Partneři sekce:
  • Stavmat
Tepelnětechnické vlastnosti oken na bázi dřeva pro nízkoenergetické domy

Tepelnětechnické vlastnosti oken na bázi dřeva pro nízkoenergetické domy

V současnosti se rozvíjí nízkoenergetická a energeticky pasivní výstavba a klade se důraz na tepelnětechnickou kvalitu výplňových konstrukcí stavebních otvorů. Dřevěná okenní konstrukce musí splňovat základní požadavky na tepelnětechnickou kvalitu, vykazovat příslušnou hodnotu součinitele prostupu tepla okna Uok a dosahovat
povrchové teploty s hodnotou nad teplotou rosného bodu, aby se v kritických místech předcházelo vzniku plísní. Zanedbatelné u dřevěných okenních konstrukcí nejsou ani design a cenové relace.

Energetické hodnocení oken

Energetické hodnocení oken

Energetické hodnocení oken je nástrojem pro selekci oken a dveří především pro uživatele budov, výrobce oken a částečně projektanty. Výpočtová metoda založená na evropském hodnotícím systému EWERS (European Windows Energy Rating System) umožňuje hodnocení okna jako výrobku na základě údajů z prokázání shody. Pro spotřebitele spočívají přínosy energetického štítkování oken v jednoduchém, srozumitelném a kvalifikovaném odhadu například při návrhu nebo dodatečném zlepšování domu nebo bytu. Výrobce zase najde přínos v podpoře energeticky efektivních výrobků. Absence jednotné metody a kontroly výsledků bez rozlišení vhodných a méně vhodných výrobků totiž způsobuje na trhu chaos.

Aby slunce hřálo s mírou

Aby slunce hřálo s mírou

Slunce je zdrojem přirozeného světla a tepla. Naše životodárná hvězda však často umí být i nepříjemná. Aby lidem neubližovala, musí být její svit optimálně dávkován. Úkolem moderní protisluneční ochrany je poskytovat stín během dne, večer dovolit pronikat posledním slunečním paprskům, udržovat prostory chladné v létě a v zimě pomáhat šetřit topnou energii.

Dřevěná okna

Dřevěná okna

Při výrobě oken a dveří se dřevo, vzhledem ke své dostupnosti a snadné opracovatelnosti, využívalo už dávno. S postupující průmyslovou výrobou se okna začala vyrábět i z plastů a kovů. Dřevěná okna a dveře se však vyrábějí dodnes, a to kvůli vhodným mechanickým a tepelnětechnickým vlastnostem.

Těžko zkoušená okna

Těžko zkoušená okna

Primární úlohou oken je prosvětlení vnitřních prostorů, zabezpečení vizuálního kontaktu s okolím a větrání. Všechny tyto úlohy ve své podstatě plní již samotný okenní otvor. Funkcí okna v technickém smyslu slova je tedy zachovat požadované kvality okenního otvoru, a přitom eliminovat všechny nechtěné následky faktu, že jsme nechali díru ve stěně. Těmi jsou: povětrnostní vlivy, tepelné ztráty, nedostatečná ochrana majetku a soukromí, ale i riziko vypadnutí z budovy. Velikost, tvar a umístění okna mají též značný vliv na výsledný vzhled architektury. Novinkou je, že v současnosti se okna začala používat i jako nástroj k získávání tepelné energie ze slunce.

Výměna střešního okna

Výměna střešního okna

Postupné zlepšování parametrů střešních oken vede mnohé stavebníky k úvahám o jejich výměně. Navzdory představám tato operace dnes už nepředstavuje dramatický zásah do stavby a byla by škoda odepřít si komfort kvalitnějších oken pouze kvůli obavám z náročné rekonstrukce. Důležité je zachovat správný postup.

Bezpečnostní dveře s moderním designem

Bezpečnostní dveře s moderním designem

Hlavním úkolem bezpečnostních dveří je vytvořit obtížně překonatelnou překážku nezvaným hostům na vstupu do našeho objektu. Stále důležitější součástí dotvářející celkové pojetí interiéru a exteriéru je i design dveří. Výhodou dveří NEXT je v tomto směru možnost použít pro každou stranu dveří zcela rozdílný design, materiál nebo barvu.

Výrobce oken a dveří čekají změny v legislativě

Výrobce oken a dveří čekají změny v legislativě

V Česku se připravuje nová norma řešící problematiku zabudování otvorových výplní (nejčastěji oken a dveří) do staveb. Je totiž obecně známo, že po nesprávně provedeném zabudování otvorová výplň nejen neplní bezchybně všechny svoje funkce, ale také nemusí vyhovovat normovým požadavkům, které jsou na budovu kladeny.

Komfort pro hromadné garáže

Komfort pro hromadné garáže

Od vjezdových vrat do hromadných garáží nájemních bytů, hotelů nebo kancelářských budov se vyžaduje odolnost proti zvýšenému namáhání a zároveň velmi tichý chod. Těmto nárokům plně vyhovuje nový typ výklopných průmyslových vrat Hörmann ETE 500, který měl veřejnou premiéru na veletrhu IBF 2008 v Brně.

Předokenní rolety pro střešní okna

Předokenní rolety pro střešní okna

Střešní okna propouštějí do podkroví mnohem více světla než okna svislá. Intenzitu slunečních paprsků je někdy však třeba omezit, zvláště proto aby se místnosti nepřehřívaly. Možností regulace prostupu tepla střešními okny je několik – od instalace speciálních skel přes vnitřní zastínění doplňků až po montáž venkovních rolet, kterým se budeme věnovat detailněji.

Barevné okenní profily

Barevné okenní profily

Okna z probarvovaných okenních profilů nabízejí projektantům zajímavou alternativu pro estetické vyznění fasád a rozšiřují jejich možnosti pro skloubení účelu a vzhledu. Jsou schopna nahradit i tradičnějsí okna aluminiová. Již téměř třicet let stará technologie výroby plastových profilů určila jeden ze směrů jejich budoucího vývoje.