Partneři sekce:

Kontaktní systém zateplení deskami z minerální vlny

Kontaktní systém zateplení deskami z minerální vlny

Důležitou funkcí obvodové stěny je, vedle základních funkcí bezpečnosti a statiky, také ochrana proti vnějším klimatickým podmínkám. Zateplení stěny kontaktním způsobem patří mezi tradiční způsoby izolování stěn.

Jde provádět výborně u novostaveb i rekonstrukcí a pro svoji jednoduchost je také způsobem nejoblíbenějším. Pevné izolační desky se lepí na obvodovou stěnu, mechanicky se kotví a dále pak omítají tenkovrstvou probarvenou omítkou. Kontaktní izolace se používá nejčastěji u zděných budov, dá se ale také úspěšně aplikovat u moderních dřevostaveb.

Fasádní desky s kolmým vláknem Isover NF 333 jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se celoplošně lepí na dostatečně rovný a únosný podklad. Na izolační desky se dále nanáší vrstvy kontaktních zateplovacích systémů: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr. Menší rozměry desek a struktura z kolmého vlákna umožňují přizpůsobení zakřivenému podkladu.

Kolmá orientace vláken dává dále možnost přebroušení nerovností povrchu se zachováním hladkosti povrchu desek. Díky celoplošnému lepení jsou menší nároky na mechanické kotvení. Rozmístění kotev se provede podle doporučení výrobce zvoleného certifikovaného zateplovacího systému.

Od partnerů ASB

03 | Lepení desek
Pěnový polystyren, stejně jako minerální izolace s podélnými vlákny, se lepí pouze po obvodu s vnitřními „body“ tak, aby kontaktní lepená plocha byla min. 40 %. Minerální izolace z kolmých vláken Isover NF333 se vždy lepí celoplošně! Lepení se provádí odspodu nahoru natěsno na vazbu, v některých případech je pak možné vynechat kotvení hmoždinkami. Pro lepení soklových desek Isover EPS Sokl na asfaltové hydroizolace se používají bezrozpouštědlová lepidla na bázi asfaltu, popř. PUR lepicí pěny.

04 | Kotvení hmoždinkami
Po nalepení desek a přiměřeném vytvrdnutí lepidla (min. 24 hodin) se provádí přebroušení desek brusným hladítkem tak, aby se odstranily případné drobné nerovnosti. Po přebroušení následuje kotvení desek talířovými hmoždinkami. Množství, délka a umístění hmoždinek jak v ploše, tak pod nebo nad výztužnou síťovinou vyplývá z projektové dokumentace dle normy ČSN 73 2902 a předpisů výrobce ETICS.

05 | Ochrana hran a izolace při montáži
Nárožní a ostatní hrany se musí vyztužit speciálními profily nebo zdvojením výztužné síťoviny při méně náročných aplikacích. U oken a dveří se provede diagonální zpevnění v rozích otvorů pruhem tkaniny o rozměrech cca 300 x 500 mm, který zajišťuje přenesení zvýšeného napětí v těchto místech. U grafitového polystyrenu je nutné během aplikace chránit desky před přímým slunečním zářením, např. ochrannými plachtami na lešení.

06 | Penetrace podkladu
Penetrace se provádí pro snížení a sjednocení savosti výztužné vrstvy, aby bylo možno následně bez problémů provádět vrchní tenkovrstvé omítky. Do penetračního nátěru je možné přidat barvu odstínu výsledné povrchové úpravy, nebo rovnou koupit penetraci probarvenou. Toto je velmi vhodné pro výrazné barvy fasády. Vždy bychom ale měli postupovat podle pokynů výrobce penetrace a omítky, kterou budeme na domě používat.

07 | Základní výztužná vrstva
Vyztužení základní vrstvy se provádí ručně plošným zatlačením skleněné síťoviny do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny se následně uhladí. Ukládání síťoviny do stěrkové hmoty se provádí obvykle směrem shora dolů s přesahem nejméně 100 mm. V místech styku rozdílných druhů tepelných izolantů nebo v oblasti s vysokými požadavky na odolnost ETICS proti průrazu se doporučuje výztužnou síťovinu zdvojit.

08 | Provádění povrchových úprav
Jako povrchové úpravy pro kontaktní zateplovací systémy se nejčastěji používají ušlechtilé tenkovrstvé omítky různého složení, barev a struktur. Dle použitého pojiva se používají omítky akrylátové, silikonové, silikátové a silikon-silikátové. Jednotlivé druhy se liší svými vlastnostmi, zejména propustností pro vodní páru, pružností, zpracovatelností, špinivostí, odolností proti řasám atd. Ruční nanášení a následné strukturování se provádí výhradně nerezovými, popř. plastovými hladítky.

01 | Příprava podkladu
Desky je možné lepit pouze na soudržný, dostatečně pevný a rovný podklad bez prachu a jiných nečistot. Doporučuje se povrch fasády omýt tlakovou vodou, penetrovat, případně vyrovnat novou omítkou. Rovinnost podkladu by měla být max. 20 mm/m, u minerálních desek s kolmým vláknem max. 10 mm/m. Dále je nutné demontovat veškerá zařízení, která se nacházejí na fasádě, a označit elektrické kabely proti poškození kotvami.

02 | Založení fasády
Certifikovaný soklový profil s okapničkou je nejčastějším způsobem založení fasády. Měl by splňovat atest dle požární normy; v současné době jsou již k dispozici kovové i plastové lišty, které vyhoví z požárního hlediska. Plastové profily mají velkou výhodu v tom, že netvoří tepelný most ani výrazně nedilatují. Pracnější, ale též možné, je založení na dřevěnou lať.

Informace o materiálu:

 • » Fasádní desky z kolmých čedičových vláken pro novostavby i rekonstrukce, snadná opracovatelnost a velká variabilita rozměrů, možnost použití i bez mechanického kotvení. Součin tepelné vodivosti λD = 0,041 Wm-1K-1.

Čo budete potřebovat

 • vysokotlaký čistič WAP
 • metr
 • tužka
 • vodováha
 • šroubovák
 • nůž na řezání izolace či pilka
 • kbelík  
 • vrtačka
 • míchací nástavec  – metla
 • zednická lžíce
 • hladítka
 • hladítko s ozubem
 • gumová palička
 • váleček na nanášení barvy i penetrace

TIP PRO ODBORNÍKY

Kontaktní materiál Isover NF 333 se vždy lepí k fasádě pomocí lepidla, celoplošně. Nutnost použití a případný počet hmoždinek udává výrobce systému, např. systém Weber-Terranova, standardně se pohybují v počtu 1 ks na 1 desku NF 333 s průměrem talířku min. 140 mm.

TEXT + FOTO: ISOVER

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.