Možnosti obnovy balkonových konstrukcí

Možnosti obnovy balkonových konstrukcí

Partneři sekce:

Častým problémem bytů v panelových, bytových domech je nedostatek prostoru na úzkých lodžiích. Řešením mohou být balkonové konstrukce, které se zavěsí či předsadí před lodžii, a tak její plochu zvětší.

Byty v panelových domech jsou v posledních letech stále žádanější. Jejich cena roste a s tím ruku v ruce přichází i zvyšující se standard bydlení. Obyvatelé sídlišť už od obnovy nečekají jen úsporu nákladů na vytápění, ale například i zvětšení užitné plochy balkonu či lodžie.

Rozšíření balkonové lodžie

Při zateplování panelových bytových domů s betonovými lodžiemi dochází ke zmenšení užitkové plochy lodžie, což ovšem nelze řešit pouze výměnou zábradlí nebo obnovou stropní konstrukce. Řešení představuje rozšíření lodžie předsazením zasklívacího systému nebo pomocnou balkonovou konstrukcí.

Rozšíření pomocnou balkonovou konstrukcí je možné řešit dvěma různými způsoby – předsazením balkonové konstrukce nebo vložením balkonové konstrukce na celou plochu lodžie.

Při předsazení zasklívacího systému je možné rozšířit hloubku existující lodžie o jeden metr. Toto řešení je vhodné jen u lodžií do šesti metrů šířky. Tento systém kombinuje zasklení, ocel a hliník. Jde o řešení, které poskytuje pevný základ s bezpečnou obvodovou stěnou.

Předsazená zasklená část zároveň působí moderním dojmem. Zasklívací systém umožňuje jednotlivé okenní díly zasouvat za sebe a otevřít tak téměř celou zasklenou plochu lodžie.

Předsazením balkonové konstrukce před existující lodžii se prostor rozšíří o jeden a půl metru. Toto řešení je opět vhodné pro lodžie o maximální šířce šesti metrů.

Vložení balkonové konstrukce na celou plochu lodžie umožňuje zvětšení prostoru o 0,8 metru v závislosti na statickém posudku konstrukce. Do prostoru lodžie se zasune konstrukce podesty, na které se nachází nášlapná vrstva. Tento způsob je vhodný pro lodžie, které disponují dostatečným prostorem pod prahem balkonových dveří.

Závěsné balkony

Dalším řešením obnovy balkonových konstrukcí jsou závěsné balkony. Svou konstrukcí nabízí široké spektrum možností, ze kterých lze vybrat v souladu s požadovaným novým vzhledem bytového domu. Tyto balkony jsou vhodné na obnovu všech typů bytových domů. Jsou vhodným řešením i pro bytové domy, které původně ve své dispozici balkony ani neměly.

Závěsné balkony se standardně vyrábí o rozměru (š × d) 2 500 × 900 mm, ale dostupné jsou i v rozměrech: 2 500 – 4 500 mm × 1 250 – 1 500 mm. Výška zábradlí je 1 100 mm.

Na starší panelové či zděné bytové domy se závěsné balkony montují až po celkové obnově objektu, anebo na původní obvodový plášť, a to ve stejné či větší velikosti, než jaký byl rozměr původního balkonu.

Při rozměrech shodných s původní balkonovou konstrukcí se nové balkony montují výměnou „staré za nové“. U nových balkonů s rozměry většími o 300 mm na každé straně se využívá existující kotvení. Pokud rozměr balkonu překračuje zmíněných 300 mm na každé straně navíc, je potřeba navrhnout zcela nové kotvení.

V případě bytových domů bez balkonových konstrukcí je potřeba navrhnout ve spolupráci se statikem vhodné rozměry balkonu a vyměnit okna v místě plánovaného osazení za balkonové dveře. Nosnou konstrukci tvoří speciální závěsný systém. Velikost, tvar a výplň zábradlí balkonů se řeší v závislosti na požadavcích a podmínkách stanovených ve statickém posudku a na představě zákazníka.

Závěsné balkony s hliníkovým opláštěním

Závěsné balkony s hliníkovým opláštěním jsou tvořeny kombinací hliníku a oceli. Nově vyvinutý kotvicí systém umožňuje kotvit balkonovou konstrukci přímo na obvodový plášť bez mezery.

Hliníkové lodžie s betonovou podestou

Hliníkové lodžie s betonovou stropní konstrukcí se skládají z jednotlivých modulů. Předsazují se před opravenou budovu a jsou vhodným řešením i pro bytové domy bez balkonů, případně pro bytové domy, kde není vhodné zatěžovat existující stavební konstrukci.

Hliníkové lodžie je možné realizovat maximálně na šestipatrový dům. Vyrábí se o rozměrech od 2 500 × 1 500 mm až do 4 000 × 2 500 mm. Lodžie se skládají po jednotlivých modulech v logickém sledu – od spodních pater až po ta nejvyšší. Stojí na dvou základových patkách, které jsou v předstihu připravené stavební firmou dle podkladu výrobce.

Na tyto patky se připraví čtyři hliníkové podpěry kruhového průřezu o průměru 110 mm. Tyto podpěry přenáší celé vertikální zatížení a jsou prvkem, který je nezávislý na konstrukci bytového domu. Rozložení horizontálních sil je zabezpečené připojením na stěnu. Toto připojení se skládá z desky s přírubou, díky které je možné vyrovnat různé tloušťky tepelné izolace.

Podpěry jdou skrz betonovou desku, jejich spoj mezi poschodími se nachází pod deskou, a tedy není viditelný – lodžie tak nepůsobí dojmem přístavby. Betonovou podestu tvoří vyztužená betonová deska s předem

připravenými podpěrami a sloupky na zábradlí z nerezavějící oceli. Pro jednoduchý odvod dešťové vody je pochozí plocha vyspádována. Pochozí plocha je hladká a podesta odolná vůči nepříznivému počasí, zároveň ale nevyžaduje žádné další povrchové úpravy. Přesto je možné pochozí vrstvu natřít nebo na lodžii nechat položit dlažbu.

Jednotlivé části zábradlí jsou vyrobené z hliníku odolného proti korozi. Zábradlí se montuje z krátkých či dlouhých hliníkových profilů. Tyto profily dodávají lodžiím vzdušný, elegantní vzhled a zároveň chrání soukromí obyvatel bytu.

Nad poslední horní lodžií je pultová střecha s okapem a odtokem na přední straně. Krytina je zhotovená ze speciálního skla o tloušťce 8 mm. Na střechu je možné osadit i jiný typ krytiny. Na jednu nebo obě dvě strany lodžie lze namontovat doplňkové zástěny.

Časová náročnost

Časová náročnost stavebních prací při obnově balkonové konstrukce je velmi individuální. Montáž balkonů je vždy posledním krokem při obnově bytového domu a většinou trvá několik dní. Výroba balkonů, osazení kotvení a přidružené stavební práce dohromady zaberou několik měsíců. 

 

TEXT: Lenka Sagnerová, ALUMISTR SE
FOTO: ALUMISTR SE

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2018.