Partneři sekce:

Zabudování stavebního pouzdra do zdiva (pracovní postup)

Jednoduchá, snadná a rychlá montáž stavebního pouzdra pro dveře s posuvným otevíráním. Dveřní křídlo zasunuté do zdi je stavebním pouzdrem plně chráněno. Řešení je vhodné i pro bezbariérové domácnosti.

Příčka s předezdívkou

Při zabudování stavebního pouzdra do příčky, kde je potřebná předezdívka, je třeba zajistit pevné spojení bočnice stavebního pouzdra s předezdívkou.

Rozměry otvoru

Stavební pouzdro na posuvné otevírání dveří nahrazuje část dveří a zároveň chrání zasunuté dveřní křídlo uvnitř. Usnadňuje manipulaci s dveřním křídlem a nepotřebuje práh, čímž vzniká bezbariérové ​​řešení. Stavební pouzdro je vhodné k zabudování jak do zděné příčky, tak i do příčky ze sádrokartonu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro montáž stavebního pouzdra do zděného systému jsou H + 20 mm × E + 40 mm, kde H je celková výška stavebního pouzdra a E celková šířka stavebního pouzdra. Vnější tloušťka stavebního pouzdra je 100 mm nebo při užší variantě 75 mm.

Tloušťka dokončené zděné nebo sádrokartonové příčky na pouzdro s vnější tloušťkou 100 mm je 125 mm. Užší varianta pouzdra s tloušťkou 75 mm se osazuje do příčky o tloušťce 100 mm. Stavební otvor, do kterého se bude montovat stavební pouzdro, musí mít vyhotovený překlad, protože pouzdro není schopné přenášet zatížení příčky. Hrubý stavební otvor se připravuje na úroveň dokončené podlahy.

Příprava otvoru

Příprava otvoru závisí na tom, zda se bude stavební pouzdro osazovat už do existující příčky (varianta A) nebo se bude stavební otvor zdít souběžně s příčkou (varianta B). Při variantě A, tedy zabudování pouzdra do stávající příčky, je třeba připravit hrubý stavební otvor v závislosti na šířce čistého průchodu. Výška stavebního otvoru je stanovena dle vrchní vrstvy dokončené podlahy (dlažba, plovoucí podlaha). Do otvoru je třeba vložit překlad a vyhotovit výseky na kotvicí plechy podle jejich polohy na dřevěné stojině a na zadní straně plechové kapsy.

U varianty B se sestavené stavební pouzdro postupně zazdí. Na stávající podlahu se po přímce budoucí příčky vyhotoví stavební základ s rozměry pouzdra (délka x šířka). Takto připravený základ se vytáhne do výšky budoucí čisté podlahy. Do stejné výšky se upraví podlaha pod protilehlým dílem pouzdra. Ve dveřním průchodu se základ nerealizuje.

Na připravený základ se postaví pouzdro a zajistí se proti vyvrácení (opora dvou desek proti sobě). Pak se začne se zděním příčky ve volném prostoru tak, aby byla každá řada zdicího materiálu dozděna až k pouzdru. Zároveň se zazdívají kotvicí tyče. Při zdění příčky je třeba po dosažení výšky pouzdra osadit překlad tak, aby pouzdro nebylo zatíženo zdivem nad sebou.

Omítání pouzdra

Při osazení stavebního pouzdra do zděné příčky se nanáší omítka postupně. Nejdříve se vyhotoví podkladová vrstva. Na zabudované stavební pouzdro se nanese spojovací můstek (adhezní můstek podle doporučení výrobce omítkového systému).

Pozor, kov je nenasákavý materiál. Na takto vytvořený podklad se nanese základní vrstva, kterou tvoří jaderná (hrubá) omítka, tak, aby zcela překryla armovací síť, jež je pevnou součástí stavebního pouzdra. Tato omítka se může nanést ve více vrstvách podle charakteru omítkového systému.

Při zabudování pouzdra do příčky ze zdiva je třeba do poslední vrstvy jádrové omítky vložit armovací tkaninu tak, aby přesahovala spoj mezi stavebním pouzdrem a zdivem o 150 mm. Na základní vrstvu se potom nanese finální vrstva. Na cihlové zdivo se nanese štuková (jemná) omítka. Na pórobetonové zdivo se nanese stěrka, do které se vloží armovací tkanina, a ve druhém kroku se nanese štuková (jemná) omítka. Po úpravě zdiva a vyschnutí omítky se demontují distanční vzpěry.

Co budete potřebovat

Stavební pouzdro JAP NORMA STANDARD
Balení obsahuje:
– plechová kapsa, 1 ks
– horní kryt s vodicí lištou, 1 ks
– dřevěná stojina, 1 ks
– distanční vzpěra, 2 ks
– montážní balíček na sestavování stavebního pouzdra, 1 ks: 4 ks H = šroub, 4 × 30 mm, 12 až 24 ks P = šroub – 2,9 × 13 mm, 2 ks T = rozpěrka, 8 mm
Nízkoexpanzní montážní pěna
Nářadí a pomůcky:
šroubovák
aplikační pistole
ostrý nůž

01 | Kontrola rozměru a typu

Před samotnou montáží stavebního pouzdra se podle informací na krabici zkontroluje dodaný rozměr a typ.

01 | Kontrola rozměru a typu
01 | Kontrola rozměru a typu |

02 | Kontrola dodávky

Po vybalení z krabice se zkontroluje úplnost dodávky. Pokud některé z deklarovaných součástí balení chybí, je třeba tuto informaci nahlásit dodavateli.

02 | Kontrola dodávky
02 | Kontrola dodávky |

03 | Demontáž přepravního krytu

Z horní části plechové kapsy se odstraní přišroubovaný plechový kryt. Šrouby je třeba zachovat na sešroubování vodicí lišty s plechovou kapsou. Na místo krytu se osadí vodicí lišta tak, aby kolejnice zapadala do plechové kapsy.

03 | Demontáž přepravního krytu
03 | Demontáž přepravního krytu |

04 | Spojení horní lišty a kolejnice

Vodicí lišta se smontuje s plechovou kapsou pomocí šroubů s rozměrem 2,9 x 13 mm přes předem připravené otvory. S montáží se začíná v kulatém otvoru v přední části plechové kapsy a pokračuje se šroubováním přes oválné otvory směrem na konec vodicí lišty.

04 | Spojení horní lišty a kolejnice
04 | Spojení horní lišty a kolejnice |

05 | Nasazení dřevěné stojiny

Vodicí lišta se sešroubuje s dřevěnou stojinou pomocí dvou šroubů s rozměrem 4 x 30 mm.

05 | Nasazení dřevěné stojiny
05 | Nasazení dřevěné stojiny |

 

TIP

Přesné osazení pouzdra
Při osazování pouzdra je třeba vždy používat vodováhu. Od jeho přesného osazení závisí správná funkce dveřního systému. Pouzdro je třeba důkladně vyrovnat jak ve vodorovné (dle kolejnice), tak i ve svislé poloze.

06 | Příprava spodního kotvení

Ze spodní části plechové kapsy se vyhnou patky.

06 | Příprava spodního kotvení
06 | Příprava spodního kotvení |

07 | První montážní vzpěra

Na dřevěnou stojinu a ochranný kryt kapsy se upevní nejdříve uprostřed na vyznačeném místě první distanční vzpěra.

07 | První montážní vzpěra
07 | První montážní vzpěra |

08 | Druhá montážní vzpěra

Pak se na spodním okraji na vyznačeném místě připevní druhá distanční vzpěra.

08 | Druhá montážní vzpěra
08 | Druhá montážní vzpěra |

09 | Boční kotvicí plechy

Boční kotvicí plechy na vnější straně dřevěné stojiny se zahnou do výseků podle potřeby. Boční kotvicí plechy se stejně zahnou i na zadní straně plechové kapsy a otvory, které vzniknou po zahnutí, se zakryjí kouskem kartonu.

09 | Boční kotvicí plechy
09 | Boční kotvicí plechy |

10 | Hrubý stavební otvor

Hrubý stavební otvor se připraví v závislosti na šířce čistého průchodu. Výška stavebního otvoru se připraví na úroveň dokončené podlahy (dlažba, plovoucí podlaha). Do otvoru se vloží překlad a zhotoví se výseky na kotvicí plechy podle jejich polohy na dřevěné stojině a na zadní straně plechové kapsy.

10 | Hrubý stavební otvor
10 | Hrubý stavební otvor |

 

Pozor!

Pouzdro s průchodem větším než 1 000 mm
U pouzder s průchodem více než 1 000 mm je třeba lištu zavěsit na pomocné plechy nad průchodem a kotvit do překladu.

11 | Podložení pouzdra

Před zabudováním stavebního pouzdra se vyznačí stavební ryska, a to ve výšce 1 m od čisté podlahy. Pouzdro se podloží do budoucí výšky čisté podlahy tak, aby bylo v úrovni rysky. Patka se vytvaruje podle potřeby. Pouzdro se upevní do podlahy přes patku pomocí šroubů nebo se upevní do podlahy.

Od partnerů ASB

11 | Podložení pouzdra
11 | Podložení pouzdra |

12 | Vyvážení v horizontálním směru

Po osazení pouzdra do otvoru se jeho poloha upraví pomocí vodováhy v horizontálním směru podle kolejnice.

12 | Vyvážení v horizontálním směru
12 | Vyvážení v horizontálním směru |

13 | Vyvážení ve vertikálním směru

Po vyvážení v horizontálním směru se stavební pouzdro vyváží i ve vertikálním směru.

13 | Vyvážení ve vertikálním směru
13 | Vyvážení ve vertikálním směru |

14 | Zafixování pěnou

Po vyvážení vodováhou a osazení systému se pouzdro zafixuje do hrubého stavebního otvoru pomocí nízkoexpanzní montážní pěny.

14 | Zafixování pěnou
14 | Zafixování pěnou |

15 | Seříznutí pěny

Jakmile pěna dostatečně vytvrdne, seřízne se na úroveň pouzdra.

15 | Seříznutí pěny
15 | Seříznutí pěny |
TEXT + foto: zpracované z podkladů firmy J.A.P. Slovakia
Vizualizace detailu: Viktor Mikovčák