Pracovní postup: Montáž opláštění střešního okna

Partneři sekce:
 • Prefa

Opláštění střešního okna sádrokartonem. Při návrhu umístění střešního okna je třeba dodržet základní principy: parapet (opláštění pod spodní hranou okna) musí být svislý, nadpraží má být vodorovné. Dodržením těchto principů se zabezpečí proudění vzduchu kolem skel, čímž se odvětrává případná zkondenzovaná vlhkost. Topné těleso umístěné pod okno podpoří proudění vzduchu kolem skel.

Info o materiálu
Univerzální sádrokartonová deska, protipožární, konstrukční, nárazuvzdorná, impregnovaná, s podélnou hranou PRO, s příčně kolmo řezanou hranou, vhodná i v případě dřevostaveb, tloušťka 12,5 mm, 1250 × 2000 mm.

Co budete potřebovat:

 • Sádrokartonová deska Rigistabil – univerzální sádrokartonová deska (DFRIEH2) 12,5 × 1250 × 2000 mm
 • Obvodový profil UDUD profil Rigips; rozměr 27 × 28 × 27, délka 3000 mm, balení 364 ks
 • Montážní profil CD; CD profil Rigips; rozměr 27 × 60 × 27, délka 3000 nebo 4000 mm, balení 180 ks
 • Spojovací kus pro CD; Spojovací kus pro CD (K01)
 • Připojovací těsnění; Připojovací pěnové těsnění 30 mm
 • Samovrtné šrouby; Samovrtné šrouby Rigips 421/3,5 × 9,5 (4,2 × 13) LB
 • Rychlošrouby Rigips rychlošrouby 212/3,5 × 25 TN
 • Závěs; Závěs CD krokvový zaoblený
 • Šrouby do závěsů; Šroub do závěsů (s plochou hlavou) 4,8 × 35 mm
 • Spárovací tmel; Spárovací tmel Super
 • Tmel na konečnou povrchovou úpravu ProMix Finish; plastové vědro 5, 15 a 25 kg
 • Výztužná páska na spáry desek; Samolepicí páska balík 24 ks, délka 45 m
 • Tepelná izolace na bázi minerální vlny
 • Parozábrana
 • Pásky na parozábranu
 • Ochranná ALU lišta; rozměr 23 × 23 mm, délka 2000, 2500 a 3000 mm
 • Ochranná ALU lišta 135°; rozměr 25 × 25 mm, délka 2500 a 3000 mm
 • Akrylátový tmel; kartuše 310 ml
 • Nářadí; metr; úhelník; nůž s vyměnitelnou čepelí; špachtle; akumulátorový šroubovák; držák na brusnou mřížku; brusná mřížka; prostřihovací nůžky; aplikační pistole; tužka; vodováha;nerezové hladítko
1 Montážní profily CD
2 Označení místa vystřižení
3 Vystřižení profilů CD
4 Poloha profilu UD
5 Připevnění profilu UD
6 Nasunutí profilu CD
7 Nasunutí profilů UD na CD
8 Pomocný profil CD

Svislý parapet a vodorovné nadpraží zároveň optimálně osvětlí interiér. Střešní okno se nejdříve osadí, až potom se provede opláštění. Střešní okno se do konstrukce střechy montuje v souladu s pokyny výrobce.

Tepelná izolace okolo okna

Zvláštní důraz při opláštění střešního okna je třeba klást na uložení tepelné izolace kolem celého obvodu okna. Napojení parozábrany, případně klimamembrány na rám okna a spojení jednotlivých dílů parozábrany v oblasti okna se realizují speciálními systémovými páskami, které dodává výrobce parozábrany.

Tloušťka a typ desky na opláštění musí odpovídat opláštění celého podkroví, zejména v případě požadavku na požární odolnost konstrukce podkroví. Aby bylo možné připojit desku na rám okna, výrobci střešních oken obvykle připravují drážku v rámu. Desku lze do drážky vsadit nasucho. Opláštění šikmých ploch podkroví v okolí okna se musí rozvrhnout tak, aby byly spáry desek od rohu okna vzdáleny minimálně 150 mm.

Ochrana exponovaných hran

Na ochranu exponovaných hran opláštění okolo střešního okna se používají ochranné ALU lišty, které se připevňují nasucho ocelovými sponkami a následně se přetmelí nebo se při tmelení vloží do vrstvy spárovacího tmelu. V nadpraží (případně v parapetu) je vhodné použít ALU lištu s úhlem 135°. Spára mezi rámem okna a ostěním se zaplní akrylátovým tmelem.

1 Montážní profily CD
1 Montážní profily CD |

01 | Montážní profily CD
Do nosné dřevěné konstrukce (boční strana krokve a kleštiny) se pomocí šroubů FN s plochou hlavou připevní krokevní závěsy CD. Na ně se přes střešní okno pomocí rychlošroubů na dodržení roviny osadí montážní profily CD (v běžném rastru 625 mm).

2 Označení místa vystřižení
2 Označení místa vystřižení |

02 | Označení místa vystřižení
Podle drážky určené na boční ostění na rámu střešního okna se pomocí úhelníku a tužky označí místo, kde se má montážní profil CD vystřihnout – a to na obou stranách střešního okna.

3 Vystřižení profilů CD
3 Vystřižení profilů CD |

03 | Vystřižení profilů CD
Na označeném místě se nůžkami na plech vystřihnou jednotlivé montážní profily CD.