatní ošetřovanou plochu. První vrstva se aplikuje rovnoměrně v tloušťce 1 až 2 mm, celoplošně bez vzduchových bublin. Na ještě čerstvou vrstvu se nanese druhá vrstva v tloušťce 1 až 3 mm.

09 | Izolační páska
Přechody mezi svislými a vodorovnými plochami se izolují těsnicí páskou. Do čerstvě aplikované tekuté hydroizolace se vloží těsnicí pás a přitlačí se. Pás nanesené izolační malty by měl být na obou stranách alespoň o 5 cm širší než těsnicí pás.

10 | Vyrovnání pásu
Záhyby na těsnicím pásu se odstraní pomocí pravoúhlé špachtle. Na vyrovnávání uloženého pásu se nesmí použít ostré nástroje a je třeba postupovat tak, aby se neporušila jeho celistvost. Při napojování se musí konce přeložit s přesahem minimálně 5 cm.

11 | Překrytí pásky izolační maltou
Na nalepený a vyrovnaný těsnicí pás se nanesou další dvě až tři vrstvy pružné hydroizolační malty.

12 | Smíchání flexibilního lepidla
Po vyschnutí izolační malty lze připravit flexibilní lepidlo. Obsah pytle (25 kg) se důkladně promíchá nízkootáčkovým míchadlem (max. 500 ot./min.) s přibližně šesti litry vody, dokud nevznikne homogenní směs. Směs se nechá pět minut odstát a znovu se promíchá.

13 | Nanesení flexibilního lepidla
Flexibilní lepidlo se nanáší hladkou hranou zubového hladidla se sklonem k lepené ploše přibližně 45° tak, aby se zabezpečilo celoplošné spojení mezi podkladem a dlažbou. Nanesená vrstva lepidla se „přečeše“ zubovou stranou hladidla.

14 | Uložení dlažby
Dlažba se ukládá do naneseného vlhkého lepivého lůžka flexibilního lepidla. Začíná se od vnějšího okraje a pokračuje se směrem ke stěně, kde se obklad ořeže na požadovaný rozměr. Následně se obloží sokl.

15 | Vymezení šířky spáry
K přesnému vymezení spojovacích spár mezi dlaždicemi na podlaze a soklu se použijí plastové křížky. Následuje osmačtyřicetihodinová technologická přestávka na ztuhnutí flexibilního lepidla.

16 | Namíchání spárovací malty
Obsah balení se smíchá s vodou (1 l / 5 kg nebo 5 l / 25 kg) a důkladně se promíchá nízkootáčkovým míchadlem tři minuty. Směs se nechá pět minut odležet a ještě jednou se promíchá.

17 | Vyplnění spár
Spárovací malta se nanáší pomocí gumového hladidla a vtlačuje se do všech spár – diagonálním pohybem – tak, aby se vyplnil celý jejich objem. Uvnitř spár nesmějí zůstat dutiny. Na sokl se nanáší pomocí zednické lžíce a rozetře se gumovou stěrkou.

18 | Vyspárování okraje balkonu
Po vyspárování dlažby na pochozí ploše a soklu se spárovací směs nanese i na vnější okraj balkonu (zednickou lžící) a stáhne se gumovou stěrkou.

Info o materiálech:

 • prostupový můstek s jemným křemičitým pískem pro hladké, nenasákavé podklady,
 • tekutá dvousložková cementová izolace, odolná proti netlakové i tlakové vodě a zemní vlhkosti, překlenuje trhliny,
 • trvale pružný kašírovaný gumový pás na utěsňování spár, rohů a různých detailů stavebních konstrukcí,
 • suchá maltová flexibilní směs určená na tenkovrstvé lepení obkladů, dlažby, kámen a mozaiky (tloušťka vrstvy 3 až 8 mm).

Co budete potřebovat:

 • Penetrační nátěr; QG prostupový můstek s jemným křemičitým pískem spotřeba přibližně 0,2 až 0,4 kg/m2, plastový kbelík
 • Izolační malta; FDS 2K Dvousložková trvale pružná hydroizolace; spotřeba 3 až 4 kg/m2 (1 vrstva), papírový pytel, 15 kg (suchý prášek) + plastový kanystr, 5 l (tekutá složka)
 • Těsnicí pás; DBF Těsnicí pružná hydroizolační páska; šířka 120 mm, kotouč, 50 m
 • Flexibilní lepidlo F-DBK Flexibilní víceúčelové lepidlo na tenkovrstvé lepení; spotřeba přibližně 3,4 kg/m2 (zub 8 × 8 mm), papírový pytel, 25 kg
 • Spárovací materiál; FFU Pružná spárovací hmota; spotřeba přibližně 0,4 kg/m2 (dlažba 15 × 15 cm), papírový pytel, 5 a 25 kg,
 • Silikonový tmel; SI Silikonový tmel; spotřeba 310 ml/3 bm (šířka spáry 1 cm), plastová kartuše
 • Plastové křížky
 • Saponát
 • Nářadí; váleček; štětka; nízkootáčkové elektrické míchadlo; zednická lžíce; ocelové hladidlo (zub 8 × 8 mm); gumová stěrka; ořezávač; molitanová stěrka; aplikační pistole; rozprašovač vody; řezačka na obklad; hadřík; kbelík; tužka

TEXT + FOTO: quick-mix

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyHydroizolace základůŠtítky