Partneři sekce:

Systémy pro balkony a terasy

Systémy pro balkony a terasy

Terasy a balkony patří k nejexponovanějším konstrukcím stavby. Jejich odolnost a kvalitu aplikace prověřují denně se měnící klimatické podmínky. Kvalitu a komplexnost stavebních materiálů musí při realizaci těchto konstrukcí podporovat i precizní dodržování technologických předpisů.

Klíčem k dokonalému vzhledu a funkčnosti těchto mimořádně exponovaných částí domu je důkladná diagnostika a příprava podkladu terasy či balkonu. Častým problémem během realizace nových balkonů a teras je nedostatečná soudržnost povrchových vrstev podkladu. Nosná konstrukce musí být patřičně pevná, aby následující vrstvy měly dostatečnou přídržnost k podkladu. V horní vrstvě betonových podkladů často vzniká nesoudržná vrstva, takzvané cementové mléko. Problematickou vrstvu je nutné odstranit po celé ploše povrchu, nestačí ji pouze zpevnit penetračním nátěrem.

Podklad, na který se budou nanášet další vrstvy, musí být rovný, pevný, vyzrálý, suchý, soudržný, bez trhlin, zbavený starých nátěrů, vosků, nečistot, mastnot atd. Pokud je podklad nerovný, opravíme ho vyrovnávací maltou, která slouží i ke spádování povrchu. Vyspádovat terasu můžeme i pomocí tenkovrstvých a rychle tuhnoucích cementových potěrů, které se aplikují v kombinaci s adhezním můstkem, který zaručí jejich dostatečnou přídržnost. Výběr konkrétních výrobků stavební chemie závisí na druhu podkladu, zatížení nosné konstrukce, technologických procesech a požadavcích stavby.

balkony,terasyOchrana před vlhkostí
Konstrukce, jakými jsou terasy a balkony, je nutné dostatečně ochránit před degradačními účinky vody a vlhkosti. Je-li hydroizolace správně navržena a zrealizována, obklad i dlažba zůstanou na tom místě, kde byly původně uloženy, a nosná konstrukce bude chráněna. Izolace proti vlhkosti přispívá k dlouhé životnosti obkladů i dlažeb. Obklad, dlažba, lepidla či cementové spáry jsou do určité míry nasákavé, může jimi pronikat voda či vlhkost. Navíc vlivem klimatického zatížení (například teplotní rozdíl na povrchu dlažby mezi létem a zimou může dosáhnout až +100 °C!) vznikají trhlinky a prasklinky, kterými může proniknout voda do konstrukce. V konečném důsledku to může způsobit postupné odlupování obkladu a dlažby od podkladu, degradaci nosné konstrukce, ale také nepříjemné zatékání do obytných prostorů či poškození fasády.

Připravený nasákavý podklad je zapotřebí navlhčit vodou, eventuálně některé materiály vyžadují penetraci určenou do exteriéru. Na nenasákavý podklad můžeme izolaci nanášet přímo, penetrace v tomto případě není zapotřebí (závisí i na typu hydroizolační stěrky).

Při výběru hydroizolačního materiálu se musí dbát na to, aby stěrka byla nejen vodotěsná a odolná, ale i trvale pružná, nehořlavá a schopná překrýt pohyby trhlin. Měla by se snadno nanášet válečkem, hladítkem nebo štětcem. Obzvlášť velký důraz je třeba klást na výběr vhodného druhu hydroizolační stěrky, zejména z hlediska překlenutí trhliny (nejkvalitnější systémy dokážou překlenout pohyb v trhlině až 3 mm). Vždy je nutné použít dvousložkovou hydroizolační stěrku, neboť tekutá složka zabezpečuje kvalitu hydroizolační stěrky především z hlediska pružnosti a přídržnosti. Do čerstvé první vrstvy hydroizolační stěrky se doporučuje zastěrkovat síťovinu ze skleněných vláken, která zaručí dostatečnou tloušťku hydroizolační membrány a současně zvyšuje její odolnost a průtažnost. Detaily – místa styku dvou hmot či místa styku podlahy se stěnou (pásy, vnitřní a vnější rohy, manžety) – se překryjí gumovou páskou a zapracují se do první vrstvy stěrky.
–>–>
balkony,terasy,dlažba,lepidloLepení dlažby
Na balkony a terasy patří výhradně exteriérová dlažba a odpovídající typ lepidla. Na tyto konstrukce se doporučuje použít rychle tvrdnoucí a deformovatelná lepidla (nejlépe třídy S2 nebo alespoň třídy S1). Ta jsou schopna přenášet délkové změny a pohyby konstrukcí způsobené značnými rozdíly teplot v létě a zimě, ale také rozdílnými moduly pružnosti cementových potěrů a keramické dlažby.

Kompatibilnost systému je zaručena v případě, že se použijí lepidla od téhož výrobce, který dodal hydroizolaci. Bližší specifikace lepidla závisí na druhu a formátu obkladu. Moderní velkoformátové keramické obklady a dlažby dokonce vyžadují použití deformovatelných lepidel (minimálně třídy S1 podle normy EN12002). Na světlé kameny je vhodné jedině bílé lepidlo. Přírodní kámen, zejména přírodní kámen citlivý na vlhkost, vyžaduje rychle tvrdnoucí lepidlo. Použití rychle tvrdnoucích lepidel umožňuje rychlý postup prací bez ztráty času v podobě technologické přestávky mezi nalepením a spárováním a prakticky vylučuje riziko zatečení a následného zabudování vody do konstrukce. Rychle tvrdnoucí lepidlo vytvrdne po dvou až čtyřech hodinách, běžná lepidla vytvrdnou do 24 hodin. Po vytvrdnutí lepidla lze začít se spárováním.

balkony,terasy,stěrka,hydroizolaceVhodná výplň spár
Finální úprava terasy spočívá v důkladném vyplnění spár vhodnou spárovací hmotou. Vzhledem k tomu, že jsou balkony a terasy mimořádně namáhány vlhkostí, je důležité zvolit spárovací hmoty s nízkou nasákavostí. Kromě tradičních cementových se stále více uplatňují moderní epoxidové spárovací hmoty. Epoxidové spárovací hmoty jsou absolutně nenasákavé a vyznačují se barevnou stálostí. Jsou mimořádně odolné i proti chemickým látkám, proto je možné je snadno čistit chemickými přípravky.

Pro dlažbu na terasách a balkonech jsou vhodné i cementové spárovací hmoty, musejí se však vybírat takové, které mají nejnižší nasákavost. Někteří výrobci nabízejí spárovací hmoty s protiplísňovou úpravou. Obsahují speciální molekuly organického původu, které jsou rovnoměrně rozloženy v mikrostruktuře spárovací hmoty. Tím zabraňují tvorbě mikroorganismů, které způsobují vznik plísní. Spárovací hmota by měla být rovněž odolná proti oděru a tvorbě výkvětů.

Silikonové tmely
Pro pohyblivé spáry nebo při styku dvou různých materiálů se uplatní pružné protiplísňové silikonové tmely, které musejí být se spárovací hmotou ve shodném barevném odstínu. Při izolování přírodního kamene a obkladu s obsahem vápence silikonem je třeba dbát na to, aby se použil tmel s neutrální reakcí. Boční stěny spáry doporučujeme před aplikací penetrovat. U dilatačních spár je nutné správně navrhnout jejich tvar (minimální šířka a poměr šířka a hloubka) a umístění. K vymezení hloubky spáry se používá pružný polyetylenový provazec, jehož profil je větší, než je šířka spáry (správný poměr u spár do 10 mm je 1 : 1 a nad 10 mm je 2 : 1). Umístění spár závisí na druhu konstrukce a na velikosti formátu použité keramické dlažby.

Od partnerů ASB

U silikonových tmelů i spárovacích hmot je nezbytným předpokladem správné realizace suchý a čistý bezprašný podklad. Před aplikací se musejí všechny spáry dokonale vysát průmyslovým vysavačem. Pokud by uvnitř zůstala vlhkost a špína, silikon by začal plesnivět. Ke zvýšení přídržnosti tmelu je vhodné penetrovat boční stěny spáry ještě před aplikací silikonového tmelu. Další možností výplně pružných spár je použít polyuretanový tmel, který se osvědčil především na terasách namáhaných extrémními povětrnostními vlivy.
Výrobci dodávají silikony i spárovací hmoty v různých barevných vyhotoveních tak, aby svými výrobky podpořili harmonický výraz terasy či balkonu. Dostupná je nejen široká škála tradičních barevných odstínů, ale stále více se uplatňují i exkluzivní spárovací hmoty a silikonové tmely s metalickými efekty, které jsou určeny ke spárování dlažeb s kovovým vzhledem.

Text: Ing. Miroslav Jaška
FOTO: Mapei, Dano Veselský