Partneři sekce:

Obnova starého balkonu se zateplením

Obnova starého balkonu se zateplením

Balkony, lodžie a terasy jsou vystaveny různým povětrnostním vlivům a představují jednu z nejrizikovějších oblastí v rámci celé stavby. Musí splňovat různé technické požadavky, včetně vzájemné kompatibility jednotlivých vrstev. K odstranění tepelných mostů je užitečné balkon, lodžii či terasu zateplit vhodným tepelněizolačním systémem, jenž by zároveň plnil i hydroizolační funkci.

Doporučuje se použít tepelnou izolaci na bázi extrudovaného polystyrenu. Před jejím uložením je třeba z balkonové konstrukce odstranit všechny nášlapné vrstvy až na nosnou konstrukci. Na očistěný podklad bez prachu se nanese celoplošně v tenké vrstvě pomocí válečku vhodný penetrační nátěr, který se před aplikací rozmíchá. Následně se nechá zaschnout (nasákavé podklady – 60 min., nenasákavé podklady – 12 hodin).

Na takto připravený podklad se nalepí cementovou lepící maltou s vysokou přídržností tepelněizolační desky na bázi extrudovaného polystyrenu. Suchá směs lepicí malty se vysype do vody a nízkootáčkovou elektrickou míchačkou se vymíchá na homogenní směs bez hrudek, nechá se chvíli odležet a opět se promíchá. Lepicí malta se nanáší ve dvou krocích. Nejprve se nanese tenká kontaktní vrstva. Do ještě čerstvé kontaktní vrstvy se nanese zubovým hladítkem druhá vrstva ve směru kolmém na spád konstrukce.

Následně se nalepí tepelněizolační desky. Na takto připravené tepelněizolační vrstvě se vytvoří spádová vrstva pomocí spádového betonu s tloušťkou minimálně 45 mm. Čerstvá směs spádového betonu se po nanesení na tepelnou izolaci zhutní a urovná latí. Potěr je potřeba od okolních konstrukcí oddělit pružnými okrajovými dilatačními pásky.

Vyzrálá spádová vrstva se natře základním nátěrem a během realizace první vrstvy hydroizolační stěrky se po obvodu balkonové konstrukce osadí balkonový profil. K utěsnění styků podlaha/stěna, resp. dilatačních spár v podkladu, se použije hydroizolační páska. První vrstva hydroizolační stěrky se nanese rovnoměrně zubovým hladítkem v maximální tloušťce 1 mm. Místo styku první vrstvy hydroizolační stěrky a okapového profilu se překryje butylkaučukovou hydroizolační balkónovou páskou, která upevní a utěsní balkonový profil.

Po vyzrání první vrstvy hydroizolační stěrky (přibližně 3-4 hodiny) se nanese celoplošně druhá vrstva hydroizolační stěrky tak, aby celková tloušťka obou vrstev byla minimálně 2 mm. Druhá vrstva musí celoplošně zakrýt první vrstvu, včetně těsnicích a balkonových pásek. Po 24 hodinách se kombinovanou metodou lepení „buttering-floating“, při níž se lepicí malta nanese na podklad i na rubovou stranu obkladového prvku, nalepí dlažba.

Po 24 hodinách se dlažba vyspáruje. Spárovací směs se smíchá s vodou vhodnou míchačkou s nízkými otáčkami v čisté nádobě na homogenní směs bez hrudek. Čerstvá spárovací směs se do spár vtlačí diagonálním pohybem gumové stěrky. Po 5–15 minutách se spárovaný povrch omyje čistou vodou a měkkou houbou.

Po vysušení spár se z povrchu dlažby setře čistou vodou cementový film. Pružné (dilatační) spáry musí být vyplněny trvale pružným polyuretanovým tmelem v kombinaci s vhodnou velikostí polyethylenového těsnícího provazce.

01. Odstranění nášlapných vrstev
Z balkonové konstrukce se odstraní všechny nášlapné vrstvy až na nosnou konstrukci. Na očištěný podklad bez prachu se nanese celoplošně v tenké vrstvě pomocí válečku vhodný základní nátěr, který se před aplikací rozmíchá. Následně se nechá zaschnout.

02. Nalepení tepelné izolace
Na připravený podklad se nalepí lepicí maltou tepelněizolační desky. Lepicí malta se nanese ve dvou krocích. Nejprve se nanese tenká kontaktní vrstva. Do ještě čerstvé kontaktní vrstvy se nanese zubovým hladítkem druhá vrstva ve směru kolmém na spád konstrukce.

03. Spádová vrstva
Na tepelněizolační vrstvě se vytvoří spádová vrstva, a to pomocí spádového betonu s tloušťkou minimálně 45  mm. Čerstvá směs spádového betonu se po nanesení na tepelnou izolaci zhutní a urovná latí. Potěr se od okolních konstrukcí oddělí pružnými okrajovými dilatačními páskami.

04. Penetrace a utěsnění
Vyzrálá spádová vrstva se natře základním nátěrem a během realizace první vrstvy hydroizolační stěrky se po obvodu balkonové konstrukce osadí balkonový profil. K utěsnění styků podlaha/stěna, resp. dilatačních spár v podkladu, se použije hydroizolační páska.

05. První vrstva hydroizolační stěrky
První vrstva hydroizolační stěrky se nanese rovnoměrně zubovým hladítkem v maximální tloušťce 1 mm.

06. Utěsnění balkonového profilu
Místo styku první vrstvy hydroizolační stěrky a okapového profilu se překryje butylkaučukovou hydroizolační balkónovou páskou, která upevní a utěsní balkonový profil.

07. Druhá vrstva hydroizolační stěrky
Po 3 až 4 hodinách se nanese celoplošně druhá vrstva hydroizolační stěrky tak, aby byla celková tloušťka obou vrstev minimálně 2 mm. Druhá vrstva musí celoplošně zakrýt první vrstvu, včetně těsnicích a balkonových pásek.

08. Lepení dlažby
Po 24 hodinách se kombinovanou metodou lepení „buttering-floating“, při níž se lepicí malta nanese na podklad i na rubovou stranu obkladového prvku, nalepí dlažba. Po 24 hodinách se dlažba vyspáruje.

09. Spárování dlažby
Čerstvá směs se do spár vtlačí diagonálním pohybem gumové stěrky. Po 5–15 minutách se spárovaný povrch omyje čistou vodou a měkkou houbou. Po vysušení spár se z povrchu dlažby setře čistou vodou cementový film.

TIP
Bez skvrn ve spárovací směsi

Aby se předešlo skvrnám ve spárovací směsi, musí být podkladová lepicí malta dostatečně vyzrálá. Přebytečná malta se musí ze spár odstranit.

Od partnerů ASB

Informace o materiálech:

 • tepelněizolační desky z extrudovaného polystyrenu se strukturovaným povrchem a hladkou hranou
 • spádový beton na vytvoření kontaktních potěrů s proměnlivou tloušťkou,
 • bezespárová izolační stěrka, hydraulicky tvrdnoucí, vodonepropustná, flexibilní a paropropustná, bez obsahu rozpouštědel.

Co budete potřebovat

 • Penetrační nátěr
  Baumit SuperGrund
  spotřeba: přibližně 0,15 kg/m2, plastový kbelík, 5 kg
  nebo
  Baumit Grund
  spotřeba: přibližně 0,15 kg/m2, plastový kanystr, 5 a 25 kg, 5 kg    
 • Lepicí malta
  Baumit Baumacol FlexMarmor
  spotřeba: 3 kg/m2, pytel 25 kg
  Baumit Baumacol FlexTop
  spotřeba: přibližně 3 kg/m2, papírový pytel 25 kg   
  nebo
  Baumit Baumacol FlexTop Speed
  spárování obkladu a dlažby možné už po třech hodinách, spotřeba: přibližně 3 kg/m2, papírový pytel 25 kg    
 • Tepelná izolace
  Tepelně izolační desky XPS
  rozměr: 600 × 1 200 mm, tloušťka od 20 mm
 • Spádová vrstva
  Baumit FlexBeton
  spotřeba: přibližně 18 až 20 kg/m2/cm, papírový pytel 25 kg
  nebo
  Baumit FlexBeton Speed
  pokládka dalších vrstev již po 48 hodinách,
  spotřeba 18 až 20 kg/m2/cm, papírový pytel 25 kg
 • Dilatační páska
  Baumit Okrajová dilatační páska
  doporučená tloušťka 10 mm, výška 100 mm, role 50 bm
 • Okapový profil
  Baumit Balkonový profil
  tloušťka: 0,6 mm, délka: 2 m, balení: 30 ks à 2 m
 • Samolepicí páska
  Baumit Balkonová páska
  délka 20 m, kotouč
 • Hydroizolační páska
  Baumit Hydroizolační páska
  šířka: 120 mm, délka 10 a 50 bm

  Baumit Hydroizolační páska
  – vnější roh
  karton 25 kusů
  Baumit Hydroizolační páska
  – vnitřní roh
  karton 25 kusů

 • Trvale pružný polyuretanový tmel
  Baumit Baumacol Polyurethane
  spotřeba 1 kartuše/10 bm spáry,
  kartuše 310 ml
 • Spárovací materiál
  Baumit Baumacol PremiumFuge
  spotřeba: 0,5 až 0,9 kg/m2 (podle typu obkladu)
 • Nářadí
  sbíječka
  váleček
  elektrická míchačka s nízkými otáčkami
  zubová stěrka
  zednická lžíce
  gumová stěrka
  houba
  plastová nádoba
  gumové kladivo

TEXT + FOTO: Baumit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 04/2016.